Kezdőlap Írások Miért fordult véres szabadságharcba Március 15 – Rothschildok és pénzkibocsátás

Miért fordult véres szabadságharcba Március 15 – Rothschildok és pénzkibocsátás

524

Mivel köztudott, hogy az európai (sőt amerikai) forradalmak hátterében mindig kivétel nélkül a Rothschildok által uralt és irányított szabadkőműves elit állt, ezért érdemes megvizsgálnunk vajon a magyar szabadságharc esetében ez másként történt-e. Sajnos a válasz az: hogy NEM.

Természetesen a szabadkőműves Magyar (?) Tudományos Akadémia a történelemhamisítás szokásos eszközeivel ezt a vonalat kitörölte a történelemből és az oktatásból is.
Attól viszont az igazság még igazság, hogy senki nem hiszi el vagy tudja… A hazugság pedig mindig hazugság marad, még ha mindenki azt hiszi is vagy úgy tudja…. 

Nézzük meg, mi is történt ! A bécsi Rothschild-ház adósságba kényszerítési kísérletének az elutasítása miatt tört ki a háború 1848 szeptemberében, és alakult át a békés forradalom véres háborúvá.
Már a reformkorban is az volt a magyar társadalom egyik legfontosabb problémája, hogy a magyar pénzügyeket monopóliumként egy bécsi magánbank intézte. Magyarországon nem volt bankhitel. A pénz amiatt áramlott ki az országból, hogy kiszolgálja ezt a bécsi bankot. De kiáramlott a pénz adók, regálék, kölcsönök, a kölcsönök kamatai, vámok, kincstári jegyek és a császári katonaság elszállásolási költségei formájában is.
A bankárok hatalma 1848-2011 – Darvas-Kozma József beszéde 2012 március 15-én

Amikor 1848-ban a szabadkőműves Kossuth Lajos lett a pénzügyminiszter, azonnal hozzáfogott az üres államkassza megtöltéséhez, és egy bankjegynyomda felállításához. A gazdasági élet működését biztosító, fedezettel bíró magyar pénzt akart bevezetni.
A bécsi Rothschild-ház irányítása alatt állott Osztrák Nemzeti Bank, az ONB, azonban nem volt hajlandó valódi pénzre beváltani az általa kibocsátott bankjegyeket, és egyidejűleg gyorsított ütemben vonta ki a nemesfém-és ércpénzt külföldre. 
Kossuth felvételi kérelme a szabadkőműves páholyba: 

„A szabadkőművesek Cincinnati 133. sz. páholya érdemes főmesterének, felügyelőinek és testvéreinek.      Alulírottak alázatos kérelme azt bizonyítja, hogy miután hosszú idő óta kedvező véleménye volt az Önök õsi intézményéről, vágyódik arra, hogy mint tag felvétessék, ha erre érdemesnek találtatik.
     Mivel száműzött, a szabadság ügye miatt nincs állandó lakóhelye; most Cincinnatiban tartózkodik; kora 49 1/2 év; foglalkozása visszaszerezni hazájának, Magyarországnak nemzeti függetlenségét és más nemzetekkel együttműködve megteremteni a polgári és vallásszabadságot Európában. Cincinnati 1852. febr. 18.
Kossuth Lajos”
Kossuth ezért már 1848. április 19-én rendeletileg tiltotta meg az arany és az ezüst külföldre vitelét. Terve az volt, hogy 5 millió pengő-pénz alapján mintegy tizenkét-és fél millió forintnyi pénztárjegyet bocsát ki. (ahogy ezt már Lincoln vagy Kennedy esetében láthattuk…Szerk.)
A Rothschild érdekeltségű ONB azonban azt akarta, hogy a magyar kormány tőle vegyen fel 12 millió forint hitelpénzt, de azzal a feltétellel, hogy a magyar kormány ismerje el az ONB bankjegykibocsátó monopóliumát Magyarország területén, és fizessen kamatot a Rothschildok által nyújtott hitelpénz után. Kossuth ezt elutasította, és az önálló magyar pénz mellett döntött. A pénzügyekben megmutatkozó kibékíthetetlen ellentét vezetett el a fegyveres konfliktushoz, amelyből végül szabadságharc és függetlenségi háború lett.

