A Hercegszöllősi Zsinat jelentősége

A Hercegszöllősi Kánonok keletkezésének történelmi körülményei A Zsinatot a törökök uralma alatt kellett megszervezni, amikor a magyarság nagy része (délvidéktől-felvidékig) török elnyomás alatt élt. A...

Református “Perpetuum mobile”

Harangszó 2014 február   Újvidék és környéke   csak belkörű használatra Kor. 6,1-8. Hívők ne pereskedjenek egymással. E fejezetben a városi (állami) bíróság előtti pereskedésből indul el az...

DR. MAKKAI SÁNDOR – A márciusi eszmény

Az emberi élet legmagasztosabb, legszentebb pillanatai azok, amikor az adventi sötétségben, adventi fájdalmakban vergődő lélek felett hirtelen felgyúló meglátások, fenséges eszmények ragyogása árad el....

Gróf Apponyi Albert “védőbeszéde”

Az angol, francia és olasz nyelvű szöveg fordítása A béketárgyalásokra meghívott magyar küldöttség 1920. január 7-én érkezett Párizsba, gróf Apponyi Albert vezetésével, soraiban gróf Bethlen...

Quo vadis délvidéki reformátusság

Horvátországban a reformátusok három egyházi szervezetben tömörülnek. Nagyon nehéz megállapítani a szétválás pontos időpontját. A szakadás talán a 1991-ben kezdődő honvédő háborúra vezethető vissza,...

Wass Albert San Francisco-i előadása 1967

https://youtu.be/0Ip6wjdyXyI

A (ki)szolgáló egyház

Avagy a „Szerbiai Református Keresztyén Egyház” arculata 2009-2014 közt Ezen gondolatok 2014. május 5 indultak el gondolatvilágomban, és egyre inkább kikívánkoznak. Ha csak személyemről volna szó,...

Adó, járulék vagy tized?

LIX. évfolyam 2. szám / Fórum Még ma is vannak egyháztagjaink, akik büszkén emlegetik, hogy ők mindig pontosan fizették az „egyházadót". Valóban, a második világháború előtti...

ReFormáció 500 margójára

Tisztelt ismerősök, azok közt is most elsősorban a reformátusok! 2017 júliusában és augusztus első hetében szétküldtük a meghívókat a Vajdaságban levő református gyülekezeteknek, hogy 4-5...

A „fülvakargató” prédikátorok

Napjainkban nagyon sok olyan igehirdető található, akik csupán „vakargatják” az igehallgatók fülét, de nem mondják el nekik a teljes evangéliumot. Vannak azonban ismertetőjelek, amelyek...