Home Blog Page 3

1848. március 15-ére emlékezünk

Ábrányi Emil: Él a magyar…

Fessétek bár sötétre a jövőt,
Mondjátok, hogy már torkunkon a kés,
Beszéljetek közelgő, hosszú gyászról,
Mély süllyedésről, biztos pusztulásról:
Engem nem ejt meg gyáva csüggedés!
Szentül hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar nem vész el s élni fog!

Száz éve született Délvidék egykori püspöke, Hodosy Imre

http://presbiteriszovetseg.hu

1919. február 27-én látta meg a napvilágot Hódossy Orbán alsóittebei református lelki- pásztor és Hegedűs Julianna elsőszülött gyermeke, aki az Imre nevet kapta. Akkor, ott az első világháború végóráiban senki sem gondolt arra, hogy „vajon mi lesz ebből a gyermekből?” Az Úr keze pedig valóban vele volt. Világrajövetele sem mondható szokványosnak, hisz hét hónapra született. A háború utolsó napjaiban néhány szerb katona berontott a parókiára, amitől édesanyja annyira megrémült, hogy azonnal beindult nála a szülés. Istennek viszont úgy tetszett, hogy megtartsa és később elhívja őt a maga számára.

Jézus és a kufárok

Zsámbok Piroska lelkipásztor 2019. február 24-én Gicén elhangzott igehirdetése Lukács evangéliuma 19, 45-47 alapján.

Jézus és a kufárok – igehirdetés

Református kegyességünk elfelejtett formája: a böjt

„… szíveteket és nem ruhátokat kell megszaggatni.” (Jóel 2,13)

Ha református emberek között a böjt szóba kerül, még a Szentírást rendszeresen tanulmányozók is bizonytalanságot éreznek. Mit jelent ez? Koplalást? A középkor aszkétáinak életidegen felfogását? Van-e a böjt bibliai tanításának ma is érvényes üzenete? – kérdezzük. Növeli a bizonytalanságot, hogy valamilyen formában minden vallásban fellelhető. Nem csak a bibliai, hanem a Biblián kívüli vallások is ismerik.

Reményik Sándor – A Bethesda partján

Bethesda

“Vala pedig ott egy ember, ki harmincnyolc 
esztendőtől fogva való betegségben 
fekszik vala.” 
János ev. V:5 

Tisztelgés a HARCOSTÁRS emlékezete előtt

Bellai Zoltán

Nagytiszteletű Bellai Zoltán lelkipásztor urat nem volt könnyű szeretni.
Az én szívemben volt helye mindig.
Elmegyek a temetésére.
Pedig nem jött el se a feleségem sem az apósom temetésére, mindkettőn ott lett volna a helye, mint lelkésznek a lelkészek temetésén, és ő ezt tudta (csak hát a pártfegyelem…).
Bellai Zoltán sohasem értett a francia pengéhez, ő világ életében bárddal harcolt. Ezt általában nem jól tolerálták a környezetében élők. Én ezért is kedveltem, na persze kellő távolságból.
A rá való emlékezésem mélysége több mint egy emberöltő, leszámítva az utolsó évtizedet mikor már nem találkoztunk a rajtam lévő honi egyházi átok miatt.

A por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta

Szomorú szívvel értesültünk, hogy lelkipásztor testvérünk, barátunk Bellai Zoltán aki 1950. május 28. született, ma haza tért Teremtőjéhez.

Református Keresztyén Egyházunk vezetősége és tagjai a 488. dicséretünk szavával búcsúzunk:

1.Isten velünk, viszontlátásra! Boldog útjain kegyesen, Hű kezével Ő vezessen, Isten velünk, viszontlátásra! Hogyha már itt a földön nem, de találkozunk odafenn. Isten velünk! Viszontlátásra! Isten velünk! Viszontlátásra!

A. B. F. R. A.

Dr h.c. Botos Elemér
püspök

Elhúnyt Bóka András lelkipásztor

Életének 82. esztendejében ma reggel hazatért teremtőjéhez Bóka András lelkipásztor testvérünk.

Jeremiás próféta adventje

Jeremiás könyve 1-6 fejezetek

Abiblia olvasó kalauz ószövetségi része Jeremiás prófétakönyvét adja elénkbe Magyarországon.

 Szeretem Jeremiás történetét.

Elhúnyt Furman Mária

A mai napon az Újvidéki Egyházközség volt presbitere, vasárnapi iskola vezetője Furman Mária életének 95. esztendejében elhunyt.

1924 – 2018