A szabadságharc bukását követően az ONB összes kívánsága teljesült. Magyarországon 1873-ban már 482 pénzintézet, 160 különböző biztosító intézet, de csak 164 nagyobb iparvállalat működött. Ezek szinte mind a Rothschild-ház által irányított pénzkartellhez kapcsolódtak valamilyen módon. Az informális pénzkartell működését irányító és végző bankárhatalom a személyi kapcsolatokon, és a gondosan kiépített összefonódásokon keresztül biztosította pénzügyi egyeduralmát. A szabadságharc után az ONB és a mögötte álló nemzetközi pénzkartell erőteljes nyomást gyakorolt a Habsburg uralkodóházra és a kormányzatra, hogy az keményen lépjen fel az önálló magyar pénzt követelő magyar kormánnyal szemben.

A kiegyezés után az osztrák-magyar pénzrendszer közösségét biztosították. Magyarország az ONB bankjegy kibocsátási monopóliumát ugyan formálisan nem ismerte el, a tényleges állapot azonban az volt, hogy az ONB által kibocsátott bankjegyek forgalomban voltak ugyanúgy, mint bármely más állam pénzei. A magyar pénzügyi és gazdasági élet irányítói a XIX. század második felében az ismétlődő válságokat az ONB tudatos pénzügyi manipulációjának tulajdonították. A Magyarországon rendszeresen visszatérő válságok nem termelési anarchia következményei voltak. A rejtőzködő szuperkartell, vagyis a pénzügyeket a háttérből irányító érdekcsoport, idézte elő a válságokat, mégpedig úgy, hogy Magyarország nemzetgazdaságának egészét az ellenőrzése alá vonta, és átvette a többi alkartellnek tekinthető kisebb kartell irányítását is. A szuperkartell a bécsi Rothschild-érdekeltség irányítása alatt álló, bécsi központból szervezett és ellenőrzött termelési és pénzügyi viszonyokat hozott létre. A Monarchia részét képező Magyar Királyságban nem volt a Rothschild-érdekeltségtől független egyetlen jelentős vállalat sem. Magyarország nemzetgazdasága a Rothschild-ház hegemóniája alatt működött. Egyfajta korporációs uralomról beszélhetünk. Az egész ország ipari és kereskedelmi élete egyetlen pénzügyi szervezet láthatatlan, kellően álcázott, de erős akaratának volt alárendelve.


A magyarok sajnos nem tudták, hogy kivel állnak szemben, mert az elrejtőzött az arctalan pénzviszonyokban. A magyar társadalom a király ellen fordult, de az ellenség valójában egy rejtőzködő pénzcsoport volt. Az emberek nem voltak tudatában, hogy a nemzetközi pénzoligarchia létrejöttével a kamatozó hitelpénzrendszer vette át fokozatosan az irányítást. A pénzoligarchia azonban nemcsak kamatszedés formájában fosztogatta az országot, de úgy is, hogy titkos-kartellt hozott létre, és ezzel egész Magyarországot gazdasági függőségbe tudta taszítani. Ez pedig lehetővé tette az értékteremtő munka eredményének egyre növekvő kisajátítását hitelezési és kartellezési technikákkal.
A Rothschild-ház az általa irányított láthatatlan pénzkartell létezését minden lehetséges módon titkolta. Ebben volt a fő ereje. Így történhetett meg, hogy a Monarchián belül egész Magyarország egy zárt vadaskerthez vált hasonlóvá, bekerítve egyetlen pénzcsoport hatalmának láthatatlan, de annál inkább érezhető acélkerítésével. Ebben a körülkerített vadaskertben a kamatgyarmattá vált Magyarországon a vad nem volt más, mint a magyar nép, amely a kerítésig futhatott, de azon túlra már nem juthatott.A Monarchián belül Magyarország csak a külső kényszerek hatására lépett be abba a világháborúba, amelyet – ma már bizonyíthatóan – a szuper gazdag beruházó bankárokból álló nagy hatalmú nemzetközi pénzkartell készített elő és robbantott ki. 

Forrás: 
A teljes tanulmányt és sokkal több részletet találtok még Drábik János kutatásaiban! 
Aranykor hajnalán
Ahogy olvashattátok a modern kori rabszolgatartás és uralom fenntartásának eszköze mindig ugyanaz: a pénzkibocsátás jogának magánkézben tartása és ezáltal adósságalapú pénz létrehozása.
Ez a mai napig így van: aki megkérdőjelezi a magánkézben lévő FED vagy Európai Központi Bank pénzkibocsátási jogát és saját (netán nemesfémfedezettel rendelkező) bankjegykibocsátást szeretne bevezetni – J.F.Kennedyhez hasonlóan az Elit mindig könyörtelenül megsemmisíti.

