Pünkösd 2017

Üdvözlet Pirosról

Üdvözlet Miskolcról!

A vigasztaló reformátusok

Immáron egy esztendeje, hogy a Mindenható hazaszólította szolgálatából Császár-Bíró Zoltánné Bóka Emese Ildikó lelkipásztor asszonytestvérünk életének 52. esztendejében aki elhunyt 2017. július 31.-én. Szeretettel kérem Egyházunk...

A bál folytatódik

Megszületett a csattanós válasz a Hercegszöllősi 440 éves megemlékezésre. http://alfahir.hu/a_magyar_es_horvat_allamfo_jelenleteben_avattak_fel_a_karancsi_templomot A területet kevéssé ismerők számára mondom: a szomszéd falu. Volt egy régi vicc egy - azóta már...

Gyászjelentés

„De én és az én házam népe, az Urat szolgáljuk” (Józsué 24,15) A Református Keresztyén Egyház vezetősége szomorú szívvel jelenti, hogy özv. Kiss Antalné született Radványszki Mária lelkészné, esperesné 90 éves...

John Humphreys

A brit Egyesült Református Egyház (URC) Skót Zsinatának júniusban nyugdíjba vonult moderátora 2016. november 17. elhunyt. Csak pár sort írok kedves Barátomról, akinél a teológus...

Konfirmáció Újvidéken 2017-ben

2017. május 21.-én Újvidéken 4 fiatal konfirmált, Molnár Dávid, Gyülvészi Réka, Mohácsi Imre és Kok Szintia. Életükre Isten áldását kérjük.