kedd, december 12, 2017
Home Blog Page 3

Van úgy, hogy kidobnak

Unalmas-izgalmas história Ap.csel. 13. rész

 Még mindig Anthiókia a nézőpontunk közepe, Lukács itt írja históriás énekét, a görög világ fellegvárában.

Az eddigiekben eljuttattuk az evangéliumot idáig, megtudtuk, hogy az Úristen égi üzenetekben (epifániában) rendelte el, hogy a nem zsidók is kedvezményezettjei a Krisztus presensnek (Feltámadott jelenlétét bizonyító isteni erőáradásnak – a Szentlélek Isten működésének).

Konfirmáció Piroson 2017-ben

Ez esztendő május 28.-án öt fiatal konfirmált gyülekezetünk közösségében. Név szerint Kocsi Zoltán Márk, Kovács Szilárd, Rápóti Dániel, Sipos János, Varga Viktor.

Az Igét hirdette Botos Andrea esperes.

Konfirmáció Újvidéken 2017-ben

Szülők és a rokonág feszülten izgul a gyülekezet közösségében

história az Apostolok cselekedeteiről írott könyv alapján

Unalmas-izgalmas história az Apostolok cselekedeteiről írott könyv 3-12 részei kapcsán.

Emlékeztetőül, a keresztyénség harmadik generációjában vagyunk a Kru.’80-as évek végén a római birodalom harmadik legnagyobb városában az ízig-vérig görög Anthiókiában a lerombolt jeruzsálemi templomtól cirkula 200 kilóméterre.

Antiókia “Szent Péter” templom

A legyőzött jeruzsálemi Isten iránt birodalom szerte ’megugrott a kereslet’ érthetetlen módon, kisvártatva a birodalom minden tizedik polgára zsidó hitre tér.

Az első Zsinat Szlavóniában

A reformáció tanítását követők Szlavóniában Tordincin 1551 pünkösdjén (május 17.)  tartották az első Zsinatot.

Lehetséges, hogy a Tordinci Zsinat szervezője, vezetője a leghíresebb reformátor Sztárai Mihály volt.

         Sztárai Mihály120 gyülekezetet alapított Szlavóniában és Baranyában:

Épül a Birodalom: Ferenc pápa hadat üzent a nemzetállamoknak

Ferenc pápa szokatlanul erős politikai üzenetet fogalmazott meg a pénteki római uniós csúcson. Hiába egyházfő, Jézustól és a kereszténységről egy árva mukkot sem szólt.

Széljegyzet a reformáció a hódoltságban délvidéken íráshoz

Pompás írás Kis Endre atyánkfia tollából a ’reformáció a hódoltságban délvidéken’ című opus!

Korrekt és igényes és adatszerű.

Ámde.

Valamimódon az nem jön át az íráson, hogy itt dobog a reformáció szíve abban az évszázadban. Általában ezt a látást a magyar reformációval foglalkozó történelemtudósok nem is engedik megszületni magukban.

REFORMÁCIÓ  A  HÓDOLTSÁGI  DÉLVIDÉKEN

Az 1541 és 1686 között Hódoltságnak nevezett terület az Oszmán Birodalom része. A történelmi magyar haza középső részét és Horvátország és Szerbia északi részeit foglalta magába. 1456-ban a Nándorfehérvári Csata még jó időre visszaveti a török hódítást, de a 16. század elejére a déli végvári rendszert feladták, s 1521 után a védelmi vonalak északra tolódtak.

Köszöntés – Anyák napjára

Móra Ferenc : Anyának

Álmomban az éjszaka
aranykertben jártam.
Aranykertben aranyfán
aranyrigót láttam.
Aranyrigó énekét
a szívembe zártam.
Ahány levél lengedez
szélringatta ágon,
ahány harmatcsepp ragyog
fűszálon, virágon
Édesanyám, fejedre
annyi áldás szálljon.

Pünkösd tüze – vagy Pompeji tüze

Unalmas-izgalmas história a magyarországi református bibliaolvasó kalauzt követve

Apostolok cselekedetei 2: 37-47 Péter pünkösdi beszédének vége és annak hatásaként az egyház születésének pillanata, mint az aranykor beálltának korszakváltása – Lukács elmondásában.

 

Könyvet váltottunk a szentírásban, Márk evangéliuma után jön az Ap.csel. tudósítása a feltámadást követő eseményekről, úgy is mint az egyház idealizált aranykoráról. Könyvet váltunk, tehát teret és idősíkot is váltunk, a márki ’60-as évek vége Rómájából elmegyünk a 80-as évek vége Antiókhiájába Lukácsnak.

Jártak már ott? Én se.