Home hírek Elhúnyt Furman Mária

Elhúnyt Furman Mária

528

A mai napon az Újvidéki Egyházközség volt presbitere, vasárnapi iskola vezetője Furman Mária életének 95. esztendejében elhunyt.

1924 – 2018

Búcsúzunk kedvenc énekével:

209. dicséret:

1.El ne hagyjuk a Bibliát Az égi szent Igét, Ez hű vezér az élten át S a kárhozattól véd. Ez vak sötétben hű napunk, Mert éltet,fényt lövell, A Jézus áldott szent szavát Mi sohsem hagyjuk el.

2. El ne hagyjuk a Bibliát, Ha bú vagy öröm ér; Bár gyakran csábít a világ: Nem hagyjuk semmiért! E drága kincset nem veszi Mitőlünk senki el: Ez hinni tűrni megtanít És Istenhez emel.

3. El ne hagyjuk a Bibliát! S hadd hallja minden nép Az Úrnak hívószózatát, A Jézus szent nevét! Ha áldó lelke ránk talál S a menny felé emel: Ez ingyen kegynek zálogát Mi soh’- sem hagyjuk el!

Whittemore – Hozsánna
Révészné Váró Margit átdolgozása

Temetése 2018. november 28. a városi temetőben lesz 14.15 órakor.

Egyházunk és gyülekezetünk híveinek nevében:

Botos Elemér, püspök

A.B.F.R.A.