péntek, október 20, 2017
Home Blog Page 3

Az első Zsinat Szlavóniában

A reformáció tanítását követők Szlavóniában Tordincin 1551 pünkösdjén (május 17.)  tartották az első Zsinatot.

Lehetséges, hogy a Tordinci Zsinat szervezője, vezetője a leghíresebb reformátor Sztárai Mihály volt.

         Sztárai Mihály120 gyülekezetet alapított Szlavóniában és Baranyában:

Épül a Birodalom: Ferenc pápa hadat üzent a nemzetállamoknak

Ferenc pápa szokatlanul erős politikai üzenetet fogalmazott meg a pénteki római uniós csúcson. Hiába egyházfő, Jézustól és a kereszténységről egy árva mukkot sem szólt.

Széljegyzet a reformáció a hódoltságban délvidéken íráshoz

Pompás írás Kis Endre atyánkfia tollából a ’reformáció a hódoltságban délvidéken’ című opus!

Korrekt és igényes és adatszerű.

Ámde.

Valamimódon az nem jön át az íráson, hogy itt dobog a reformáció szíve abban az évszázadban. Általában ezt a látást a magyar reformációval foglalkozó történelemtudósok nem is engedik megszületni magukban.

REFORMÁCIÓ  A  HÓDOLTSÁGI  DÉLVIDÉKEN

Az 1541 és 1686 között Hódoltságnak nevezett terület az Oszmán Birodalom része. A történelmi magyar haza középső részét és Horvátország és Szerbia északi részeit foglalta magába. 1456-ban a Nándorfehérvári Csata még jó időre visszaveti a török hódítást, de a 16. század elejére a déli végvári rendszert feladták, s 1521 után a védelmi vonalak északra tolódtak.

Köszöntés – Anyák napjára

Móra Ferenc : Anyának

Álmomban az éjszaka
aranykertben jártam.
Aranykertben aranyfán
aranyrigót láttam.
Aranyrigó énekét
a szívembe zártam.
Ahány levél lengedez
szélringatta ágon,
ahány harmatcsepp ragyog
fűszálon, virágon
Édesanyám, fejedre
annyi áldás szálljon.

Pünkösd tüze – vagy Pompeji tüze

Unalmas-izgalmas história a magyarországi református bibliaolvasó kalauzt követve

Apostolok cselekedetei 2: 37-47 Péter pünkösdi beszédének vége és annak hatásaként az egyház születésének pillanata, mint az aranykor beálltának korszakváltása – Lukács elmondásában.

 

Könyvet váltottunk a szentírásban, Márk evangéliuma után jön az Ap.csel. tudósítása a feltámadást követő eseményekről, úgy is mint az egyház idealizált aranykoráról. Könyvet váltunk, tehát teret és idősíkot is váltunk, a márki ’60-as évek vége Rómájából elmegyünk a 80-as évek vége Antiókhiájába Lukácsnak.

Jártak már ott? Én se.

Elhunyt Dr. Herczeg Pál

Ma reggel kaptuk a szomorú hírt, hogy elhunyt Dr. Herczeg Pál a Lábatlani Református Egyházközség egykori lelkipásztora, teológiai professzor. Temetéséről később intézkednek. Az alábbiakban Steinbach József püspök emlékező sorait közöljük.

Dicsérte Istent – Dr. Herczeg Pál professzorra emlékezve

In memoriam Franyó

 

dr. Franyó Zsuzsanna

 

Kedves Zsuzsánna! Vagy Franyó kolléganő! Illetve nekem csak: Zsuzsika!

Egyszer régen, – mert mi már tudjuk, mi az, hogy régen, hiszen az Úr kegyelméből volt alkalmunk megélni egyet s mást – szóval egyszer a távoli múltban egy volt kolléganőnk ravatalánál szintén én mondtam a búcsúztatót, és amikor végül mi, fekete árnyak, már hazafelé szédelegtünk, azt mondtad, na Öcsikém (mert akkor már így hívtál), Öcsikém, ez olyan szép volt, hogy eldöntöttem, az én temetésemen is neked kell beszélned. És akkor nagyot nevettünk.

Húsvét reggele

Sohasem unalmas történet Márk 16: 1-8 alapján.

Márk mire leírja Jézus Urunk feltámadásának históriáját, már 35 éve beszélnek róla egyre több helyen, egyre több országban, már kultúrák inognak meg miatta. Már kialakultak konspiratív szimbolikák, hogy csak a bennfentesek értsék egymást (hal – ihtüsz – Jézus Isten Fia megváltó), már arra az esetre, ha éppen hatósági vegzálás alá vétetnek Európa egésze, Ázsia egésze és Afrika egész területén bárhol, tehát jóval szélesebb körben, mint a Szentírásban előttünk lévő görög-római civilizáció területe, ami önmagában is nagyobb, mint Róma birodalma.

Reményik Sándor – Pilátus

János evang. XIX. 22

A pörnek vége. Elvégeztetett…
Véres a kereszt tövében a fű.
A helytartóban forr a néma düh
S egy gondolat tépi a másikat.