Home Blog

Üzenem a háznak

Üzenem a háznak, mely fölnevelt:
ha egyenlővé teszik is a földdel,
nemzedékek őrváltásain
jönnek majd újra boldog építők
és kiássák a fundamentumot
s az erkölcs ősi, hófehér kövére
emelnek falat, tetőt, templomot.

Jön ezer új Kőmíves Kelemen,
ki nem hamuval és nem embervérrel
köti meg a békesség falát,
de szenteltvízzel és búzakenyérrel
és épít régi kőből új hazát.
Üzenem a háznak, mely fölnevelt:
a fundamentom Istentől való
és Istentől való az akarat,
mely újra építi a falakat.
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad.”

Igen, kedves olvasóm, az történt a horvátországi Szentlászlóban, amit Wass Albert Üzenet haza című versében megjósolt.

Azoknak a harminc év alatti fiataloknak, akik még nem élték át a kilencvenes évek borzalmas eseményeit, talán nem árt néhány sorral felidézni mi is történt.

A múlt század utolsó évtizedében régi feszültségek törtek felszínre a szomszédos Jugoszláviában. Szerbek, horvátok, bosnyákok, szlovének önálló nemzetté akartak válni. Szlovéniát leszámítva sok élet és véráldozattal, szétlőtt városokkal, porrá rombolt házakkal, otthonokkal, iskolákkal és rommá robbantott templomokkal.

NEMZET ÉS JÖVŐ A BIBLIAI KIJELENTÉS FÉNYÉBEN

Tetszett a Teremtőnek, hogy az egy vérből való emberiség (Acta:17,27.) sajátos karakterű népcsoportok sokféleségének az egységébe szerveződve töltse be a Földet. Ezen az úton a különbözőségük ellenére megértették, kiegészítették, gazdagították egymást egészen addig, amíg az embert Isten helyére állító bűn – az önistenítés – meg nem jelent közöttük és el nem kezdték Bábel tornyát építeni. Ettől fogva ugyanaz, ami korábban közösséggé kapcsolta és gazdagította őket, ezután Isten ítélete szerint elválasztotta egymástól a népeket és szétszórta a nagyvilágban.

Kaláka 50 hét határon át

A Kaláka 1969. november 26-án alakult, első próbát 29-én tartották, első fellépésük december elején volt. Azóta tízezernél több koncert, ezernél jóval több dal, turnék több mint 40 országban. Úgy gondolták, mivel munkálkodásuk folyamatos, szinte belülről nézve egyívű, a jubileumi ötvenedik születésnapot nem egy napon (2019 novemberében) ünneplik, hanem ötvenedik évadot hirdetnek, ahol tevékenységük több területét is bemutathatják. Nem egy, a legjobb dalaikra visszaemlékező koncertet tartanak, hanem jubileumi évet.

NE VIGY MINKET KÍSÉRTÉSBE

Máté ev. 6,13., Lukács ev. 11,4.

Újszövetségi görög eredeti:

„και μη εισενεγκης εις πειρασμον”

εισαγϖ = bevezetni, oda behozni / bevezet, bevisz, behoz, idéz, hívat, fölléptet / bevezetés, behozás – εισειμι = bemenni – πειρα = kísérlet, próba, tapasztalat, megpróbálás, fortély, csalárdság, kalózkodás, indítvány, vállalkozás – πειραζϖ = kísért, próbára tesz, kísértésbe visz – πειρασμος  = kísértés, próbatétel, megkísértés

Idegen nyelvű fordítás:

et  ne nos inducas in tentationem – and lead us not into temptation – and do not bring us to the test –  und führe uns nicht in Versuchung – et ne nous soumets pas à la tentation – ne nous laissez pas succomber à la tentation – et ne nous laisse pas entrer en tentation – et ne nous expose pas à la tentation – non abbandonarci alla tentazione

Magyar fordítás:

És ne vigy münket késértetbe (15. szd.) – Es ne vigy minket az késértetbe (16. szd.) – És ne vígy minket kísértetbe (19. szd.) – Ne vigy bennünket kísértésbe (20. szd.) – Ne engedd, hogy kísértésbe essünk ! (21. szd.) – És ne vigy minket kísértésbe !

Elhunyt Tóth Árpád Zoltánné szül. Boldizsár Margit

A Református Keresztyén Egyház vezetősége i hívei nevében a feltámadás reménységében gazdag vigasztalás szavaival szomorkodunk a gyászoló családokkal Pál apostol szavaival: Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek. Róma 12:15-16a.

Megemlítve, hogy fia, Nt. Tóth Árpád lelkipásztor testvérünk nagy segítséget nyujtott itt Vajdaságban éő reformátusaink számára a balkáni háborús időkben.

Nyugodjék békében!

Botos Elemér,
püspök

A.B.F.R.A.

Elhunyt Jacsman István

Jacsman István
Született 1937. 1. 6. Gicén, elhunyt 2019. 10. 25. Rőcén, rövid betegség után 83. évében.
Gyászolják:
gyászolja felesége, leánya, rokonai, barátai és a Felvidéki Református Missziós Gyülekezet Tornalja és Vidéke.
Temetése október 27. 13.00 órakor. Virrasztás szombaton 18.00 órától

Ő és felesége adtak otthont a gyülekezetünknek. Nagy szeretettel fogadtak bennünket és adtak helyet a püspöki vizitáció alkalmára.

A boldog feltámadás reménységében búcsúzik tőle a Református Keresztyén Egyház vezetősége lelkészeivel, és híveivel Vajdaságból, valamint a Missziós Egyházmegye esperese az Egyházmegye tagjainak nevében.

Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. Máté 7:24

Sodoma

Gašparovič Hlbina, Pavel

 Gašparovič Hlbina, Pavel

Gašparovič Hlbina, Pavel

Zem krvou presiakla
a bude úrodnejšia
z rozkladu ľudských sŕdc a kostí.
Bolestné plamene,
zhltly ste katedrály,
paláce,
chudobné chatrče.
Kto bude vládnuť nad zúfalstvom,
kto bude vládnuť bez lásky?
Starý svet prepadá sa
prekliaty.
Z chaosu narodia sa iba tí,
čo mali silu
Sodomu zanechať
a neobzrieť sa zpiatky
na túto hnilobu ľudských sŕdc a mozgov.

Látszat és valóság

Bodnár Noémi lelkipásztor igehirdetése, 2019. október 13.

Kié a dicsőség?

Zsámbok Piroska lelkipásztor igehirdetése, Tornalja, 2019. szeptember 29.

Hívd meg a papodat egy sörre

Hívd meg a papodat egy sörre

Vidd el sörözni a papodat
Fotó: Pixabay
2013-ban egy amerikai katolikus blogger szeptember 9-ét kikiáltotta a nemzetközi „hívd meg a papodat egy sörre” világnappá. A kedvezményezés több közösségben hamar elterjedt, hazai körökben is.

A világnap rámutat arra, hogy a papok is emberek, egy-egy kedves gesztus nekik is sokat tud jelenteni. Emellett nekünk is remek lehetőséget nyújt, hogy lelki vezetőnket kicsit közvetlenebb oldalukról is megismerjük.

Ahogy a blogger is írja:
„Nehéz és bonyolult munkájuk van, amiért gyakran nem kapnak köszönetet, úgyhogy megérdemlik, hogy meghívjuk őket egy korsó sörre vagy pohár borra.”

Ha nem is feltétlenül ezen a módon, de valóban rászolgálnak, hogy valamilyen formában kifejezzük feléjük hálánkat – legalább évente egy napon.

Forrás