Home hírek Értesítés egyháztagságról

Értesítés egyháztagságról

856

Tisztelettel értesítjük mindazon testvéreinket, akik a Református Keresztyén Egyház, Újvidéki Egyházközség  tagjai voltak, és jelenleg a szabálytalanul megalakított „vallásos csoportba” a „Szerbiai Református Keresztyén Egyház” Apáczai Diákotthonában tartott istentiszteleti alkalmakat tartó közösségbe tartoznak és azt támogatják, valamint ott fizetik egyházközségi járulékukat, amennyiben 2017. március 15.-ig nem adnak be írásos kérelmet egyházközségünkhöz, kellő indoklással a konfirmációi fogadalmuk megszegéséről, végleg töröljük az adatbázisból és nem adunk ki számára vagy utódai számára anyakönyvi kivonatokat.

Valamint azok, akik több mint 5 éve nem fizetnek egyházi járulékot, amíg nem rendezik tartozásukat, számukra nem adunk ki anyakönyvi kivonatokat!

Ne feledjék konfirmációi fogadalmukat:

Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztus követői, református anyaszentegyházunknak egész életetekben hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatra kész tagjai lesztek?

Felelet: Ígérem és fogadom.

Tisztelettel, a Református Keresztyén Egyház elnöksége!