Home Authors Posts by reformator

reformator

229 POSTS 0 COMMENTS

Jeremiás próféta adventje

Jeremiás könyve 1-6 fejezetek

Abiblia olvasó kalauz ószövetségi része Jeremiás prófétakönyvét adja elénkbe Magyarországon.

 Szeretem Jeremiás történetét.

Elhúnyt Furman Mária

A mai napon az Újvidéki Egyházközség volt presbitere, vasárnapi iskola vezetője Furman Mária életének 95. esztendejében elhunyt.

1924 – 2018

Elhunyt D. dr. Pap Géza, az Erdélyi Református Egyházkerület 45. püspöke

“De az Úr mellém állt, és megerősített engem, hogy teljesen elvégezzem az ige hirdetését, …” 2 Tim 4,17

Az Erdélyi Református Egyházkerület szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy 2018. november 13-án D. dr. Pap Géza, az Erdélyi Református Egyházkerület 45. püspöke, hirtelen elhunyt. 

Köszöntés

Köszöntjük az ünnepet, és sok keresztyéni hittel jó hazaszeretettel bíró testvért kívánok az eljövendő időkben gondolva az 1956. október 23. és utána életüket adókra, akik küzdöttek szabadságukért, és tudták és hitték a próféta szavát:

Harcolni fognak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek: megsegítlek és megmentelek – így szól az Úr” (Jer 15,20).

Ing.Mgr. Zsámbok Piroska nyílt levele

Ing.Mgr. Zsámbok Piroska,  Tornaľa

Kelt: Tornalján, 2018.9.25-én

T.

SZRKE EGYHÁZ

Kálvinista Szemle Főszerkesztősége

Fazekas László – püspök,
a KSZ főszerkesztője

Tárgy: Válasz a Tt. 167/2008 sz. törvénye (Sajtótörvény) 8. §-a (1) és köv. bek. értelmében A Tt. 167/2008 sz. törvénye (Sajtótörvény) 8. §-a (1) és köv. bek. értelmében kérem megjelentetni alábbi válaszomat, mindennemű változtatás nélkül, a KSZ következő számában:

Nt. Zsámbok Piroska volt gicei lelkipásztor (jelenleg a Felvidéki Református Missziós Gyülekezet – Tornalja és Vidéke , RKE Vajdaság lelkipásztora) válasza Máté István „ A gicei gyülekezet öröme” c. cikkére, amely megjelent a Kálvinista Szemle ( a SZRKE hivatalos havilapja) 2018 szeptemberében Komáromban kiadott LXXXIX. évfolyamának 9. számában a „TUDÓSÍTÁS” c. rovatban.

Vajdaságban jártunk Felvidékről

A Felvidéki Református Missziós Gyülekezet-Tornalja és Vidéke látogatása a Vajdasági „Református Keresztyén Egyházban

Mielőtt rátérnék a Vajdaságban tett látogatásunkra s annak jelentőségére, szükségesnek tartom röviden visszanyúlni a kezdetekhez, azaz gyülekezetünk keletkezéséről szólni.

2017. október 31-én, a reformáció 500. évfordulóján a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház ( SZRKE) kebelébe tartozó Gicei Református Egyházközség Presbitériuma, a SZRKE vezetőinek sorozatos gyülekezetellenes fellépései, joggal való visszaélései miatt testületileg lemondott. Ezzel nem kevesebb történt, mint az, hogy az Úristen viharban elvetett egy magot, amelyből 2018 februárjában új kezdet sarjadt: a Felvidéki Református Missziós Gyülekezet-Tornalja és Vidéke gyülekezet. Az ÉLŐ ISTEN ezzel nyomatékosította, hogy a történelem irányítói nem a földi hatalmasságok (legyenek azok akár világi , akár egyházi hatalmasságok), hanem egyedül Ő, a Szentháromság Egy, Igaz, Örök Isten, s hogy egyetlen egyházszervezetnek sem lehet következmények nélkül letérni a keskeny útról.

A vigasztaló reformátusok

Immáron egy esztendeje, hogy a Mindenható hazaszólította szolgálatából Császár-Bíró Zoltánné Bóka Emese Ildikó lelkipásztor asszonytestvérünk
életének 52. esztendejében aki elhunyt 2017. július 31.-én.

Szeretettel kérem Egyházunk híveit, valamint tisztelettel kérem keresztyén testvéreinket, imádkozzunk a gyászoló családokért!

Soli Deo Gloria!

Botos Elemér, püspök

A.B.F.R.A.

Erdély nincs elveszve

Raffay Ernő: Erdély nincs elveszve

A történész szerint vannak akadémikusok, akik reménytelenséget táplálnának a magyarságba

Pataki Tamás

Ha az országcsonkítás 98. évfordulóján erős magyar lélekkel mondjuk ki a nemzeti összetartozást, akkor nemzetünk mögött a véres, de csodálatos történelmünk, előttünk pedig a rejtélyes, ám megnyerhető jövő áll – nyilatkozta lapunknak Raffay Ernő történész, akinek 30 évvel ezelőtti Trianon-feldolgozása úttörő volt a magyar történettudományban.

– 1989-ben a Trianon titkai című kötete volt az első olyan munka, amely a diktátumot tabuk nélkül dolgozta fel a második világháborút követő hallgatás után. Közismert, hogy a könyv rövid idő alatt több százezer példányban kelt el, de milyen volt a fogadtatása a szakmában?
– A történet 1987-ben kezdődik, akkor jelent meg az 1982-ben (!) leadott Erdély 1918–1919-ben című könyvem. Ez a kandidátusi disszertációm volt, aminek megvédése az ELTE BTK dísztermében azzal kezdődött, hogy fölállt az egyetem ismert marxista professzora, Siklós András, és azt követelte: a bizottság tagadja meg a vitára bocsátást, mert ez egy irredenta-soviniszta, Horthy-fasiszta mű.

Reménységgel gyászolni

Elhunyt Cseke László

Életének 62. évében hazatért teremtő Urához Cseke László nyugalmazott lelkipásztor, aki egy évig volt osztálytársunk a Budapesti Református Theológián Akadémián.

Nyugodjék békében!

A.B.F.R.A.

Botos Elemér, püspök