Kálvin NAGYBÖJTI bűnbánó imája

„Úr Isten, örökkévaló és mindenható Atyánk! Íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és idvezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat.

Lábjegyzet – 1848. március 15.

Tetszett, hogy a református honlapunkon sg budha konteo-király írása emlékezik meg nemzetünk nagy napjáról március 15-ről.Előre bocsátom, korrekt írás – bár szűkített optikával fogalmaz, csak...

Kossuth Lajos azt üzente

https://youtu.be/YBj5-rEDarU A Kiss Kata Zenekar hivatalos videóklipje a MAGYARBÓL JELES kiadványról. A kiadvány...

Miért fordult véres szabadságharcba Március 15 – Rothschildok és pénzkibocsátás

Mivel köztudott, hogy az európai (sőt amerikai) forradalmak hátterében mindig kivétel nélkül a Rothschildok által uralt és irányított szabadkőműves elit állt, ezért...

Wass Albert üzenete március 15-re

"Fiatal véreim, határokon innen és túl, idegen föld elhagyatottságában, az otthoni kényszerűségek sivárságában, rabságban, elnyomatásban, ahol csak vagytok: hozzátok szólok. Súlyos idők...

Száz éve született Délvidék egykori püspöke, Hodosy Imre

1919. február 27-én látta meg a napvilágot Hódossy Orbán alsóittebei református lelki- pásztor és Hegedűs Julianna elsőszülött gyermeke, aki az Imre nevet kapta. Akkor, ott...

Református kegyességünk elfelejtett formája: a böjt

„… szíveteket és nem ruhátokat kell megszaggatni.” (Jóel 2,13) Ha református emberek között a...

Reményik Sándor – A Bethesda partján

“Vala pedig ott egy ember, ki harmincnyolc  esztendőtől fogva való betegségben  fekszik vala.”  János ev. V:5 

Tisztelgés a HARCOSTÁRS emlékezete előtt

Bellai Zoltán Nagytiszteletű Bellai Zoltán lelkipásztor urat nem volt könnyű szeretni. Az én szívemben volt helye mindig. Elmegyek a temetésére. Pedig...

Jeremiás próféta adventje

Jeremiás könyve 1-6 fejezetek Abiblia olvasó kalauz ószövetségi része Jeremiás prófétakönyvét adja elénkbe Magyarországon.  Szeretem Jeremiás történetét.