Home hírek Elhunyt D. dr. Pap Géza, az Erdélyi Református Egyházkerület 45. püspöke

Elhunyt D. dr. Pap Géza, az Erdélyi Református Egyházkerület 45. püspöke

459

“De az Úr mellém állt, és megerősített engem, hogy teljesen elvégezzem az ige hirdetését, …” 2 Tim 4,17

Az Erdélyi Református Egyházkerület szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy 2018. november 13-án D. dr. Pap Géza, az Erdélyi Református Egyházkerület 45. püspöke, hirtelen elhunyt. 

Pap Géza 1954-ben született Kolozsváron. Teológiai tanulmányait a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben végezte el 1978-ban. 1979-től Bukarestben teljesített segédlelkészi szolgálatot, 1981-től a Kolozs megyei Magyarkiskapuson szolgált. 1988 decemberétől a Kolozsvár-Felsővárosi Református Egyházközség lelkipásztora volt. 2000-2012 között az Erdélyi Református Egyházkerület 45. püspökeként szolgált, 2012-től a Romániai Református Egyház Zsinatának ügyvezető elnöke volt.

Forrás: http://reformatus.ro/elhunyt-d-dr-pap-geza,-az-erdelyi-reformatus-egyhazkerulet-volt-puspoke.html?fbclid=IwAR0cYa9Wx_T_ARgHOfxPjqLywpG3sb-HFk8To0KkswyLwazE87fRBTqRCl4


“Itt van a szenteknek béketűrése, itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! És hallék az égből szózatot, amely ezt mondotta nekem: Írd meg: Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a Lélek, mert megnyugosznak fáradtságuktól és a cselekedeteik követik őket.” Jel 14,12-13

Református Keresztyén Egyházunk vezetősége valamint gyülekezeteink hívei Vajdaságban, Magyarországon és Felvidéken, őszinte részvétünket nyilvánítjuk az Erdélyi Református Egyházkerület részére.

A.B.F.R.A.

Botos Elemér, püspök