Home Írások Üzenem a háznak

Üzenem a háznak

209

Üzenem a háznak, mely fölnevelt:
ha egyenlővé teszik is a földdel,
nemzedékek őrváltásain
jönnek majd újra boldog építők
és kiássák a fundamentumot
s az erkölcs ősi, hófehér kövére
emelnek falat, tetőt, templomot.

Jön ezer új Kőmíves Kelemen,
ki nem hamuval és nem embervérrel
köti meg a békesség falát,
de szenteltvízzel és búzakenyérrel
és épít régi kőből új hazát.
Üzenem a háznak, mely fölnevelt:
a fundamentom Istentől való
és Istentől való az akarat,
mely újra építi a falakat.
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad.”

Igen, kedves olvasóm, az történt a horvátországi Szentlászlóban, amit Wass Albert Üzenet haza című versében megjósolt.

Azoknak a harminc év alatti fiataloknak, akik még nem élték át a kilencvenes évek borzalmas eseményeit, talán nem árt néhány sorral felidézni mi is történt.

A múlt század utolsó évtizedében régi feszültségek törtek felszínre a szomszédos Jugoszláviában. Szerbek, horvátok, bosnyákok, szlovének önálló nemzetté akartak válni. Szlovéniát leszámítva sok élet és véráldozattal, szétlőtt városokkal, porrá rombolt házakkal, otthonokkal, iskolákkal és rommá robbantott templomokkal.

Mi itthonról, a TV-én keresztül fotelből néztük, hogy mi történik tőlünk 300 km-re.

A délszláv háborúskodásnak csak európai összefogás és katonai beavatkozás vetett véget. Pontot a Daytoni Egyezmény (békeszerződés) tett rá.

1995-re Szentlászló község középületeiből, családi otthonaiból néhány épületet leszámítva, romhalmaz lett, mert Horvátországban akart maradni, mert ellenállt a szerb területfoglalási törekvéseknek. Lakosait evakuálták Magyarországra még 91-ben. Néhány civilt leszámítva.

Az otthon maradtak közül többnyire, – tizenegyen – áldozatul estek az embertelen vérontásnak.

A férfi lakosság köréből, katonák és honvédők gyengén felfegyverezve próbáltak ellenállni.

Közülük harmincheten a honvédő háborúban haltak hősi halált.

KERTÉSZ JÓZSEF
nyugdíjas erdész, utazásszervező

Patrubányi Miklós a Magyarok Világszövetségének elnöke szerint, – aki elsők között tekintette meg 1995-ben a horvátországi magyar falut, – nem lehetett közlekedni a romok között.

Összefogott a Kárpát-medence lakossága: a kormány, az önkormányzatok, vállalkozók és civilek anyagi és tárgyi segítségével (szerszámok, gépek, építési anyagok) elkezdődhetett a romeltakarítás, majd az újjáépítés.

A lakosok csak 98-ban tudtak hazatérni. Igen erős lélek kellet, minden erejüket össze kellett szedni, hogy újra építsék otthonaikat.

Veresegyház önkormányzata volt az első, aki segített. Egy vállalkozójuk gépei túrták el az utakról a romokat.

Hamarosan csatlakoztak az újjáépítést segíteni szándékozókhoz a Szent László királyunk nevét viselő kárpát-medencei települések. Így kapcsolódott be a mi községünk is.

(Ebből az összefogásból erősödött az a szövetség, ami évről évre, mindig más Szentlászló településen jön össze június végén. 2005-ben nálunk volt. Idén, Zalaszentlászlón találkoztak a küldöttek.

2021-ben újra a mi településünk látja majd vendégül, mutatja be a 2005 óta eltelt időszak változásait.)

Most reményteli meghívást kaptunk november 30-ra a horvátországi Szentlászlóról.

Huszonöt év után, kívül-belül befejeződött református templomuk felújítása.

Hálaadó Istentiszteleten, a reformáció napján emlékeztek meg az elmúlt két és fél évtizedről.

Sok támogató település küldöttje, magyarországi és horvátországi lelkészek és gyülekezetük jó néhány tagjaival telt meg az újra épült templom.

Érdemes újra olvasni a mottóul választott Wass Albert idézet néhány sorát:

…jönnek majd újra boldog építők
és kiássák a fundamentumot
s az erkölcs ősi, hófehér kövére
emelnek falat, tetőt, templomot.

Az Istentisztelet után koszorúzásra került sor a délszláv háború szentlászlói áldozatainak emlékművénél.

Ezután kultúrházuk nagytermében emlékező és méltató beszédekkel, az elismerő és köszönő oklevelek átadásával folytatódott, majd közös ebéddel ért véget a hálaadó nap. Miközben új, erős barátságok születtek.

Egyszerre szívszorító és lélekemelő együttlét részesei lehettünk.

Ide másolom azt a levelet, amit a hálaadó nap szervezését segítő zsinati titkárától kaptunk:

Kedves Barátaink Pilisszentlászlón,

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Szuperintendense és a Szentlászlói Református Egyházközség nevében szeretném mindannyiunk köszönetét kifejezni azért, hogy elfogadták meghívásunkat és ellátogattak településünkre és gyülekezetünkbe, a horvátországi Szentlászló református templomának újjáépítése alkalmával tervezett ünnepségünkre 2019. október 31-dikén.

Köszönjük, hogy időt és fáradságot nem kímélve sok kilométert tettek meg azért, hogy találkozzanak híveinkkel és azokkal, akikkel együttműködve számos évvel ezelőtt azért dolgoztunk köreinkben, hogy településünk felépülhessen, és egy háborús, nehéz élet időszakot követően minél többen élhessenek rendezett körülmények között a szülőföldjükön. Szentlászló az itt élő embereknek ugyanolyan fontos, mint otthona bárkinek, akárhol is született és él. Szentlászló nekünk az otthonunk, és örömmel látjuk, hogy Önök is tudják és érzik ezt, mert Önöknek is ugyanígy fontos Pilisszentlászló, szolgálati területük, az Önök otthona.

Hálásak vagyunk Istennek, hogy ezen a napon érezhettük áldását, megőrizte barátainkat épségben és biztonságban az úton jövet és menet.

Kérjük, hogy szeretettel gondoljanak ránk, imádságos szívvel emlékezzenek együttlétünkre és látogassanak meg bennünket szeretteikkel, testvéreikkel együtt, amikor csak tehetik. Különös figyelemmel és erősen emlékezünk Kertész József szavalatára a horvát-magyar hősök emlékművénél és szívünkbe zártuk mondanivalóját. Köszönet érte.

Internetes híradásainkban folyamatosan követhetik a gyülekezeteinkben és egyházunkban megvalósuló és tervezett eseményeket. 

Örömmel hallunk és olvasunk mi is az Önök életében fontos alkalmakról, örömökről, és ezért kérjük, hogy tartsuk a kapcsolatot, hogy együtt tudjunk örülni és szükség esetén is imádkozni Atyánkhoz a Krisztusban.

Még egyszer nagyon köszönjük a látogatásukat. Településük elöljáróinak, kedves ismerőseinknek és gyülekezeteik tagjainak, presbitereknek és gondnok testvéreknek kérjük, hogy adják át szeretetteljes üdvözletünket,

áldással, békességgel,

Erdős János

zst. titkár,

HMRKE

e-mail: ref.croatia@gmail.com

Honlap: www.reformatus.hr