Home Írások Jeremiás próféta adventje

Jeremiás próféta adventje

448

Jeremiás könyve 1-6 fejezetek

Abiblia olvasó kalauz ószövetségi része Jeremiás prófétakönyvét adja elénkbe Magyarországon.

 Szeretem Jeremiás történetét.

Bő évtizede nem volt kezemben, egyféle személyes érintettség miatt.

Jeremiás – Michelangelo Buonarroti festménye a Sixtus-kápolna mennyezetfreskóján

Máramár a múlt ködébe veszik, amikor a főpap testvérek elárulták– mára már tudjuk, ne szépítsük – az egyházunkat és a hazát,(bár látszólag minden a reformátuság aranykorát mutatja) -akkor még csak a tudatlanság átmeneti látás zavarának gondolván– ez ellenem kreált boszorkányperükben – a vádiratukkal szembeni védekezésem, vagy ellen vádiratom címe volt a ’válaszok Jeremiás verme mélyéről’ című írásom.

A per a mai napig tart…
Árulásuk édes-szánalmas-keserves legfrissebb epizódja, hogy kegyencegyházi zászlóval, a magyarok kormányának 30 ezüstjén böllérfesztivált szerveznek Kopácsra (Horvátország valódi püspökének székhelye) advent első vasárnapjának szombatján – így gondolván megvívni az utolsó nem térdre kényszerített református erősségek egyikét…- igazi lelki küzdelem, immár 20 éve! – van adventi ezüst bőven…
Ugye Jeremiással mindent meg lehetett tenni, csak az volt a baj, hogy igaza volt.
Nem azért volt igaza, mert olyan okos fiú volt, hanem azért, mert az Úristen adta a szájába az igazat, amit mondott az Isten ígéje volt. Zavarta is rendesen a politikus urakat, mert annak nincs vételára, a papoknak, még csak-csak (lásd keresztyéndemokrácia),.a döbár Jahvénak – az Isten beszédének – nincs.

Szeretem Jeremiás történetét.
Advent ideje a leghosszabb éjszakák ideje. Amikor már végig kapcsoltad az összes tévécsatornát, amikor már senki nem ír emailt, se skyp, se viber, se telefon nem csörög rád. Te meg nem hívsz fel senkit, hogy szánalomból beszélgessen veled – az egyedülléted szánalma. Borhoz nem nyúlsz, mert túl kézenfekvő azzal közelebb hozni azt a négy órát, amit alszol a tizennégy órányi sötétségből.
Nézel ki a sötétbe az ablakon és próbálsz az adventre koncentrálni – igen, advent mi az? – füledbe csengenek elmúlt napok vitái – csak nem képzeled, hogy egy régi könyv történeteinek köze van az élethez… különben is a biblia igazi részeit a papok ellopták… sokkal több van, mint amit leírtak…hiszel te az égi köldökzsinórban?…beszél hozzád az égi diszpécser?…a 2000 éves projekt a végéhez ér Krisztus Urunk feltöri a fátyolzárat, csak előbb még az antikrisztus…mit akarsz? megfúrni a projektet?…
Próbálsz koncentrálni – mi az advent – nézel a sötét ablakodon kint éjszaka, a másik házad teteje látszik az íróasztalnál ülve a monitor fölött az utcalámpa fényében és a kémény bodorodó füstje- igen ez talán advent. Bent ég a lámpa, három apró gyerkőc zsivaja, papa, mama és egy kicsit túlzó édes meleg, a szociális osztály javasolta nekik, lakjanak nálam. Csakhogy te a másik házadban ülsz, a kályhád sem akar adni rendesen meleget és az ő bodorodó füstjüket nézed. Neked ezek az esték már megvoltak, ki így, ki úgy tovább állt.
Ha nem ez az advent, akkor mi? Jeremiásként mondani-mondani-mondani még 25 éven át a pusztulást, amíg végül végre bekövetkezik? Ez az én adventem? Nézni mások melegen bodorodó füstjét a pislákoló kályhám mellől? Vágyni melegebb tüzekre? Készít-e, készíthet-e még bármit az ég, vagy rajtam már a 30 ezüst se segítene, ha végre egyszer felajánlaná valaki?
Szeretem Jeremiás történetét.

