Home Blog

Szabad-e adót fizetni a császárnak?

Zsámbok Piroska
lelkipásztor
Nt. Zsámbok Piroska igehirdetése, amely elhangzott a Felvidéki Református Missziós Gyülekezetek – Tornalja és Vidéke gyülekezetében 2020.1.19-én Gicén

Egy helyreigazítás margójára.

Vizsolyi Atyafiak
Két gyors pengevágással ki lehet nyitni a történetet:

1. Tény, a helyi pispek 40%-ot kért a Bibliaműhely bevételéből, erre úgy vágta rá az atyafi a pispeki hivatal nagyajtaját, hogy az megrepedt. Az áldott emlékű nagyapja készítette.

2. A vizsolyi atyafiak nem tudták a választ, hogy mi alapján gyalázzák lassan két évtizede református testvéreiket – segítek, vélhetőleg a Bogárdi 666-os rendelet alapján.’jószág és palástvesztés terhe mellett tilos szót váltani azon renegát testvérekkel akiket nem az a hárombetűs szervezet instruál amelyik vérbe fojtotta a Balkánt a kábítószer útvonal átvételéért, majd közös karámba terelte a Kárpát medence reformátusainak azt a részét mely a 666-ot nem képes megkülönböztetni  777-től ‘.


Valamikor bő egy éve kora reggel egy kávéval a kezemben ácsorogtam az Újvidéki templom előtt a kertben, a reggeli tiszta fényben beleborzongtam az elmúlt tíz évbe mióta ostrom alá vétetett Újvidék református temploma – az ostromot ugyan azok irányítják és instruálják, mint Horvátországban (666) – mennyire esélytelen a harcunk, három ország hivatalai, jogszolgáltatása, törvényhozása és kormányzása instruált velünk kapcsolatos döntéseiben lassan két évtizedes mélységig. Már réges rég el kellett volna esnie a templomaink maradékának is.

Ott állok, kezemben a kávé, körülöttem a tiszta reggeli fény, és az Úristen engedte, hogy a fény a templomra fókuszáljon, hogy hisz az esélytelenségben, mikor nincsenek eszközeink, csak a hűségünk, Ő megőrizte ezeket a falakat és ez 777. Ő képes volt rá a 666 nagyon messzire nyúló csápjai között is! Maga a templom léte ragyogott fel, mint az Úr hűségének gyönyörű tanúsága 777.

Éreztem, hogy ‘ vedd le a sarudat, mert igen szent hely ahol állsz’.

csbz

2020. január 8-án közzétett írásra

1 percesek (január)

és ő lehajolt hozzám…

Ismét mögöttünk van egy óesztendő. Sok megpróbáltatással. Tűzvész, árvizek, életszínvonal csökkenés, klímaváltozás, gazdasági válság, harcok sorozata egyházban, államban, családban, barátok közt. Mindenkinek a saját szempontjából igaza van, és mindenkinek a saját keresztje a legnehezebb. Most itt az újesztendő. Várhatunk-e valami jót az újévtől? A jövőtől? Örökös kérdés… Ha pontosan ismernénk mindazt, ami a még szinte teljesen üres naptárunkat meg fogja tölteni, akkor nagy valószínűséggel vagy elbizakodnánk vagy pedig kétségbe esnénk. Tudjuk, hogy elég minden napnak a maga soron következő feladata. Ennek ellenére mégsem lesz minden idegen és ismeretlen a számunkra. Istennek Jézus Krisztusban felkínált segítségére és szabadító szeretetére a jövőben is számíthatunk.

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház a független Horvátországban először 1993. február 24-dikén került bejegyzésre Horvátországi Református Keresztyén Egyház néven. Egyházi szervezetük a volt Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház horvátországi területein szervezett egyház jogutódja. A Horvátországi Református Keresztyén Egyház III. Országos Zsinatán, 1999. június 12-dikén, Kopácson a nevét módosította. A Zsinat tagjai Sója Lajos országos főgondnok előterjesztése alapján és az 1. napirendi pont szerint szavazat többséggel döntöttek erről, és elfogadták, hogy „az Egyház nevében szerepeljen a „magyar “ jelző”. Az egyház módosított neve Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház (HMRKE) lett. Püspöke Kopácsi Kettős János lelkipásztor. Az egyház székhelye Kopácson van.

Jelenleg Horvátországban Egyházunk, a HMRKE mellett még három egyházi szervezetben élnek református hívek.