Mivel ennek a nemzetközi pénzkartellnek a létezése gyakorlatilag a köztudatból ki van tiltva és nevetségessé téve az, aki szóba hozza…. így biztosítva is van, hogy teljesen szabadon és minden kontroll nélkül működhessen nemzetek és államok feletti hatalommal.
Ha netán valaki elég hatalomra és anyagi forrásra tesz szert ahhoz, hogy kísérletet tegyen az Illuminati-pénzrendszere alóli kibújásra (A. Lincoln, J.F. Kennedy, Saddam Hussein, M. Kadhaffi, Hugo Chavez…) hamarosan jobb létre szenderül…. vagy országával együtt elsöpri valami “titokzatos erő” helyreállítva a “demokráciát”….

(SBG Buddha)

Forrás: https://www.vilaghelyzete.com/2013/03/miert-fordult-veres-szabadsagharcba.html?fbclid=IwAR0Gu25xBdZxRmt24Mrt4WhQ4tc8jqueQoX_L7VwtUkSZApbfVt0UAiuFJc


Lábjegyzet

Tetszett, hogy a református honlapunkon sg budha konteo-király írása emlékezik meg nemzetünk nagy napjáról március 15-ről.Előre bocsátom, korrekt írás – bár szűkített optikával fogalmaz, csak a hon nagy tusájára fókuszál, így elmegy a lényeg mellett.Mi a lényeg?Na, ezt se a tudományos akadémiák (szabadkőműves főtemplomok) közlésében megerősített információként kristályosíthatjuk ki magunknak, csak ha a tényeket egymás mellé tesszük, mint puzle darabokat. Röviden, van a két főlator 33-as kőműves a nagyvíz két partján Mazzoni és Albert Pike, ők állítják be a futószalagot, ami hetven éven át évi 600 000 embert telepít ki az óhazából az újhazába. Kezdődik a ‘kaliforniai álommal’, majd az indián háborúval, a kontinens teljes kisajátítása után az USA báb-birodalom hegemóniája máig, ugyanazon érdekkör irányítása alatt. Még mindig röviden: a futószalag Kelet-Európát is felnyitó kulcs eleme a Lemberg -Bécs vasútvonal átadása 1846-ban, (ez a világ első személyszállító vasútja) csatlakoztatja be a migrációt a Széchenyi által oly hőn kívánt gőzhajók szállító kapacitásába, hogy aztán megérkezve az újvilágba egy tehenek húzta szekérrel átvágjanak a kontinensen, persze becsületesen megfizetve az útadót az indiánoknak (síkság használat 10 dollár, folyón átkelés 50 dollár) és máris kezdődhet a kaliforniai álom. Na most, az utazás fedezetéül szolgáló óhazai házat ugyan az vette meg, mint akié a vasút, a gőzhajó és a tehenes szekér meg a szárazbab, sőt az indiánok bevételét is ők váltották pálinkára – vörös pajzs (rothshild).
Talán, ha ebben a kontextusban megnézzük 1848 tavaszának európai forradalmait, akkor elkezd kilógni a lóláb. A futószalag üzemszerű beindulásához (kivándorlás, vagy mai nevén migráció) kell egy indító lökés – a modell ugyan az mint az ‘arab tavasz’ esetén – van egy kreált műbalhé Párizs, Bécs, olaszok meg a többiek, amik elbuknak, ám a keserű vesztesek a nyakukba veszik a világot, ráülnek a futószalagra, beállnak ingyen-rabszolgának. Indulhat a kontinensek közötti emberkereskedés.A magyar helyzet specialitása, hogy itt másfél évig tart a hepaj, mielőtt az orosz medve mancsa rendet teremt.Az ugye mindenkinek megvan információként, hogy míg ontjuk hullatjuk hősi vérünk, addig a minden Bécs-i újévi koncert záró darabja – Radeczki mars – Radecki tábornok vezette 30 000 fős magyar huszársereg (ezek közül lépett le a ‘Nyolcvan huszár’ című film 80 huszárja) eltakarítja az olasz szabadságot… Nos a honi másfél éves katonai masírozások egész Európát emlékeztették, hogy ebben a kegyetlen Európa-óhazában nem lehet élni se… irány a futószalag…Az 1848-as csaták ember vesztesége a megtorlásokkal együtt ezres nagyságrendű, a bebörtönzések, kényszer besorozások tízezres nagyságrendű, ám a futószalag a következő két generáció alatt megállás nélkül működik, és kitántorgott Amerikába három millió emberünk…
Kossuth apánk a cinccinati páholy mellett Mazzonihoz is benézett… (Mazzóni fiai – maffia)
Én már akkor hordtam kokárdát, amikor a rendőr még levetette és az utcán kelletlen pillantásokkal nézték a ‘magyarkodásomat’. Mióta össze állt a kép, hogy nagy nemzeti ünnepünk nem más, mint nagy nemzeti szamárfül – amit a vörös pajzs tett ránk – hát, nem ugyan az a kokárdás mosolyom…  hősi vért ontottunk a futószalagért, hogy aztán az USA birodalom számára a magyar parlament határozatban biztosítsa a teljes katonai megszállást épp a minap.Édes magyar szabadság – szamárfül.

