hétfő, október 15, 2018
Home Blog

Ing.Mgr. Zsámbok Piroska nyílt levele

Ing.Mgr. Zsámbok Piroska,  Tornaľa

Kelt: Tornalján, 2018.9.25-én

T.

SZRKE EGYHÁZ

Kálvinista Szemle Főszerkesztősége

Fazekas László – püspök,
a KSZ főszerkesztője

Tárgy: Válasz a Tt. 167/2008 sz. törvénye (Sajtótörvény) 8. §-a (1) és köv. bek. értelmében A Tt. 167/2008 sz. törvénye (Sajtótörvény) 8. §-a (1) és köv. bek. értelmében kérem megjelentetni alábbi válaszomat, mindennemű változtatás nélkül, a KSZ következő számában:

Nt. Zsámbok Piroska volt gicei lelkipásztor (jelenleg a Felvidéki Református Missziós Gyülekezet – Tornalja és Vidéke , RKE Vajdaság lelkipásztora) válasza Máté István „ A gicei gyülekezet öröme” c. cikkére, amely megjelent a Kálvinista Szemle ( a SZRKE hivatalos havilapja) 2018 szeptemberében Komáromban kiadott LXXXIX. évfolyamának 9. számában a „TUDÓSÍTÁS” c. rovatban.

Vajdaságban jártunk Felvidékről

A Felvidéki Református Missziós Gyülekezet-Tornalja és Vidéke látogatása a Vajdasági „Református Keresztyén Egyházban

Mielőtt rátérnék a Vajdaságban tett látogatásunkra s annak jelentőségére, szükségesnek tartom röviden visszanyúlni a kezdetekhez, azaz gyülekezetünk keletkezéséről szólni.

2017. október 31-én, a reformáció 500. évfordulóján a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház ( SZRKE) kebelébe tartozó Gicei Református Egyházközség Presbitériuma, a SZRKE vezetőinek sorozatos gyülekezetellenes fellépései, joggal való visszaélései miatt testületileg lemondott. Ezzel nem kevesebb történt, mint az, hogy az Úristen viharban elvetett egy magot, amelyből 2018 februárjában új kezdet sarjadt: a Felvidéki Református Missziós Gyülekezet-Tornalja és Vidéke gyülekezet. Az ÉLŐ ISTEN ezzel nyomatékosította, hogy a történelem irányítói nem a földi hatalmasságok (legyenek azok akár világi , akár egyházi hatalmasságok), hanem egyedül Ő, a Szentháromság Egy, Igaz, Örök Isten, s hogy egyetlen egyházszervezetnek sem lehet következmények nélkül letérni a keskeny útról.

A vigasztaló reformátusok

Immáron egy esztendeje, hogy a Mindenható hazaszólította szolgálatából Császár-Bíró Zoltánné Bóka Emese Ildikó lelkipásztor asszonytestvérünk
életének 52. esztendejében aki elhunyt 2017. július 31.-én.

Szeretettel kérem Egyházunk híveit, valamint tisztelettel kérem keresztyén testvéreinket, imádkozzunk a gyászoló családokért!

Soli Deo Gloria!

Botos Elemér, püspök

A.B.F.R.A.

Erdély nincs elveszve

Raffay Ernő: Erdély nincs elveszve

A történész szerint vannak akadémikusok, akik reménytelenséget táplálnának a magyarságba

Pataki Tamás

Ha az országcsonkítás 98. évfordulóján erős magyar lélekkel mondjuk ki a nemzeti összetartozást, akkor nemzetünk mögött a véres, de csodálatos történelmünk, előttünk pedig a rejtélyes, ám megnyerhető jövő áll – nyilatkozta lapunknak Raffay Ernő történész, akinek 30 évvel ezelőtti Trianon-feldolgozása úttörő volt a magyar történettudományban.

– 1989-ben a Trianon titkai című kötete volt az első olyan munka, amely a diktátumot tabuk nélkül dolgozta fel a második világháborút követő hallgatás után. Közismert, hogy a könyv rövid idő alatt több százezer példányban kelt el, de milyen volt a fogadtatása a szakmában?
– A történet 1987-ben kezdődik, akkor jelent meg az 1982-ben (!) leadott Erdély 1918–1919-ben című könyvem. Ez a kandidátusi disszertációm volt, aminek megvédése az ELTE BTK dísztermében azzal kezdődött, hogy fölállt az egyetem ismert marxista professzora, Siklós András, és azt követelte: a bizottság tagadja meg a vitára bocsátást, mert ez egy irredenta-soviniszta, Horthy-fasiszta mű.

Reménységgel gyászolni

Elhunyt Cseke László

Életének 62. évében hazatért teremtő Urához Cseke László nyugalmazott lelkipásztor, aki egy évig volt osztálytársunk a Budapesti Református Theológián Akadémián.

Nyugodjék békében!

A.B.F.R.A.

Botos Elemér, püspök

Megtámadták és köpködték a református püspököt és a Zsinat világi elnökét

http://hvg.hu/itthon/20180509_Kiderult_kiket_menekitettek_ki_tegnap_a_rendorok_a_Parlamentbol

2018. május 08., kedd

Rendőrök menekítettek ki három református egyházvezetőt az Országgyűlés keddi alakuló ülése után a Parlament elől.

Élő rendőrkordon vette körbe Szenn Pétert, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház püspökét, Huszár Pált, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnökét, és Gér Andrást, az egyház zsinati tanácsosát, hogy ép bőrrel hagyhassák el az Országház épületét. A református egyházi vezetők meghívott vendégként vettek részt az Országgyűlés alakuló ülésén május 8-án délelőtt.

„Nem vagytok magyarok! Szégyelljétek magatokat! Mocskos hazaárulók! Gyilkosok!” – ordították a kormányellenes tüntetők a Parlamentnél.

A halásztelki öreg – templom építő – örökös kurátora temetésén el nem hangozhatott méltatás (letiltott)

Halásztelek az 1900-as években

Az idő kútjának feneketlen mélysége 90 esztendő, ami az Úrnál még egy szempillantásnyi idő sincs.

Halásztelket mikor vonalzóval a térképre rajzolják, hogy egy kis tanyából tízezres város legyen a valamikori Csepel művek tövében, Papp Márton atyánkfia már nősülni készül.

A gyülekezet múltjának minden dolgában a kezdetektől számíthatott rá a mi Urunk.

’mihelyt meglátom, hogyan alakulnak dolgaim’…

JOSUA BOESCH (1922-2012)

Filippi levél 2:5-24

(A Krisztus himnusz képlete – eredeti státusz –  megalázás 1 – megalázás 2. -felmagasztalás – hódolat 1 – hódolat 2.)

 5Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt: 6aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, 7hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt; 8megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. 9Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, 10hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké; 11és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

Véget ért a földi pálya

Szomorú szívvel jelentem, hogy volt évfolyamtársunk Timár Judit elhunyt. A Boldog viszontlátás reményében fejezzük ki részvétünket a gyászoló szeretteinek!

Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.” I kor. 15:19

A.B.F.R.A

Botos Elemér
püspök