1 percesek (január)

Helyreigazítás

Még vár!

Üzenem a háznak

NEMZET ÉS JÖVŐ A BIBLIAI KIJELENTÉS FÉNYÉBEN

Tetszett a Teremtőnek, hogy az egy vérből való emberiség (Acta:17,27.) sajátos karakterű népcsoportok sokféleségének az egységébe szerveződve töltse be a Földet. Ezen az úton...

NE VIGY MINKET KÍSÉRTÉSBE

Máté ev. 6,13., Lukács ev. 11,4. Újszövetségi görög eredeti: „και μη εισενεγκης εις πειρασμον” εισαγϖ =...

Sodoma

Gašparovič Hlbina, Pavel Gašparovič Hlbina, Pavel Zem krvou presiakla a bude úrodnejšia z rozkladu...

Felvidéki találkozás

A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt! Az Úr közel! (Filippi 4:5) 2019. július 26-28

Püspöki jelentés helyett csak helyettes jelentés a püspököt helyettesítőtől

Tisztelt zsinati atyák, nagytiszteletű lelkipásztorok és főtiszteletű esperesek. A Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház elérkezett a mindenható Isten kegyelméből 41. zsinati üléséhez....

Nagyapám tanítása

A megbízható embert még ellensége is tiszteli – mondta volt nagyapám Nagyapám tanítása - Idefigyelj – mondta komoran -, ha egyszer megígérted valakinek,...

Kálvin imádsága

Szénási Sándor Szénási Sándor (1925 - 2001) KÁLVIN IMÁDSÁGA – Genf, 1536 –

A bűnvalló imádság helye a vasárnapi liturgiában

A bűnvallás a lélek gyógyítása Felnevelő gyülekezetem (Biharfélegyháza) istentiszteletéből hiányzott az általunk Erdélyből megismert bűnvalló imádság....

Kálvin NAGYBÖJTI bűnbánó imája

„Úr Isten, örökkévaló és mindenható Atyánk! Íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és idvezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat.

Lábjegyzet – 1848. március 15.

Tetszett, hogy a református honlapunkon sg budha konteo-király írása emlékezik meg nemzetünk nagy napjáról március 15-ről.Előre bocsátom, korrekt írás – bár szűkített optikával fogalmaz, csak...
Secured By miniOrange