péntek, február 23, 2018
Home Blog Page 3

Halotti beszéd Emese katedrálisa felett

Apostolok cselekedetei 9:15-16
A Nagy Úristen soron kívül haza szólította Emesét, a sírig és a síron túl örökre szeretett feleségemet, gyermekeim anyját, a testvéreteket, mindnyájótok Emeséjét, akik most itt vagytok, mert ismertétek, mert jutott nektek akárcsak egy perc a ragyogásából.
Ti most mindnyájan irigyeljetek, mert a Nagy Úristen annyira szeretett engem, hogy rám bízta Emesét az elmúlt harminc évre. Én vagyok a kiváltságos, akinek a legtöbb jutott a ragyogásából, a szerelméből-szeretetéből, amiből nektek csak morzsák jutottak.
Azokat a morzsákat is mindig irigyeltem tőletek.
Irigyeljetek, mert én tudok legtöbbet Róla meg az Úristen.
Irigyeljetek, én vagyok a kiváltságos, mert lehet itt pár mondat – a ravatala mellett – megépíteni szavakból szerelmünk Tádzs Mahalját, jertek hát lássátok és csodáljátok a szent titkot, amit ajándékozott Őbenne, Emesében minékünk a Nagy Úristen.
A Nagy Úristen hozzánk való szeretetének szent titka itt van a felolvasott igében: Választott edényem Ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izráel fiai elé.
Emese élet-igéjét halljátok.

Isten velünk viszont látásra

Császár Biróné Bóka Emese Ildikó református lelkipásztor asszony ravatalozása és gyászistentisztelete a Látrányi református templomban lesz augusztus 5-én, 16 órakor.

A sírszertartás a balatonlellei régi temetőben folytatólagos időpontban történik, ahol ötödik gyermekével helyezzük közös sírba. Akik szerették, mindazokat elvárjuk!

És letöröl minden könnyet a szemükről

Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Jelenések 21:3-4

Isten akaratába megnyugodván szomorú szívvel jelentjük, hogy

Császár-Bíró Zoltánné Bóka Emese Ildikó lelkipásztor asszonytestvérünk
életének 52. esztendejében elhunyt 2017. július 31.-én.

A temetés időpontját később jelentjük!

A családdal együtt, a Református Keresztyén Egyház vezetősége, lelkipásztorai és hívei is gyászolják.

A.B.F.R.A.

 

Mit szoktál csinálni, ha egyedül maradsz?

De teljesen egyedül.

Igazság helyett már csak pózokat keresünk. Felteszed a fülest, dübörög a basszus a füledben, de valahogy nem köt le még a kedvenc dalod sem, ahogy végig pörgeted a Facebook-od: nyaralási képek innen, valaki új lányt talált ott, amott az leugrott a haverokkal a strandra. Like dömping. Eleresztesz egy sóhajt.

Nyílt levél a MRE Zsinatának

Magyarországi Református Egyház

ZSINATÁNAK


ELNÖKSÉGI TITKÁRSÁG
Abonyi u. 21., 1146 Budapest
és
KÜLÜGYI IRODA
Abonyi u. 21., 1146 Budapest

 

Református Keresztyén Egyház
Püspöki Hivatal Újvidék
21000 Újvidék, Pap Pál utca 5
www.rkevajdasag.com
Ikt.: 19/2017
Kelt: 2017. 06. 20

Nyílt levél

Tisztelt Zsinat és annak Tagjai!

Isten gazdag áldását kérve köszöntöm a reformáció 500. évét ünneplő Magyarországi Református Egyházat (továbbiakban MRE). Azonban ki szeretném hangsúlyozni, és azért is írok a Zsinat-hoz, hogy jó „református ünneplésaz egységben és testvéri szeretetben van. Évek óta hivatalos leveleinkre a Püspöki Hivatalok nem válaszolnak, sőt a MRE egyenest az Egyházi Törvények (itt és másoknál is az Alkotmány és a Szabályrendelet) be nem tartására buzdítanak viselkedésükkel és cselekedeteikkel valamint támogatásaikkal. Magyarázatként csak röviden írok, hiszen, ha iktatták hivatalos leveleinket, ott minden részletesen megtalálható.

