Home hírek A vigasztaló reformátusok

A vigasztaló reformátusok

457

Immáron egy esztendeje, hogy a Mindenható hazaszólította szolgálatából Császár-Bíró Zoltánné Bóka Emese Ildikó lelkipásztor asszonytestvérünk
életének 52. esztendejében aki elhunyt 2017. július 31.-én.

Szeretettel kérem Egyházunk híveit, valamint tisztelettel kérem keresztyén testvéreinket, imádkozzunk a gyászoló családokért!

Soli Deo Gloria!

Botos Elemér, püspök

A.B.F.R.A.

Zsoltár 55:23 Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád! Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz.

Jn 11:26 Jézus ekkor ezt mondta: “Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha.

1Thessz 4:14 Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt.

2Tim 4:7-8 Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon: de nemcsak énnekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését.