Home Blog Page 2

ADJ NEKÜNK KIRÁLYT!

Adj nékünk királyt!
Zsámbok Piroska lelkipásztor igehirdetése, 2019. május 26.

Üdvözlet Miskolcról!

Üdvözlet Újvidékről

Üdvözlet Pirosról

Áldott HÚSVÉTot

Áldott ünnepeket! SDG

Botránkozás Jézusban

Zsámbok Piroska igehirdetése
Szanhédrin

Kálvin imádsága

Szénási Sándor

Szénási Sándor (1925 – 2001)

KÁLVIN IMÁDSÁGA

– Genf, 1536 –

Uram! Másként gondoltam én az életem.
Sosem vonzott a harcok vad porondja.
Szivemnek oly fárasztó minden küzdelem,
és nem vagyok babérok bősz bolondja.

A bűnvalló imádság helye a vasárnapi liturgiában

A bűnvallás a lélek gyógyítása

Felnevelő gyülekezetem (Biharfélegyháza) istentiszteletéből hiányzott az általunk Erdélyből megismert bűnvalló imádság. Lelkipásztor édesapám ennek hiányát azzal oldotta, hogy a prófétai imádságot a bűnbánati zsoltárok, vagy egyéb bűnbánatjellegű igerész üzenetein keresztül fogalmazta meg. Így kerített lehetőséget az istentiszteletre megérkezőknek, hogy a bűn terhétől szabaduljanak, és felkészüljenek Isten szavának befogadására.

Kálvin NAGYBÖJTI bűnbánó imája

„Úr Isten, örökkévaló és mindenható Atyánk! Íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és idvezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat.

Megvalljuk és elismerjük Szent Felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlamosak vagyunk minden rosszra és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra.

Mindazáltal, Urunk, mélyen fáj nekünk, hogy megbántottunk Téged, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a Te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk.

Vallást teszünk azért a Te színed előtt, hogy egyszülött Fiadba, a mi Urunk, Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a Te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökkévalóságban, az Ő nevéért. Ámen”

Lábjegyzet – 1848. március 15.

Tetszett, hogy a református honlapunkon sg budha konteo-király írása emlékezik meg nemzetünk nagy napjáról március 15-ről.Előre bocsátom, korrekt írás – bár szűkített optikával fogalmaz, csak a hon nagy tusájára fókuszál, így elmegy a lényeg mellett.