hétfő, október 15, 2018
Home Blog Page 2

Nagypénteki sirató

Elmegyünk, elmegyünk,
messzi útra megyünk.
Messzi út porából
köpönyeget veszünk…

Nem egyszáz, nem kétszáz,sok százéves nóta.
Így dalolják magyar honban, talán Mohács óta.

Bennfentes információ a passió előtt

Máté 25:14-45

14„Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit, és átadta nekik vagyonát. 15Az egyiknek adott öt talentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. 16Az, aki az öt talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott velük, és nyert másik ötöt. 17Ugyanígy az is, aki a kettőt kapta, nyert másik kettőt. 18Aki pedig az egyet kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. 19Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. 20Eljött az, aki az öt talentumot kapta, odavitte a másik öt talentumot, és így szólt: Uram, öt talentumot adtál át nekem: nézd, másik öt talentumot nyertem. 21Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára! 

Vallási kérdéseket csak akkor hozz szóba, ha verekedni akarsz!

Vallási kérdéseket csak akkor hozz szóba, ha verekedni akarsz!’

Máté 22: 34-46 böjtben, virágvasárnap hetében.

34Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elnémította, köréjegyűltek. 35Egyikük pedig, egy törvénytudó, kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle: 36Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?”37Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. 38Ez az első és a nagy parancsolat. 39A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. 40E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.”

Krisztus Dávidnak Fia és Ura (Mk 12,35-37a; Lk 20,41-44)

41Amíg a farizeusok együtt voltak, megkérdezte tőlük Jézus: 42Mi a véleményetek a Krisztusról? Kinek a fia?” Ezt felelték: „Dávidé.” 43Majd újabb kérdést tett fel nekik: „Hogyan nevezheti akkor Dávid a Lélek által Urának, amikor ezt mondja: 44Így szól az Úr az én uramhoz: Ülj az én jobbomra, amíg lábad alá nem vetem ellenségeidet. 45Ha tehát Dávid URának szólítja őt, miképpen lehet a Fia?” 46De senki sem tudott neki felelni egyetlen szót sem, és megkérdezni sem merte őt többé senki attól a naptól fogva.

Elhunyt Szoboszlai József

a Református Keresztyén Egyház – Tiszakálmánfalvi Egyházközség volt gondnoka

Szoboszlai József testvérünk, aki az Egyházközségben 47 évig volt gondnok,
életének 86. évben elhunyt 2018. február 25. Búcsúztatása február 27. volt Tiszakálmánfalván.

 

A.B.F.R.A.

“Mindenre van erőm a Krisztusban aki engem megerősít” Filippi 4:13

Wass Albert: Ez a szabadság

“… jogod van az élethez, éppen úgy, mint a pillangónak vagy a madárnak vagy a vaddisznónak. De semmivel sem több, mint ezeknek. Vagyis jogod van a magányhoz, az élelemhez, amit megszerzel magadnak fáradozás árán, a napsütéshez, az esőhöz és ahhoz, hogy dideregj a hóban, ha nincs meleg ruhád. Jogod van szabadon gondolkodni a világ dolgai fölött, szép és csúnya, jó és rossz között választani. Jogod van bátornak lenni és őszintének. Becsületesnek, igaznak. Jogod van békességben élni, és nyugalmasan várni a naplementét. Jogod van elnyomni magadban a gonosz indulataidat, és jogod van a tökéletesedés útját keresni, mely Istenhez vezet.

Ez a szabadság.”

Előhang

20 éve hunyt el Wass Albert

20 éve hunyt el Wass Albert erdélyi magyar író és költő

 

Wass Huba

Wass Albert bővebb életrajza

Szentegyedi és Gróf Czegei Wass Albert (angolul Albert Wass de Czege) vagy egyszerűen Wass Albert, ahogy a magyarok többsége ismeri, 1908 január 8.-án Válaszúton Kolozsvár mellett született, az erdélyi tartomány fővárosában Magyarországon egy ősi arisztokrata családból, amely 1047-ig vezeti vissza eredetét, nem sokkal az első koronás magyar király, Szent István utáni időkből. Szentgotthárdon a családi birtokon nőtt fel Szolnok-Doboka megyében, azon a földön, amelyet családja 1142-ben kapott a magyar királytól.

Jobb adni, mint kapni

A mai napig ennyi jutott a 100 milliárd forintból ami egyenlő 400 millió $ az Egyházunk pályázatára Magyarországról (hitetlenségünk gyengesége azt állítja így is marad):

Nagyítóra sem kaptunk, ezért jelzem a megítélt összeg itt látható                 ↑
(a gyengébbek kedvéért 0 azaz NULLA Ft.) – a képre kattintva új ablakban megnyílik.