Üzenem a háznak

NE VIGY MINKET KÍSÉRTÉSBE

Sodoma

Felvidéki találkozás

Püspöki jelentés helyett csak helyettes jelentés a püspököt helyettesítőtől

Tisztelt zsinati atyák, nagytiszteletű lelkipásztorok és főtiszteletű esperesek. A Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház elérkezett a mindenható Isten kegyelméből 41. zsinati üléséhez....

Nagyapám tanítása

A megbízható embert még ellensége is tiszteli – mondta volt nagyapám Nagyapám tanítása - Idefigyelj – mondta komoran -, ha egyszer megígérted valakinek,...

Kálvin imádsága

Szénási Sándor Szénási Sándor (1925 - 2001) KÁLVIN IMÁDSÁGA – Genf, 1536 –

A bűnvalló imádság helye a vasárnapi liturgiában

A bűnvallás a lélek gyógyítása Felnevelő gyülekezetem (Biharfélegyháza) istentiszteletéből hiányzott az általunk Erdélyből megismert bűnvalló imádság....

Kálvin NAGYBÖJTI bűnbánó imája

„Úr Isten, örökkévaló és mindenható Atyánk! Íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és idvezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat.

Lábjegyzet – 1848. március 15.

Tetszett, hogy a református honlapunkon sg budha konteo-király írása emlékezik meg nemzetünk nagy napjáról március 15-ről.Előre bocsátom, korrekt írás – bár szűkített optikával fogalmaz, csak...

Kossuth Lajos azt üzente

https://youtu.be/YBj5-rEDarU A Kiss Kata Zenekar hivatalos videóklipje a MAGYARBÓL JELES kiadványról. A kiadvány...

Miért fordult véres szabadságharcba Március 15 – Rothschildok és pénzkibocsátás

Mivel köztudott, hogy az európai (sőt amerikai) forradalmak hátterében mindig kivétel nélkül a Rothschildok által uralt és irányított szabadkőműves elit állt, ezért...

Wass Albert üzenete március 15-re

"Fiatal véreim, határokon innen és túl, idegen föld elhagyatottságában, az otthoni kényszerűségek sivárságában, rabságban, elnyomatásban, ahol csak vagytok: hozzátok szólok. Súlyos idők...

Száz éve született Délvidék egykori püspöke, Hodosy Imre

1919. február 27-én látta meg a napvilágot Hódossy Orbán alsóittebei református lelki- pásztor és Hegedűs Julianna elsőszülött gyermeke, aki az Imre nevet kapta. Akkor, ott...