Home Blog Page 2

Miért jött az Embernek Fia?

Nt. Bodnár Noémi igehirdetése 2019.12.15-én, advent harmadik vasárnapján.

Megyünk tovább

„Van-e érzés, mely forróbban és sejtelmesebben megdobogtatja az emberi szívet,
mint az ünnep és a várakozás izgalma?”
Márai Sándor

EFFATA!

Zsámbok Piroska lelkipásztor igehirdetése, 2019. november 24.

Ehunyt Dr. Takácsi Árpád

Gyülekezetünkben elhunyt Dr. Takácsi Árpád az Újvidéki Egyetem, Természet Tudományi Kar, Matematikai és Informatikai Intézet volt tanára életének 68. esztendejében.

2019. november 22-én kísértük ki utolsó földi útján az újvidéki városi temetőben.

A.B.F.R.A.

Üzenem a háznak

Üzenem a háznak, mely fölnevelt:
ha egyenlővé teszik is a földdel,
nemzedékek őrváltásain
jönnek majd újra boldog építők
és kiássák a fundamentumot
s az erkölcs ősi, hófehér kövére
emelnek falat, tetőt, templomot.

Jön ezer új Kőmíves Kelemen,
ki nem hamuval és nem embervérrel
köti meg a békesség falát,
de szenteltvízzel és búzakenyérrel
és épít régi kőből új hazát.
Üzenem a háznak, mely fölnevelt:
a fundamentom Istentől való
és Istentől való az akarat,
mely újra építi a falakat.
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad.”

Igen, kedves olvasóm, az történt a horvátországi Szentlászlóban, amit Wass Albert Üzenet haza című versében megjósolt.

Azoknak a harminc év alatti fiataloknak, akik még nem élték át a kilencvenes évek borzalmas eseményeit, talán nem árt néhány sorral felidézni mi is történt.

A múlt század utolsó évtizedében régi feszültségek törtek felszínre a szomszédos Jugoszláviában. Szerbek, horvátok, bosnyákok, szlovének önálló nemzetté akartak válni. Szlovéniát leszámítva sok élet és véráldozattal, szétlőtt városokkal, porrá rombolt házakkal, otthonokkal, iskolákkal és rommá robbantott templomokkal.

NEMZET ÉS JÖVŐ A BIBLIAI KIJELENTÉS FÉNYÉBEN

Tetszett a Teremtőnek, hogy az egy vérből való emberiség (Acta:17,27.) sajátos karakterű népcsoportok sokféleségének az egységébe szerveződve töltse be a Földet. Ezen az úton a különbözőségük ellenére megértették, kiegészítették, gazdagították egymást egészen addig, amíg az embert Isten helyére állító bűn – az önistenítés – meg nem jelent közöttük és el nem kezdték Bábel tornyát építeni. Ettől fogva ugyanaz, ami korábban közösséggé kapcsolta és gazdagította őket, ezután Isten ítélete szerint elválasztotta egymástól a népeket és szétszórta a nagyvilágban.

Kaláka 50 hét határon át

A Kaláka 1969. november 26-án alakult, első próbát 29-én tartották, első fellépésük december elején volt. Azóta tízezernél több koncert, ezernél jóval több dal, turnék több mint 40 országban. Úgy gondolták, mivel munkálkodásuk folyamatos, szinte belülről nézve egyívű, a jubileumi ötvenedik születésnapot nem egy napon (2019 novemberében) ünneplik, hanem ötvenedik évadot hirdetnek, ahol tevékenységük több területét is bemutathatják. Nem egy, a legjobb dalaikra visszaemlékező koncertet tartanak, hanem jubileumi évet.

NE VIGY MINKET KÍSÉRTÉSBE

Máté ev. 6,13., Lukács ev. 11,4.

Újszövetségi görög eredeti:

„και μη εισενεγκης εις πειρασμον”

εισαγϖ = bevezetni, oda behozni / bevezet, bevisz, behoz, idéz, hívat, fölléptet / bevezetés, behozás – εισειμι = bemenni – πειρα = kísérlet, próba, tapasztalat, megpróbálás, fortély, csalárdság, kalózkodás, indítvány, vállalkozás – πειραζϖ = kísért, próbára tesz, kísértésbe visz – πειρασμος  = kísértés, próbatétel, megkísértés

Idegen nyelvű fordítás:

et  ne nos inducas in tentationem – and lead us not into temptation – and do not bring us to the test –  und führe uns nicht in Versuchung – et ne nous soumets pas à la tentation – ne nous laissez pas succomber à la tentation – et ne nous laisse pas entrer en tentation – et ne nous expose pas à la tentation – non abbandonarci alla tentazione

Magyar fordítás:

És ne vigy münket késértetbe (15. szd.) – Es ne vigy minket az késértetbe (16. szd.) – És ne vígy minket kísértetbe (19. szd.) – Ne vigy bennünket kísértésbe (20. szd.) – Ne engedd, hogy kísértésbe essünk ! (21. szd.) – És ne vigy minket kísértésbe !

Elhunyt Tóth Árpád Zoltánné szül. Boldizsár Margit

A Református Keresztyén Egyház vezetősége i hívei nevében a feltámadás reménységében gazdag vigasztalás szavaival szomorkodunk a gyászoló családokkal Pál apostol szavaival: Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek. Róma 12:15-16a.

Megemlítve, hogy fia, Nt. Tóth Árpád lelkipásztor testvérünk nagy segítséget nyujtott itt Vajdaságban éő reformátusaink számára a balkáni háborús időkben.

Nyugodjék békében!

Botos Elemér,
püspök

A.B.F.R.A.

Secured By miniOrange