Tetszett, hogy a református honlapunkon sg budha konteo-király írása emlékezik meg nemzetünk nagy napjáról március 15-ről.Előre bocsátom, korrekt írás – bár szűkített optikával fogalmaz, csak a hon nagy tusájára fókuszál, így elmegy a lényeg mellett.

Mi a lényeg?Na, ezt se a tudományos akadémiák (szabadkőműves főtemplomok) közlésében megerősített információként kristályosíthatjuk ki magunknak, csak ha a tényeket egymás mellé tesszük, mint puzzle darabokat. Röviden, van a két főlator 33-as kőműves a nagy víz két partján Mazzini és Albert Pike, ők állítják be a futószalagot, ami hetven éven át évi 600 000 embert telepít ki az óhazából az új hazába. Kezdődik a ‘kaliforniai álommal’, majd az indián háborúval, a kontinens teljes kisajátítása után az USA báb-birodalom hegemóniája máig, ugyanazon érdekkör irányítása alatt. Még mindig röviden: a futószalag Kelet-Európát is felnyitó kulcs eleme a Lemberg (Lviv – Львів) -Bécs vasútvonal átadása 1846-ban, (ez a világ első személyszállító vasútja) csatlakoztatja be a migrációt a Széchenyi által oly hőn kívánt gőzhajók szállító kapacitásába, hogy aztán megérkezve az újvilágba egy tehenek húzta szekérrel átvágjanak a kontinensen, persze becsületesen megfizetve az útadót az indiánoknak (síkság használat 10 dollár, folyón átkelés 50 dollár) és máris kezdődhet a kaliforniai álom. Na most, az utazás fedezetéül szolgáló óhazai házat ugyan az vette meg, mint akié a vasút, a gőzhajó és a tehenes szekér meg a szárazbab, sőt az indiánok bevételét is ők váltották pálinkára – vörös pajzs (Rothschild).

Talán, ha ebben a kontextusban megnézzük 1848 tavaszának európai forradalmait, akkor elkezd kilógni a lóláb. A futószalag üzemszerű beindulásához (kivándorlás, vagy mai nevén migráció) kell egy indító lökés – a modell ugyan az mint az ‘arab tavasz’ esetén – van egy kreált műbalhé Párizs, Bécs, olaszok meg a többiek, amik elbuknak, ám a keserű vesztesek a nyakukba veszik a világot, ráülnek a futószalagra, beállnak ingyen-rabszolgának. Indulhat a kontinensek közötti emberkereskedés. A magyar helyzet specialitása, hogy itt másfél évig tart a hepaj, mielőtt az orosz medve mancsa rendet teremt. Az ugye mindenkinek megvan információként, hogy míg ontjuk hullatjuk hősi vérünk, addig a minden Bécs-i újévi koncert záró darabja – Radetzky mars – Radetzky tábornok vezette 30 000 fős magyar huszársereg (ezek közül lépett le a ‘Nyolcvan huszár’ című film 80 huszárja) eltakarítja az olasz szabadságot…

Nos a honi másfél éves katonai masírozások egész Európát emlékeztették, hogy ebben a kegyetlen Európa-óhazában nem lehet élni se… irány a futószalag…

Az 1848-as csaták ember vesztesége a megtorlásokkal együtt ezres nagyságrendű, a bebörtönzések, kényszer besorozások tízezres nagyságrendű, ám a futószalag a következő két generáció alatt megállás nélkül működik, és kitántorgott Amerikába három millió emberünk…

Kossuth apánk a Cincinnati 133. sz. páholya mellett Giuseppe Mazzini-hez is benézett… (Mazzini fiai – maffia)

Én már akkor hordtam kokárdát, amikor a rendőr még levetette és az utcán kelletlen pillantásokkal nézték a ‘magyarkodásomat’. Mióta össze állt a kép, hogy nagy nemzeti ünnepünk nem más, mint nagy nemzeti szamárfül – amit a vörös pajzs tett ránk – hát, nem ugyan az a kokárdás mosolyom… hősi vért ontottunk a futószalagért, hogy aztán az USA birodalom számára a magyar parlament határozatban biztosítsa a teljes katonai megszállást épp a minap.

Édes magyar szabadság – szamárfül.

csbz