Kezdőlap Clanak SVEDOČANSTVO: VERUJUĆI I KADA DVADESET GODINA NE PADA KIŠA

SVEDOČANSTVO: VERUJUĆI I KADA DVADESET GODINA NE PADA KIŠA

754

U jednoj od mnogih šetnji pored reke i susretu sa ljudima, jedan čovek mi je tako oštro i ljutito govorio protiv Boga. Slušajući ga par minuta bez komentara, upitao sam ga, „kako ti je u životu?“ Zbunjeno me pogleda pa mi reče, „hvala Bogu oduvek odlično.“ Odgovorio sam, „da hvala Bogu, imaš sigurnost, novac, porodicu, sve što bi čovek mogao da poželi. A i sam vidiš moj život, meni je uvek teško išlo, sa bolom, teškoćama, neizvesnošu, besanim noćima, sve sam gubio, gotovo ništa dobijao…. Sečaš se da je i sam Hrist rekao u Mt: 45, da „kišu šalje i pravednim i nepravednima. Meni Bog nije dao ništa, a ja ga još uvek nakon 23 godina verujem. Trebalo bi da sam ja taj koji mrzi Boga, a ti pošto ti je sve dao trebalo bi da ga veruješ i voliš, zar ne?“ Naš razgovor se tu završio. Spustio je glavu i nastavio da korača dalje bez mene.

Zoran Grgovski