Nyissuk rá az ajtót a történetére – (régi poros könyv – csak nem képzeled, hogy bármi köze a mai élethez? – De igen.)
A bibliából nem a papok lopják ki a lényeges igazságokat, csak nem biztos, hogy mindenki meg akarja érteni a benne rejtőzködő csodákat. Lássunk ma egyet közülük:
Jeremiás próféta adventje:

 • Anátoti Jeremiáshoz szólt az Úristen, prófétájává tette – ebben az a durva, hogy a jövő az innentől kezdve a jeremiási vonalon érkezik, a többiek mögött meg nincsen motor tovább, lendületből még gurulnak tovább egy darabig, amíg a 30 ezüstök tartanak…
  Jeremiás meg Anátot-i illetőségű – nem gondolom, hogy ezt tudnia kell az üdvösséghez bárkinek is, de azért lássuk: Anátot papi település. 350 évvel korábban ott jelölték ki Dávid király elcsapott főpapjának Ebjátárnak a kényszer lakhelyét, amiért nem Salamont támogatta a trónutódlásban. Namost ez se ilyen egyszerű, Ebjátár annak a szentélynek az egyetlen túlélő papja, amelyet Saul király azért irtott ki, mert Dávidot segítette a menekülésben. Ebjátár ároni származású igazi főpap, ő a legitim, és ő a száműzött.
  A másik főpapnak, aki a templom felszentelője lesz Jeruzsálemben erősen kérdéses az ároni származása, ezt a kérdést maga a szentírás is lebegteti, Cáddokot megpróbálják leszármazási táblába szuszakolni, de hát ő nem ároni származék, hanem Jeruzsálem elfoglalása előtt ő volt a város papkirálya – tehát külsős. Az meg az egész rendszer legitimitását alapjaiban kérdőjelezi meg.
  Ugye ne feledjük Krisztus Urunk felett ítéletet mondó zsidó Nagytanács többségét azok a szaddoceusok alkotják, akik a cáddoki legitimitás emberei.
  Tehát adott a fényes királyi vallási centrum Jeruzsálemben, és adott a sokkal mélyebb legitimitású vidéki vallási fészek Anátot.
  Jeremiás anátoti, 350 év főpapi vallási kultúrájával a háta mögött, őt szólítja meg az Úristen, a jövő az ő vonalán érkezik, a többiekén meg nem. 350 év után prófétaként a regnáló főpap fölé kerül a jelentőségét tekintve.
  Meg ne feledkezzünk arról a dologról ugyanakkor, hogy 100 évvel korábban az Asszír háború idejétől, Ézsaiás próféta következtében, a templom és a főpap okán bevehetetlen katonailag Jeruzsálem, mert az Úristen kiemelt oltalmát élvezi, mert ott van az Úr jelenléte.
  Elég meredek helyzet. Anátot beszól Jeruzsálemnek, hogy a labda ismét nálunk van, titeket elhagyott az Úristen. Ezzel még csak a probléma felszínét karcoljuk.
  Jeremiás anátoti.
  Elég különös, hogy a főpapi család lakhelyének neve hordozza Anat istennő nevét, aki a kánaáni istenpanteon három főszereplője közül az egyik, Élnek (Jahvenak) a testvére, és Baálnak a meghaló és feltámadó istennek a felesége, aki minden tavasszal visszahozza Baált a halálból
  . Na erre kössünk masnit valahogy, kizárt, hogy nem ismerték a vonatkozó mítoszt és ha bajuk lett volna vele, akkor nem változtatják meg a település nevét, vagy nem költöznek arrébb.
  Arról meg végképp nem ejtünk még szót, hogy Jeremiásnak azt kell elmondania, hogy északról jön egy nép, akit az Úr hoz büntetésül, ne álljanak ellent neki, fogadják el a büntetést és akkor élni fognak, mert újra a megszentelt néppé lesznek.
  Eleinte még nem tudja kik lesznek, 2-6 fejezetek, korai próféciák.
  Aztán letisztul, Asszíria helyébe Babilon birodalma kerül, vagyis Marduk isten helyett Baál veszi át a világuralmat. Anat meg Baál felesége.
