Home Írások Vajdaságban jártunk Felvidékről

Vajdaságban jártunk Felvidékről

816

A Felvidéki Református Missziós Gyülekezet-Tornalja és Vidéke látogatása a Vajdasági „Református Keresztyén Egyházban

Mielőtt rátérnék a Vajdaságban tett látogatásunkra s annak jelentőségére, szükségesnek tartom röviden visszanyúlni a kezdetekhez, azaz gyülekezetünk keletkezéséről szólni.

2017. október 31-én, a reformáció 500. évfordulóján a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház ( SZRKE) kebelébe tartozó Gicei Református Egyházközség Presbitériuma, a SZRKE vezetőinek sorozatos gyülekezetellenes fellépései, joggal való visszaélései miatt testületileg lemondott. Ezzel nem kevesebb történt, mint az, hogy az Úristen viharban elvetett egy magot, amelyből 2018 februárjában új kezdet sarjadt: a Felvidéki Református Missziós Gyülekezet-Tornalja és Vidéke gyülekezet. Az ÉLŐ ISTEN ezzel nyomatékosította, hogy a történelem irányítói nem a földi hatalmasságok (legyenek azok akár világi , akár egyházi hatalmasságok), hanem egyedül Ő, a Szentháromság Egy, Igaz, Örök Isten, s hogy egyetlen egyházszervezetnek sem lehet következmények nélkül letérni a keskeny útról.

Meggyőződésünk, hogy a hitéért meghurcolt lelkipásztor, presbitérium és gyülekezetünk további tagjai az Úristen gondviselésének köszönhetően találtak lelki otthonra a történelmi folytonossággal bíró Vajdasági Református Keresztyén Egyházban (RKE Vajdaság), amelynek harcos püspöke Ft. Botos Elemér.

Augusztus 31-én érkeztünk Pirosra, az ökumenikus, két nyelven ( magyar és szerb) tárgyaló zsinat helyszínére, ahol mérhetetlen szeretettel fogadott minket Ft. Botos Elemér püspök, lelkipásztor-esperes felesége, Nt. Botos-Osváth Andrea, aki a Pirosi Református Egyházközség választott lelkipásztora, gondnokok, presbiterek, egyháztagok. Megható volt tapasztalni a bennünket korábban ért szűnni nem akaró hátrábbtételek, méltánytalanságok és szeretetlenség után azt a mérhetetlen szeretetet, amivel körülöleltek minket vendéglátó testvéreink.

A RKE Vajdaság 2018. szeptember 1-jén Piroson tartott zsinatán ünnepélyes keretek között jóváhagyta a Felvidéki Református Missziós Gyülekezet – Tornalja és Vidéke gyülekezet Református Keresztyén Egyházba történő bekebelezését. A zsinaton gyülekezetünk öttagú küldöttséggel (lelkésszel, gondokkal, presbiterekkel) képviseltette magát.

Látogatásunk harmadik napján, 2018. szeptember 2-án Újvidéken jártunk. Határon túli prédikátorok hirdették Isten hatalmas üzenetét a vajdasági testvéreknek az újvidéki református templomokban ezen a napon. A Felvidéki Református Missziós Gyülekezet – Tornalja és Vidéke lelkipásztora, Nt. Zsámbok Piroska szolgált igehirdetéssel a városközpontban álló történelmi templomban 10,00 órától a mustármagról szóló példázat alapján.

Az igehirdetés itt meghallgatható

Az országhatáron való átkelés bonyolultsága miatt vasárnap délután már nem maradhattunk a Piroson kiszolgáltatott úrvacsorán , de tudjuk, hogy az Úristen a közeljövőben megajándékoz bennünket a közös úrvacsora élményével is. Az ünnepi ebédet követően, testvéri ölelések közepette, útra keltünk hazafelé. Isten gondviselése őrzött bennünket a hosszú úton, s éjfél táján már ismét családunk körében lehettünk.

Köszönjük az Úristennek ezt az élményt, amely megerősített bennünket abban, amit gyülekezetünk alapításakor Igével fogadtunk:

Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők,
Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk J
ézus Krisztusban. (Rm 8, 38-39)

Zsámbok Piroska – lelkipásztor