Home hírek Elhunyt Andel Károly lelkipásztor

Elhunyt Andel Károly lelkipásztor

394

De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.
Ézsaiás 40,31

2019. június 26. elhunyt Andel Károly nyugalmazott lelkipásztor életének 74. esztendejében.

Andel Károly 1945.-ben született Ókéren (Zmajevo). a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház lelkipásztora volt. Teológiai tanulmányait Debrecenben fejezte be, majd segédlelkészként 1972-ben Pacséron szolgált, majd 1973-tól Szentlászlói Egyházközség lelkipásztoraként. Onnét 1981-től az Eszéki Egyházközség lelkipásztora (Rétfalú) és Haraszti Egyházközségben szolgált.

Andel Károly nyugalmazott lelkipásztor

Búcsúztatása 2019. július 1. (hétfőn) a Rétfalusi református templomban lesz 12:00 órai kezdettel, majd temetése 13:00 órakor a Rétaflusi temetőben.

Míg a Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház keretében egy testvéri közösséget alkottunk, sajátos humorával, kritikus teológiai látásával gazdagította együttlétünket. A háború viszontagságai megviselték, de még akkor is sokszor viccelődve nyomta el a félelmet. 1997-ben még a Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház lelkipásztora volt közigazgatásáig, mint az a 1997. június 10. tartott Zsinat jelentésében olvasható a http://rkevajdasag.com/wp/2019/06/28/puspoki-jelentes-helyett-csak-helyettes-jelentes-a-puspokot-helyettesitotol/ linken.

Amikor Egyházunk a Református Keresztyén Egyház nevet vette fel 2003-ban, akkor már az egyházpolitikai irányzatok miatt már nem találkoztunk. Mindenkor szívesen fogadta a látogatókat, sőt nekem örömmel mutatta őseim keze munkáját a Rétfalusi templomban.

Református Keresztyén Egyházunk híveinek, lelkipásztorainak és vezetőségének nevében részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak, továbbá a Gyülekezetnek és az Egyháztestnek.

Botos Elemér
a Református Keresztyén Egyház püspöke

Nyugodjék békében!

A.B.F.R.A.

A részleteket Andel Károly testvérünkről Varga György Nt. lelkipásztor adta.