Kossuth Lajos azt üzente

https://youtu.be/YBj5-rEDarU A Kiss Kata Zenekar hivatalos videóklipje a MAGYARBÓL JELES kiadványról. A kiadvány...

Miért fordult véres szabadságharcba Március 15 – Rothschildok és pénzkibocsátás

Mivel köztudott, hogy az európai (sőt amerikai) forradalmak hátterében mindig kivétel nélkül a Rothschildok által uralt és irányított szabadkőműves elit állt, ezért...

Wass Albert üzenete március 15-re

"Fiatal véreim, határokon innen és túl, idegen föld elhagyatottságában, az otthoni kényszerűségek sivárságában, rabságban, elnyomatásban, ahol csak vagytok: hozzátok szólok. Súlyos idők...

Száz éve született Délvidék egykori püspöke, Hodosy Imre

1919. február 27-én látta meg a napvilágot Hódossy Orbán alsóittebei református lelki- pásztor és Hegedűs Julianna elsőszülött gyermeke, aki az Imre nevet kapta. Akkor, ott...

Református kegyességünk elfelejtett formája: a böjt

„… szíveteket és nem ruhátokat kell megszaggatni.” (Jóel 2,13) Ha református emberek között a...

Reményik Sándor – A Bethesda partján

“Vala pedig ott egy ember, ki harmincnyolc  esztendőtől fogva való betegségben  fekszik vala.”  János ev. V:5 

Tisztelgés a HARCOSTÁRS emlékezete előtt

Bellai Zoltán Nagytiszteletű Bellai Zoltán lelkipásztor urat nem volt könnyű szeretni. Az én szívemben volt helye mindig. Elmegyek a temetésére. Pedig...

Jeremiás próféta adventje

Jeremiás könyve 1-6 fejezetek Abiblia olvasó kalauz ószövetségi része Jeremiás prófétakönyvét adja elénkbe Magyarországon.  Szeretem Jeremiás történetét.

Ing.Mgr. Zsámbok Piroska nyílt levele

Ing.Mgr. Zsámbok Piroska,  Tornaľa Kelt: Tornalján, 2018.9.25-én T. SZRKE EGYHÁZ Kálvinista Szemle Főszerkesztősége Fazekas László – püspök, a KSZ főszerkesztője Tárgy: Válasz a Tt. 167/2008 sz. törvénye (Sajtótörvény) 8....

Vajdaságban jártunk Felvidékről

A Felvidéki Református Missziós Gyülekezet-Tornalja és Vidéke látogatása a Vajdasági „Református Keresztyén Egyházban” Mielőtt rátérnék a Vajdaságban tett látogatásunkra s annak jelentőségére, szükségesnek tartom röviden...