  Innét meg a legritkább esetben jutunk odáig, hogy a jeruzsálemi templom pusztulása után a babiloni birodalom 127 satrafátusa felett Mordokáj veszi át az irányítást… pedig kérem a jeremiási prófécia beteljesülése az nem pusztán a jeruzsálemi templom pusztulásának ítélete, hanem a birodalmi vazallus szerepből a birodalom irányító szerepébe kerülés és a hazatérés egyben.
  Eszter (mint Anat) feleségül megy az istenkirályhoz (Baál megtestesüléséhez) és ebből az egészből Él kerül ki győztesen.
  A nép pedig visszaszakralizálódik legalább is egy időre. (Persze ez egy teológiai nonszensz, de hát mit tegyünk – Jeremiás anátoti)
  Tehát az Úristen beszéde nem tér vissza üresen akkor sem.
  Most nem állnék meg a jeruzsálemi centrum kizárólagosságát meghirdető deuteronómista reformációs kísérletnél, ahol a régi szentéjeket az idegen oltárokkal együtt meggyalázzák és beszántják, mint éppen Siló szentélyét, amely az ároni-ebjátári-jeremiási szakralitás ősi oltára volt 1000 évig, hogy az Úristentől kegyelmet nyerjenek a meglévő helyzet fenntartásához, mindenki járjon ugyan abba a templomba .
  (Egy a tábor egy a zászló…Tökölön hét évet meccseltem a polgármester-képviselő úrral a református templomért, az első válasza az volt, hogy inkább gyertek el a misére… )
  Csakhogy Jeremiásnál már ott a jövő, amit az Úristen elrendelt.
  Ez Jeremiás adventje, ez az elrendelt jövő, amit megkapott az elhívásában (theophániájában) 25 évvel azelőtt, hogy az ítélet végbe ment, azt meg már meg sem érte valószínűleg, amikor a visszaszakralizált nép újra megkapja a maga földjét. (Mózes se léphetett be Kánaánba…)
  Az egy gyönyörű látás, amit Jeremiás kap az elhíváskor. lefordítani nem lehet magyarra, csak körül írni a szójátékot. – három mássalhangzó (– a héberben eredetileg nem írtak magánhangzókat, akik olvasták azok eleve beleértették az odavaló magánhangzókat, attól függően hova milyen magánhangzókat értesz):
 1. jelentés – kivirágzó mandula ág, mint a pusztulás utáni jövő virágzásának a szimbóluma – ezt hozza a biblia
 2. jelentés – Isten jelenlétének a valósága
 3. jelentés – ítélet, – megítélése és megsemmisítése mindannak, amit valóságnak vélelmezünk, amihez igazítjuk a dolgainkat, amit az Úr kárnak és szemétnek ítél – ide értve a templomot is…
  Ezt a hármat egyszerre jelenti az égi látás szójátékba foglalt üzenete – ebben van Jeremiás adventje.
  Rengeteg betű és még sehol se tartunk.
  Most jönne annak végig gondolása, végig imádkozása, hogy ez a sok régi dolog egy öreg könyvben, meg az adventi koszorúnk hatással van-e a világunkra?
  Mire várunk adventban?
  Könnyek között rég letűnt világunk gyerekzsivajára? Azt hozd vissza Urunk…, hogy éljünk megint…, vagy legalább a gyerekeim maradjanak egy nappal tovább látogatni…, vagy egy telefon…akár csak egy email, vagy csak nézni ki a sötétbe a monitor fölött…nézni a tizennégy órányi éjszakát?
  Mire várunk adventben?
  Ad-e, adhat-e az Úr virágzó mandulaágat a kezedbe?
  Lesz-e még a házadban, házaidban nevetés?

  Megeshet-e, hogy nem a banknak adod, hanem saját unokáid zsivajognak a meleg kályhák túlfűtötte szobákban, nem szociális bérlők?
  Arra, hogy az Úristen megítéli a világot és végre eljön, kerül amibe kerül, – vesszen aminek vesznie kell?
  Még inkább arra, hogy jelen van az Úristen most és itt, és egyszerre eljövendő is, mert Krisztusban virágzik az én mandula ágam – ugye érted… – működik az égi köldökzsinór.
  Kapcsolatban lenni Vele, akivel az első direkt találkozás a döbbenetes változást hozta, az újjászületés a megszentelődés, a meghívás könnyes gyönyörűségét. Az átadott élet biztonságát.
  Na ez advent, igazán, a mandulaágad…
  Cs.b.z.