Home Blog

Lenni vagy nem lenni…

Zsámbok Piroska lelkipásztor igehirdetése, 2019. 07. 07.

Elhunyt Andel Károly lelkipásztor

De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.
Ézsaiás 40,31

2019. június 26. elhunyt Andel Károly nyugalmazott lelkipásztor életének 74. esztendejében.

Andel Károly 1945.-ben született Ókéren (Zmajevo). a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház lelkipásztora volt. Teológiai tanulmányait Debrecenben fejezte be, majd segédlelkészként 1972-ben Pacséron szolgált, majd 1973-tól Szentlászlói Egyházközség lelkipásztoraként. Onnét 1981-től az Eszéki Egyházközség lelkipásztora (Rétfalú) és Haraszti Egyházközségben szolgált.

Püspöki jelentés helyett csak helyettes jelentés a püspököt helyettesítőtől

Tisztelt zsinati atyák, nagytiszteletű lelkipásztorok és főtiszteletű esperesek.

A Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház elérkezett a mindenható Isten kegyelméből 41. zsinati üléséhez. Gondoljuk csak át mi minden történt drága magyar népünkkel, e térség reformátusságával nem is az utolsó 421 év zivataraiban, a hercegszőlősi kánonok aláírása óta, csupán 1934 július 10.-től a mai napig 22680 nap telt el, amikor is aláírták a Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház első ALKOTMÁNYÁT Hercegszőlősön. Az ősi templom hirdeti, hogy több mint ezer éve itt vagyunk, míg ez a 22680 nap, vagyis 63 esztendő emlékeztet bennünket a háborúk zaján, családok, szeretetlenségén keresztül a szándékos meg nem értés egyházpolitikáján keresztül az Egyházunkat fenyegető veszélyre.

Lelkesen vagy lelketlenül

Zsámbok Piroska lelkipásztor igehirdetése, 2019. 06. 09.

Nagyapám tanítása

Szentegyedi és czegei gróf Wass Béla (Kolozsvár, 1853. január 28. – Mezőzáh, 1936. szeptember 1.) országgyűlési képviselő, Szolnok-Doboka vármegye főispánja, az Erdélyi Múzeum Egyesület elnöke, a széki református egyházmegye főgondnoka, az Erdély Bank alelnöke, Wass Albert író nagyapja

A megbízható embert még ellensége is tiszteli – mondta volt nagyapám

Nagyapám tanítása

– Idefigyelj – mondta komoran -, ha egyszer megígérted valakinek, hogy ekkor és ekkor itt vagy amott leszel, és nem vagy ott időben, csak két mentséged lehet: meghaltál, vagy olyan beteg vagy, hogy mozdulni se tudsz! Hogy nem haltál meg, azt látom. Nos, mi a betegség, hadd hívjam a doktort?!
Elmondtam neki szorongva ott a sötétben, hogy mi történt. Nagyapám szó nélkül végighallgatott. Mikor aztán kifogytam a szóból, megszólalt. Súlyos, lassú beszéddel.

ADJ NEKÜNK KIRÁLYT!

Adj nékünk királyt!
Zsámbok Piroska lelkipásztor igehirdetése, 2019. május 26.

Üdvözlet Miskolcról!

Üdvözlet Újvidékről

Üdvözlet Pirosról

Áldott HÚSVÉTot

Áldott ünnepeket! SDG