Home Clanak Proslava dana Reformacije

Proslava dana Reformacije

693

Reformatska Hrišćanksa Crkva                                Protestantski teološki fakultet Crkvena opština Novi Sad                                      Novi Sad, Adi Endrea 30
Novi Sad, Pavla Papa 5
broj: 74/2012
U Novom Sadu, 27.09.2012.
Poštovani___________________,
Hrišćanska Reformatska Crkva, sa Protestantskim teološkim fakultetom, svojom visokoškolskom obrazovnom verskom školom, ima izuzetnu čast pozvati Vas da svojim prisustvom uveličate proslavu Dana Raformacije. Svečano bogosluženje povodom Dana Reformacije će se održati u Hrišćanskoj Reformatorskoj Crkvi, ul. Pap Pavla 5 u Novom Sadu, u sredu 31. Oktobra 2012. godine, sa početkom u 11:00 sati. Reformacija je pozitivni duhovni i društveni pokret etabliran u Evropi još u XVI veku donoseći promene koje su uticale na razvitak društvenih zajednica naglašavajući slobodu, toleranciju i jednakost. Ona je uticala na razvoj narodnog jezika, potsticala je nacionalnu i kulturnu svest i identitet. Pokrenula je ne samo pokret duhovne obnove već i trend masovnog opismenjavanja, zbog jasnog naglaska na nasušnoj potrebi čitanja i primene reči Svetoga Pisma kao Reči Božije. Sve je ovo neposredno uticalo na unapređenje etike rada i domaćinskog režima života i razvoja evropskog i svetskog civilizacijskog toka. Uz zahvalnost Vašim strateškim partnerskim doprinosima Bogolikom preobražaju ovoga dela Njegovog sveta i Njegove Crkve i s dubokim poštovanjem,

Elemir Botoš, senior HRC Dimitrije Popadić, dekan PTFa

______________________ _________________________

P.S. Molimo Vas da svoje prisustvo potvrdite na e-mail: djurciki@yahoo.com ili na telefon 021/500-567.

pozivnica-za-dana-reformacije2012