csütörtök, augusztus 17, 2017
Home Blog Page 2

Gróf Apponyi Albert “védőbeszéde”

Az angol, francia és olasz nyelvű szöveg fordítása

A béketárgyalásokra meghívott magyar küldöttség 1920. január 7-én érkezett Párizsba, gróf Apponyi Albert vezetésével, soraiban gróf Bethlen Istvánnal és gróf Teleki Pállal. A delegációt azonnal a Neuilly-ben lévő Château de Madrid nevű szállóba internálták, és ott háziőrizetben tartották, azaz valójában nem vehettek részt a konferencián. Csak 1920. január 16-án – a béketervezet végleges lezárása után – nyílt lehetőség arra, hogy a magyar küldöttség is előadhassa az álláspontját. Ekkor tartotta meg gróf Apponyi Albert a francia Külügyminisztérium földszinti dísztermében, a békekonferencia Legfelső Tanácsa előtt, híres “védőbeszédét”. Az ötnegyed órán keresztül tartó, remekül megszerkesztett, franciául és angolul előadott, majd olaszul is összefoglalt beszéd bravúros szónoki teljesítmény volt. Hallgatósága, amely már jóval korábban elhatározta Magyarország feldarabolását, bámulattal, de csekély megértéssel hallgatta a szónokot. Magyarország – függetlenül a békedelegáció erőfeszítéseitől – azokat a határokat kapta, amelyeket a győztes hatalmak már 1919-ben megállapítottak számára.
A következőkben a beszéd teljes szövege olvasható, magyar fordításban.

Igen tisztelt Elnök úr, Uraim!
Engedjék meg, hogy még egyszer megköszönjem, hogy alkalmat adtak nekünk álláspontunk kifejtésére. Tulajdonképpen szóbeli tárgyalást kívántam, mert nézetem szerint ez az egyedüli eszköz, amely bennünket a megértéshez és az előttünk fekvő szövevényes kérdések helyes megismeréséhez vezethet. A Legfelsőbb Tanács azonban akaratát más irányban már megállapította, így meg kell ez előtt hajolnom. Elfogadom tehát az elém állított helyzetet és hogy idejüket túlságosan igénybe ne vegyem, egyenesen a tárgyra térek.

Pünkösd 2017

Van úgy, hogy kidobnak

Unalmas-izgalmas história Ap.csel. 13. rész

 Még mindig Anthiókia a nézőpontunk közepe, Lukács itt írja históriás énekét, a görög világ fellegvárában.

Az eddigiekben eljuttattuk az evangéliumot idáig, megtudtuk, hogy az Úristen égi üzenetekben (epifániában) rendelte el, hogy a nem zsidók is kedvezményezettjei a Krisztus presensnek (Feltámadott jelenlétét bizonyító isteni erőáradásnak – a Szentlélek Isten működésének).

Konfirmáció Piroson 2017-ben

Ez esztendő május 28.-án öt fiatal konfirmált gyülekezetünk közösségében. Név szerint Kocsi Zoltán Márk, Kovács Szilárd, Rápóti Dániel, Sipos János, Varga Viktor.

Az Igét hirdette Botos Andrea esperes.

Konfirmáció Újvidéken 2017-ben

Szülők és a rokonág feszülten izgul a gyülekezet közösségében

história az Apostolok cselekedeteiről írott könyv alapján

Unalmas-izgalmas história az Apostolok cselekedeteiről írott könyv 3-12 részei kapcsán.

Emlékeztetőül, a keresztyénség harmadik generációjában vagyunk a Kru.’80-as évek végén a római birodalom harmadik legnagyobb városában az ízig-vérig görög Anthiókiában a lerombolt jeruzsálemi templomtól cirkula 200 kilóméterre.

Antiókia “Szent Péter” templom

A legyőzött jeruzsálemi Isten iránt birodalom szerte ’megugrott a kereslet’ érthetetlen módon, kisvártatva a birodalom minden tizedik polgára zsidó hitre tér.

Az első Zsinat Szlavóniában

A reformáció tanítását követők Szlavóniában Tordincin 1551 pünkösdjén (május 17.)  tartották az első Zsinatot.

Lehetséges, hogy a Tordinci Zsinat szervezője, vezetője a leghíresebb reformátor Sztárai Mihály volt.

         Sztárai Mihály120 gyülekezetet alapított Szlavóniában és Baranyában:

Épül a Birodalom: Ferenc pápa hadat üzent a nemzetállamoknak

Ferenc pápa szokatlanul erős politikai üzenetet fogalmazott meg a pénteki római uniós csúcson. Hiába egyházfő, Jézustól és a kereszténységről egy árva mukkot sem szólt.

Széljegyzet a reformáció a hódoltságban délvidéken íráshoz

Pompás írás Kis Endre atyánkfia tollából a ’reformáció a hódoltságban délvidéken’ című opus!

Korrekt és igényes és adatszerű.

Ámde.

Valamimódon az nem jön át az íráson, hogy itt dobog a reformáció szíve abban az évszázadban. Általában ezt a látást a magyar reformációval foglalkozó történelemtudósok nem is engedik megszületni magukban.

REFORMÁCIÓ  A  HÓDOLTSÁGI  DÉLVIDÉKEN

Az 1541 és 1686 között Hódoltságnak nevezett terület az Oszmán Birodalom része. A történelmi magyar haza középső részét és Horvátország és Szerbia északi részeit foglalta magába. 1456-ban a Nándorfehérvári Csata még jó időre visszaveti a török hódítást, de a 16. század elejére a déli végvári rendszert feladták, s 1521 után a védelmi vonalak északra tolódtak.