Home hírek Elhunyt Tóth Árpád Zoltánné szül. Boldizsár Margit

Elhunyt Tóth Árpád Zoltánné szül. Boldizsár Margit

197

A Református Keresztyén Egyház vezetősége i hívei nevében a feltámadás reménységében gazdag vigasztalás szavaival szomorkodunk a gyászoló családokkal Pál apostol szavaival: Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek. Róma 12:15-16a.

Megemlítve, hogy fia, Nt. Tóth Árpád lelkipásztor testvérünk nagy segítséget nyujtott itt Vajdaságban éő reformátusaink számára a balkáni háborús időkben.

Nyugodjék békében!

Botos Elemér,
püspök

A.B.F.R.A.