A HMRKE-ből kivált Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház először 1999. március 4-dikén került bejegyzésre Horvátországi Református Keresztyén Egyház Püspöki Hivatal néven, egy lévita lelkész, Lángh Endre kezdeményezésére. Jelenlegi püspöke Szenn Péter pünkösdista lelkipásztor. Székhelye Laskó. 2018-ban a zágrábi misszió egy része vált ki a Kálvini Egyházból, a horvát Branimir Bučanović vezetésével.

A Kálvini Egyház szervezetéből kivált horvát ajkú reformátusok első bejegyzése 2001. májusában történt meg az általuk azóta is használt “Horvátországi Protestáns Református Keresztyén Egyház” néven, tordincai székhellyel. Vezetőjük Jasmin Milic, az Anglikán Egyház tagja (püspöke).

Forrás: HMRKE

Helyreigazítás

A Vizsolyi Református Egyházközség nevében 2019. február 09-én kiadott „Tájékoztató Körlevél” címmel megjelent írásban a levél szerzői (Kovács Zsolt Levente és Király Lászlóné) valótlanul állították, hogy „tájékozódva a fennálló helyzetről” felhívják a református hívek figyelmét arra, hogy „mi is a valós tényállás” a 2019. február 16-án megtartott vizsolyi alapkőletételi ünnepségre vonatkozóan. Ezzel szemben a valóság az, hogy a Vizsolyi Református Egyházközség gondnoka és lelkipásztora megnyilatkozása előtt semmilyen formában nem tájékozódott a megnevezett programmal kapcsolatban sem a Vizsolyi Biblianyomtató Műhely vezetőjénél, sem a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház képviselőinél.

Beh régen vérezel

 1. Beh régen vérezel, szegény magyar!
  Fegyvernek éle s bűnöd átka mar.
  /:Remegve kérdem: Tán már el se jő
  A gyászos múlt után a jobb jövő:/
 2. De Jézusom szelíd feddőn felel:
  „Kicsiny hitű, miért kételkedel?
  /:Én úr vagyok vész és vihar felett
  „Hozzám kiálts, magyar, s megmentelek”:/
 3. Hozzá kiálts magyar s megment az Úr
  A réginél, meglásd, jobb lesz az új,
  /:Csak bűnös, önző, tépett életed
  Megváltó Jézusod kezébe tedd:/
 4. Amit vétkeztél, megbocsátja azt,
  A sok tövisből mind rozsát fakaszt,
  /:Terhed saját vállára átveszi,
  Áldást adó kezét meg rád teszi:/
 5. Termő talaj lesz ősi lelked is,
  Termő talaj lesz hősi lelked is;
  /:Amíg abban növekszik búza, rozs,
  Az Ige terem ebben százszorost:/
 6. A most terád fogát fenő
  Vad ellenség hozzád tanulni jő
  /:Te, mert nyerél, adsz is bocsánatot,
  Lelkednek kincseit tovább adod:/
 7. Mint sziklagát éltél egy ezredet,
  Vad ár paskolt, rongált és rengetett,
  /:Ha Jézus újra épít, akkoron,
  Leszel dicső világítótorony:/
 8. Beh régen vérezel szegény magyar,
  Fegyvernek éles s bűnöd átka mar:
  /:De sok bajodnak véget vetni jő
  Jó Jézusod s vele jobb jövő:/

Még vár!

„Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.”

Jelenések 3:20

Szeretettel köszöntöm a kedves olvasót!

Tudom, hogy a Gergely-naptár szerint már is már az új 2020-as esztendő bizonytalan ösvényeit szemlélgetjük, vajon melyik lesz az ösvények közül könnyebb, kényelmesebb vagy csak elviselhetőb. A naptári esztendőt Márk evangéliuma 4,35-41 „a tanítványok Jézussal a viharban” címmel, azzal nyugtattuk és készítettük fel egymást lelkileg, hogy ez az esztendő is hoz viharokat, de a jó hír, hogy itt van Jézus! Sőt még kicsit vissza tekintve az idő folyásában, már advent 1. vasárnapján, az egyházi esztendő kezdetén is I. Mózes 32, 36. „Nem bocsátlak el, míg meg nem áldasz engemet!” címmel készültünk az újesztendőre, áldást kérve reá.

Köszöntő 2020-ra

Akiknek van Pásztora

Bodnár Noémi lelkipásztor
Nt. Bodnár Noémi lelkipásztor  igehirdetése, amely elhangzott 2020. január 1-jén a
Felvidéki Református Missziós Gyülekezetekben

A szeretet lényegéről

Zsámbok Piroska, 2019. december 24. Felvidéki Református Missziós Gyülekezetben, Gicén
Secured By miniOrange