Home Blog Page 2

Sodoma

Gašparovič Hlbina, Pavel

 Gašparovič Hlbina, Pavel

Gašparovič Hlbina, Pavel

Zem krvou presiakla
a bude úrodnejšia
z rozkladu ľudských sŕdc a kostí.
Bolestné plamene,
zhltly ste katedrály,
paláce,
chudobné chatrče.
Kto bude vládnuť nad zúfalstvom,
kto bude vládnuť bez lásky?
Starý svet prepadá sa
prekliaty.
Z chaosu narodia sa iba tí,
čo mali silu
Sodomu zanechať
a neobzrieť sa zpiatky
na túto hnilobu ľudských sŕdc a mozgov.

Látszat és valóság

Bodnár Noémi lelkipásztor igehirdetése, 2019. október 13.

Kié a dicsőség?

Zsámbok Piroska lelkipásztor igehirdetése, Tornalja, 2019. szeptember 29.

Hívd meg a papodat egy sörre

Hívd meg a papodat egy sörre

Vidd el sörözni a papodat
Fotó: Pixabay
2013-ban egy amerikai katolikus blogger szeptember 9-ét kikiáltotta a nemzetközi „hívd meg a papodat egy sörre” világnappá. A kedvezményezés több közösségben hamar elterjedt, hazai körökben is.

A világnap rámutat arra, hogy a papok is emberek, egy-egy kedves gesztus nekik is sokat tud jelenteni. Emellett nekünk is remek lehetőséget nyújt, hogy lelki vezetőnket kicsit közvetlenebb oldalukról is megismerjük.

Ahogy a blogger is írja:
„Nehéz és bonyolult munkájuk van, amiért gyakran nem kapnak köszönetet, úgyhogy megérdemlik, hogy meghívjuk őket egy korsó sörre vagy pohár borra.”

Ha nem is feltétlenül ezen a módon, de valóban rászolgálnak, hogy valamilyen formában kifejezzük feléjük hálánkat – legalább évente egy napon.

Forrás

Felvidéki találkozás

A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt! Az Úr közel! (Filippi 4:5)

2019. július 26-28

Gicén (Hucín) – Felvidéken jártunk!

A történelmi Református Keresztyén Egyház egy örömteli, testvéri szeretetben és hitben ragyogó csodás találkozást írhat be a történelmébe.

A régi idők buzgóságos alkalma fogadott bennünket a Felvidéki Missziós Gyülekezetünk püspöki vizitációja alkalmával.

Újvidékről és Pirosról indulva 6 presbiterrel és egy presbiterasszony férjével kicsit hosszabb út, alig 500 km megtétele után, már integetett a távolból a Tátra. Először a „Tarczal” hegyünkhöz hasonlítgattuk, de amikor az első istentiszteleti alkalmon egy 810 méteren levő szállodában voltunk és körülöttünk büszke bércek törtek az ég felé, kiderült, hogy a Vajdaságban található „hegyek” mindehhez képest csak dombok.

Elhunyt dr. Bustya Dezső nyugalmazott lelkipásztor

„Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is; és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya.” (Jn 12,26)

Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva adjuk hírül mindazoknak, akik ismerték és szerették, hogy dr. Bustya Dezső nyugalmazott lelkipásztor, az Erdélyi Református Egyházkerület volt püspökhelyettese életének 85. esztendejében, 2019. július 29-én hazatért Gazdájához.

Lenni vagy nem lenni…

Zsámbok Piroska lelkipásztor igehirdetése, 2019. 07. 07.

Elhunyt Andel Károly lelkipásztor

De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.
Ézsaiás 40,31

2019. június 26. elhunyt Andel Károly nyugalmazott lelkipásztor életének 74. esztendejében.

Andel Károly 1945.-ben született Ókéren (Zmajevo). a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház lelkipásztora volt. Teológiai tanulmányait Debrecenben fejezte be, majd segédlelkészként 1972-ben Pacséron szolgált, majd 1973-tól Szentlászlói Egyházközség lelkipásztoraként. Onnét 1981-től az Eszéki Egyházközség lelkipásztora (Rétfalú) és Haraszti Egyházközségben szolgált.

Püspöki jelentés helyett csak helyettes jelentés a püspököt helyettesítőtől

Tisztelt zsinati atyák, nagytiszteletű lelkipásztorok és főtiszteletű esperesek.

A Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház elérkezett a mindenható Isten kegyelméből 41. zsinati üléséhez. Gondoljuk csak át mi minden történt drága magyar népünkkel, e térség reformátusságával nem is az utolsó 421 év zivataraiban, a hercegszőlősi kánonok aláírása óta, csupán 1934 július 10.-től a mai napig 22680 nap telt el, amikor is aláírták a Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház első ALKOTMÁNYÁT Hercegszőlősön. Az ősi templom hirdeti, hogy több mint ezer éve itt vagyunk, míg ez a 22680 nap, vagyis 63 esztendő emlékeztet bennünket a háborúk zaján, családok, szeretetlenségén keresztül a szándékos meg nem értés egyházpolitikáján keresztül az Egyházunkat fenyegető veszélyre.

Lelkesen vagy lelketlenül

Zsámbok Piroska lelkipásztor igehirdetése, 2019. 06. 09.