Török Pál az újvidéki ref. templom felszentelésén

Lelki szemeimmel mintegy látni vélem ama néhai nagynevű lelkésznek boldogságtól sugárzó arcát, midőn szeretett előljáróival s egész gyülekezetével együtt hála telt szívvel tekint fel...

A hitvallás meghódolás a közösen felismert igazság előtt

2016. október 11., kedd A reformátusok számára nemcsak a reformáció ötszázadik évfordulója bír komoly jelentőséggel a következő évben, hanem a debreceni zsinat által 1567-ben elfogadott...

Pálóczi-Czinke István: Arany ABÉCÉ

Pálóczi-Czinke István (Pácin, 1855. nov. 18. – Budapest 1942. júl. 17.) református püspök. Pácinban kezdett tanulni, majd 1866-tól Sárospatakon tanult, ahol 1878-ban végezte a...

Ezen a napon: létrehozzák az Állami Egyházügyi Hivatalt

1951 május 15. 14:15 1951. május 15-én hozták létre a magyarországi egyházak irányításának legfőbb szervét, az Állami Egyházügyi Hivatalt. Az egyházpolitika elvi, politikai kérdéseiben...

Megemlékezés Dietrich Bonhoefferre

Dietrich Bonhoeffer: Ki vagyok én? Ki vagyok én? Gyakran mondják: cellámból úgy lépek elő, derűsen, nyugodtan, keményen, mint várából a földesúr. Ki vagyok én? Gyakran mondják: őreimmel úgy beszélek, szabadon, tisztán, kedvesen, mintha...

Ravasz László körlevele 1944-ből

DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS PÜSPÖK . Budapest, IX., Ráday u. 28. sz. 5108 - 1944 szám K ö r l e v é l a dunamelléki református egyházkerület valamennyi lelkipásztorához,...

Evangéliumi egzisztencia bizonytalan világban

Ágoston Sándor Dr. Hellstern Henrik lelkész úrtól, a HEKS főtitkárától kaptam felhívást, hogy a fenti furcsa cím alatt adjak „őszinte” képet a Jugoszláviai Református Egyházról,...

A hivatalos agymosás tíz pontban

Hatalom tömegeket manipuláló mesterkedéseinek lényegét. Chomsky tízparancsolata nagyon tanulságos és mindenkinek ajánlott, aki el szeretné kerülni az agymosást   Íme, a híres tételsor, aminek igazságtartalmáról nap,...

Hogyan legyünk újra magyarok

2016-04-06 Kultúra, Vélemény, ZanaDiána megosztás435 Ismerős Önöknek Dr. Takaró Mihály neve? Ő is ahhoz a harcos magyar fajtához tartozik, akit anno megpróbáltak háttérbe szorítani, elhallgattatni. Hogy...

Morzsák a bálból – tudománytalan történelem

Hercegszölősi Zsinat 440. évfordulója Ünnep volt. Ünnepeltünk Hercegszöllősön, mert 440 éve összegyűltek az atyák: negyvenen  törvényt hoztak azoknak a reformátusoknak, akik már előtte kibírtak 40...