Írások

Home Írások Page 2

Quo vadis délvidéki reformátusság

Horvátországban a reformátusok három egyházi szervezetben tömörülnek. Nagyon nehéz megállapítani a szétválás pontos időpontját. A szakadás talán a 1991-ben kezdődő honvédő háborúra vezethető vissza,...

DR. MAKKAI SÁNDOR – A márciusi eszmény

Az emberi élet legmagasztosabb, legszentebb pillanatai azok, amikor az adventi sötétségben, adventi fájdalmakban vergődő lélek felett hirtelen felgyúló meglátások, fenséges eszmények ragyogása árad el....

Adó, járulék vagy tized?

LIX. évfolyam 2. szám / Fórum Még ma is vannak egyháztagjaink, akik büszkén emlegetik, hogy ők mindig pontosan fizették az „egyházadót". Valóban, a második világháború előtti...

Gróf Apponyi Albert “védőbeszéde”

Az angol, francia és olasz nyelvű szöveg fordítása A béketárgyalásokra meghívott magyar küldöttség 1920. január 7-én érkezett Párizsba, gróf Apponyi Albert vezetésével, soraiban gróf Bethlen...

ReFormáció 500 margójára

Tisztelt ismerősök, azok közt is most elsősorban a reformátusok! 2017 júliusában és augusztus első hetében szétküldtük a meghívókat a Vajdaságban levő református gyülekezeteknek, hogy 4-5...

A (ki)szolgáló egyház

Avagy a „Szerbiai Református Keresztyén Egyház” arculata 2009-2014 közt Ezen gondolatok 2014. május 5 indultak el gondolatvilágomban, és egyre inkább kikívánkoznak. Ha csak személyemről volna szó,...

A „fülvakargató” prédikátorok

Napjainkban nagyon sok olyan igehirdető található, akik csupán „vakargatják” az igehallgatók fülét, de nem mondják el nekik a teljes evangéliumot. Vannak azonban ismertetőjelek, amelyek...

Százféle gondolat

május 17. kedd Rendezgetem a jegyzeteimet, és a kezembe akadt egy lista, amelyet folyamatosan bővítgetek már évek óta, olyan magvas gondolatokkal és bölcsességekkel, amelyekkel...

Török Pál az újvidéki ref. templom felszentelésén

Lelki szemeimmel mintegy látni vélem ama néhai nagynevű lelkésznek boldogságtól sugárzó arcát, midőn szeretett előljáróival s egész gyülekezetével együtt hála telt szívvel tekint fel...

A hitvallás meghódolás a közösen felismert igazság előtt

2016. október 11., kedd A reformátusok számára nemcsak a reformáció ötszázadik évfordulója bír komoly jelentőséggel a következő évben, hanem a debreceni zsinat által 1567-ben elfogadott...