csütörtök, április 26, 2018
Home Blog Page 3

Ünnep-e a katolikusoknak a reformáció?

De még mennyire! Feltéve, ha értjük, mit jelent katolikusnak lenni, mi a reformáció és mit jelent ünnepelni.

Ma ünneplik rengetegen világszerte a reformációnak nevezett valami félezredik évfordulóját, ám néhányan azt próbálják elhitetni, hogy a keresztényeknek nincs mit ünnepelniük. Ha tisztázzuk a címben szereplő fogalmakat, kiderülhet, miért téves az ellenünneplősdi.

Buzogány Dezső: Félreértett reformáció

2017/09/27

Buzogány Dezső kolozsvári református teológus előadása az EPMSZ “Reformáció 500″ címmel rendezett Akadémiai napjain hangzott el Révfülöpön 

Mi nem a reformáció?

Tekintettek arra, hogy sok pontatlan meghatározás és súlyos félreértés honosodott meg az erdélyi köztudatban a reformáció lényegét illetően, alább sorra vesszük és megpróbáljunk néhány mondatnyi magyarázattal tisztázni ezeket.

Sokan és szívesen nevezik a reformációt hitújításnak. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy csak egyházon kívüli, világi történészek környezetében született meg a kifejezés, akik nem ismerték (s akiket tán nem is érdekelt) a hit mibenléte, lényege. Egyháztörténészeink is használták a szót, sőt a reformáció századában hitvalló őseink is óhitű és újhitű prédikátorokról beszéltek. A meghatározás minden egyes esetben téves, még akkor is, ha a reformáció jellegének kifejezésére alkalmasnak tartották. Aki valamennyire is ismeri a Szentírást vagy a hitvallásokat, az jól tudja, hogy a hitet nem lehet újítani, mert azt ajándékba kapjuk Istentől, nem mi magunk csiholjuk ki, következésképpen nem áll módunkban megváltoztatni: ha van és meggyengül, lehet erősíteni (az apostolok is arra kérték Krisztust, hogy erősítse hitüket), de mert nem tulajdonunk, nincs hatalmunk fölötte. A hitvallást ellenben, vagyis a paragrafusokba szedett egyházi tanítást  lehet változtatni, akár újítani is, mert az a Szentírás általunk összefoglalt rövid tanítása; ez már kiegészíthető, tetszőlegesen alakítható, a hit viszont nem. (És ahogyan a hitet nem lehet újítani, épp úgy nem lehet oktatni sem, tehát a hitoktatás szavunkat is nyugodtan törülhetjük teológiai szakkifejezéseink közül.) A reformáció tehát nem hitújítás.

Reformáció 500. évfordulója – Piros 2017. 09. 09.

Kedves Testvérek!

Néhány szóban megpróbálom elmondani, hogy mit is ünneplünk mi, amikor azt mondjuk, hogy a reformáció ötszáz éves évfordulója.

            György Antal, valamikori decsi lelkipásztor, írt egy kis könyvecskét gyermekek számára az egyház történetéről, s tőle tanultam egy nagyon szemléletes képet, hadd mondjam el.

Veszek egy kalapot. Hát ma már nem nagyon divat kalapot hordani, de mondjuk, hogy van egy szép kalapom. Rátűzök egy-két szép szalagot akkor már olyan lesz, mint a vőfélyeknek a kalapja kidíszítve, aztán leteszem a székre, s véletlenül ráülök, akkor összelapul. Aztán odanézek, ejnye, gyorsan el kell tüntetni, ráteszek még két könyvet, erre még jobban összelapul. Mikor előveszem ezt a nyomorult kalapot, összelapulva, szalagok fityegnek rajta, s akkor kezembe veszem, s azt mondom, hogy hát ez nem ilyen volt! Leveszem róla a rátűzött szalagokat, belenyúlok a kezemmel, kisimogatom, s megint olyan lesz, mint amilyen régen volt. A formáját visszakapta. Re-formáltam, Vissza-alakítottam.

ReFormáció 500 margójára

Tisztelt ismerősök, azok közt is most elsősorban a reformátusok!

2017 júliusában és augusztus első hetében szétküldtük a meghívókat a Vajdaságban levő református gyülekezeteknek, hogy 4-5 gyülekezeti tag képviselje a meghívott gyülekezetet a Reformáció 500 évfordulójára. Nem csak, hogy nem is jeleztek vissza, de a gyülekezetekben fel se olvasták a Meghívót.