Előzetesben – Pál passiója

Unalmas-izgalmas históriák Apcsel 24 A magyarországi református bibliaolvasó kalauzt követve.

Olyan nagyon nem tűnt fel senkinek, de a világ vallási vezetői – a történelemben először – kiadtak egy közös nyilatkozatot – ilyen se volt még.
Ökumené már volt. A körösztyének január végén elmennek egymás templomába, azt elfújják a közös nótáikat, a végén süti, üditő, estleg bor, meg egy kevés pálinka. 20 éve még meg lehetett tölteni ezzel a templomokat. Évszázados felekezeti szembenállásoknak kellett volna feloldódnia a közös istentiszteletekkel kölcsönös jóakarat esetén. Valójában a rugdosódás ugyan úgy folyik ma is az asztal alatt, reverzális, elkeresztelés stb. Ezzel együtt mégis csak a XX. század egyházpolitikai kulcs-szava volt az ökumené, aminek hatására ma már csak egyféle kuriózum – a protestáns virtus utolsó pislákolása – az Észak-ír protestánsok (Orániai rend) éves felvonulása a római katolikus lakónegyedekben. Lassan kiüresedtek az ellenséges felekezetközi hevületek, na meg persze ezzel együtt a templomok is.

Húsz év misszió, kilenc év passió

Pált letartóztatják Jeruzsálemben

Unalmas-izgalmas história Apcsel 21

Induljunk el onnét, hogy még 260 év és Pál csontjai fölé nagyobb bazilikát építtet Rómában Constantinus császár, mint a jeruzsálemi templom. Akkor már 250 éve nincs a Jeruzsálemi templom.
Fűszerezzük meg az eseményeket a korabeli Jeruzsálem viszonyairól egy édes epizóddal. Kiindulás, hogy a főpapot élethosszig választják.
Az invesztitúra (kinevezési jog) gyakorlója viszont a hatalmi változások függvénye. Magyarul a főnök mondja meg ki a főpap. A mózesi rendelés az élethosszig tartó megbízásról, csak írott malaszt, évente-kétévente cserélik őket.

Megemlékezés Sepsén a reformáció 500. évfordulóról

A Horvátországi Református Keresztyén Egyház is a 2017. évben megemlékezik reformáció kezdetéről. Presbiter konferenciák alkalmával híres reformátorok életéről előadások hangoztak el (Sztárai Mihály, Kopácsi István, Szegedi Kis István, Versmarti Illés…). A horvátországi református templomokról festmény kiállításra is sor került. A Komáromban megszervezett csendesnapon pedig „Vizsolyi Biblia” nyomtatását lehetett látni. Református templomok elé „Református Tanösvény” címmel emléktáblák kerülnek, és a templom falára is a helyben szolgáló lelkipásztorok neveivel. Az emléktáblák tartalma a reformáció megjelenéséről, a gyülekezet történetéről, fontosabb eseményéről, a templom, gyülekezet képeit tartalmazza. Pünkösd másnapján, 2017 június 5.-én Sepsén került sor az ünnepi megemlékezésre.

a múltunk egyezik, de úgy látszik … ellopták

Az alsó-baranyai Sepsén emléktáblát állítottak (volna) a helyi református emberek és a gyülekezet a reformáció emlékére.

Azért csak volna, mert a nagyméretű táblát a kihelyezést követően, még az avatás előtt ellopták.

Két fénykép a helybéli Csányi Sándortól

“Csak szeretnem megosztani a tábla tartalmát, hogy valójában mit is írt rajta! Sajnálatos, ami történik, de majd idővel az Ur mindent a helyére állít, azt hittem, ha a jelenünk sajnos nem is egyezik, de legalább a múltunk egyezik, de úgy látszik nem …. ellopták!”

Varga György

Búcsúzunk

A Református Keresztyén Egyház egykori közpénztárosától búcsúzunk a boldog feltámadás reménységében. Hűséges harcosa volt Krisztusnak Egyházunk életében, nem az egyházpolitikát, hanem a Krisztust választotta!

A.B.F.R.A.

Botos Elemér, püspök