Meghívó 500. évfordulóra

Az ebéden való részvételi szándékát tisztelettel kérjük jelezze augusztus 28.-ig. Köszönjük megértését!

meghivo Piros szeptember alairva

Halotti beszéd Emese katedrálisa felett

Apostolok cselekedetei 9:15-16
A Nagy Úristen soron kívül haza szólította Emesét, a sírig és a síron túl örökre szeretett feleségemet, gyermekeim anyját, a testvéreteket, mindnyájótok Emeséjét, akik most itt vagytok, mert ismertétek, mert jutott nektek akárcsak egy perc a ragyogásából.
Ti most mindnyájan irigyeljetek, mert a Nagy Úristen annyira szeretett engem, hogy rám bízta Emesét az elmúlt harminc évre. Én vagyok a kiváltságos, akinek a legtöbb jutott a ragyogásából, a szerelméből-szeretetéből, amiből nektek csak morzsák jutottak.
Azokat a morzsákat is mindig irigyeltem tőletek.
Irigyeljetek, mert én tudok legtöbbet Róla meg az Úristen.
Irigyeljetek, én vagyok a kiváltságos, mert lehet itt pár mondat – a ravatala mellett – megépíteni szavakból szerelmünk Tádzs Mahalját, jertek hát lássátok és csodáljátok a szent titkot, amit ajándékozott Őbenne, Emesében minékünk a Nagy Úristen.
A Nagy Úristen hozzánk való szeretetének szent titka itt van a felolvasott igében: Választott edényem Ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izráel fiai elé.
Emese élet-igéjét halljátok.

Isten velünk viszont látásra

Császár Biróné Bóka Emese Ildikó református lelkipásztor asszony ravatalozása és gyászistentisztelete a Látrányi református templomban lesz augusztus 5-én, 16 órakor.

A sírszertartás a balatonlellei régi temetőben folytatólagos időpontban történik, ahol ötödik gyermekével helyezzük közös sírba. Akik szerették, mindazokat elvárjuk!

És letöröl minden könnyet a szemükről

Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Jelenések 21:3-4

Isten akaratába megnyugodván szomorú szívvel jelentjük, hogy

Császár-Bíró Zoltánné Bóka Emese Ildikó lelkipásztor asszonytestvérünk
életének 52. esztendejében elhunyt 2017. július 31.-én.

A temetés időpontját később jelentjük!

A családdal együtt, a Református Keresztyén Egyház vezetősége, lelkipásztorai és hívei is gyászolják.

A.B.F.R.A.

 

Mit szoktál csinálni, ha egyedül maradsz?

De teljesen egyedül.

Igazság helyett már csak pózokat keresünk. Felteszed a fülest, dübörög a basszus a füledben, de valahogy nem köt le még a kedvenc dalod sem, ahogy végig pörgeted a Facebook-od: nyaralási képek innen, valaki új lányt talált ott, amott az leugrott a haverokkal a strandra. Like dömping. Eleresztesz egy sóhajt.

Nyílt levél a MRE Zsinatának

Magyarországi Református Egyház

ZSINATÁNAK


ELNÖKSÉGI TITKÁRSÁG
Abonyi u. 21., 1146 Budapest
és
KÜLÜGYI IRODA
Abonyi u. 21., 1146 Budapest

 

Református Keresztyén Egyház
Püspöki Hivatal Újvidék
21000 Újvidék, Pap Pál utca 5
www.rkevajdasag.com
Ikt.: 19/2017
Kelt: 2017. 06. 20

Nyílt levél

Tisztelt Zsinat és annak Tagjai!

Isten gazdag áldását kérve köszöntöm a reformáció 500. évét ünneplő Magyarországi Református Egyházat (továbbiakban MRE). Azonban ki szeretném hangsúlyozni, és azért is írok a Zsinat-hoz, hogy jó „református ünneplésaz egységben és testvéri szeretetben van. Évek óta hivatalos leveleinkre a Püspöki Hivatalok nem válaszolnak, sőt a MRE egyenest az Egyházi Törvények (itt és másoknál is az Alkotmány és a Szabályrendelet) be nem tartására buzdítanak viselkedésükkel és cselekedeteikkel valamint támogatásaikkal. Magyarázatként csak röviden írok, hiszen, ha iktatták hivatalos leveleinket, ott minden részletesen megtalálható.