Home Blog Page 3

Kossuth Lajos azt üzente

A Kiss Kata Zenekar hivatalos videóklipje a MAGYARBÓL JELES kiadványról.

A kiadvány arra hivatott, hogy a zene eszközeivel, a közös éneklés élményén keresztül elültesse a lélekben és a szellemben a nemzeti identitás magját.

Miért fordult véres szabadságharcba Március 15 – Rothschildok és pénzkibocsátás

Mivel köztudott, hogy az európai (sőt amerikai) forradalmak hátterében mindig kivétel nélkül a Rothschildok által uralt és irányított szabadkőműves elit állt, ezért érdemes megvizsgálnunk vajon a magyar szabadságharc esetében ez másként történt-e. Sajnos a válasz az: hogy NEM.

Természetesen a szabadkőműves Magyar (?) Tudományos Akadémia a történelemhamisítás szokásos eszközeivel ezt a vonalat kitörölte a történelemből és az oktatásból is.
Attól viszont az igazság még igazság, hogy senki nem hiszi el vagy tudja… A hazugság pedig mindig hazugság marad, még ha mindenki azt hiszi is vagy úgy tudja…. 

Wass Albert üzenete március 15-re

“Fiatal véreim, határokon innen és túl, idegen föld elhagyatottságában, az otthoni kényszerűségek sivárságában, rabságban, elnyomatásban, ahol csak vagytok: hozzátok szólok. Súlyos idők nyomása nehezedik lelkemre s mondanivalómat hosszú esztendők gondja s tudása érlelte. Ti vagytok a nemzet jövendője. Veletek él vagy pusztul a magyar. Amit ehhez az egyszerű történelmi tényhez hozzáfűzni kívánok, azt fogadjátok szeretettel, mint ahogy szeretettel csordul a szívemből

1848. március 15-ére emlékezünk

Ábrányi Emil: Él a magyar…

Fessétek bár sötétre a jövőt,
Mondjátok, hogy már torkunkon a kés,
Beszéljetek közelgő, hosszú gyászról,
Mély süllyedésről, biztos pusztulásról:
Engem nem ejt meg gyáva csüggedés!
Szentül hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar nem vész el s élni fog!

Száz éve született Délvidék egykori püspöke, Hodosy Imre

http://presbiteriszovetseg.hu

1919. február 27-én látta meg a napvilágot Hódossy Orbán alsóittebei református lelki- pásztor és Hegedűs Julianna elsőszülött gyermeke, aki az Imre nevet kapta. Akkor, ott az első világháború végóráiban senki sem gondolt arra, hogy „vajon mi lesz ebből a gyermekből?” Az Úr keze pedig valóban vele volt. Világrajövetele sem mondható szokványosnak, hisz hét hónapra született. A háború utolsó napjaiban néhány szerb katona berontott a parókiára, amitől édesanyja annyira megrémült, hogy azonnal beindult nála a szülés. Istennek viszont úgy tetszett, hogy megtartsa és később elhívja őt a maga számára.

Jézus és a kufárok

Zsámbok Piroska lelkipásztor 2019. február 24-én Gicén elhangzott igehirdetése Lukács evangéliuma 19, 45-47 alapján.

Jézus és a kufárok – igehirdetés

Református kegyességünk elfelejtett formája: a böjt

„… szíveteket és nem ruhátokat kell megszaggatni.” (Jóel 2,13)

Ha református emberek között a böjt szóba kerül, még a Szentírást rendszeresen tanulmányozók is bizonytalanságot éreznek. Mit jelent ez? Koplalást? A középkor aszkétáinak életidegen felfogását? Van-e a böjt bibliai tanításának ma is érvényes üzenete? – kérdezzük. Növeli a bizonytalanságot, hogy valamilyen formában minden vallásban fellelhető. Nem csak a bibliai, hanem a Biblián kívüli vallások is ismerik.

Reményik Sándor – A Bethesda partján

Bethesda

“Vala pedig ott egy ember, ki harmincnyolc 
esztendőtől fogva való betegségben 
fekszik vala.” 
János ev. V:5 

Tisztelgés a HARCOSTÁRS emlékezete előtt

Bellai Zoltán

Nagytiszteletű Bellai Zoltán lelkipásztor urat nem volt könnyű szeretni.
Az én szívemben volt helye mindig.
Elmegyek a temetésére.
Pedig nem jött el se a feleségem sem az apósom temetésére, mindkettőn ott lett volna a helye, mint lelkésznek a lelkészek temetésén, és ő ezt tudta (csak hát a pártfegyelem…).
Bellai Zoltán sohasem értett a francia pengéhez, ő világ életében bárddal harcolt. Ezt általában nem jól tolerálták a környezetében élők. Én ezért is kedveltem, na persze kellő távolságból.
A rá való emlékezésem mélysége több mint egy emberöltő, leszámítva az utolsó évtizedet mikor már nem találkoztunk a rajtam lévő honi egyházi átok miatt.

A por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta

Szomorú szívvel értesültünk, hogy lelkipásztor testvérünk, barátunk Bellai Zoltán aki 1950. május 28. született, ma haza tért Teremtőjéhez.

Református Keresztyén Egyházunk vezetősége és tagjai a 488. dicséretünk szavával búcsúzunk:

1.Isten velünk, viszontlátásra! Boldog útjain kegyesen, Hű kezével Ő vezessen, Isten velünk, viszontlátásra! Hogyha már itt a földön nem, de találkozunk odafenn. Isten velünk! Viszontlátásra! Isten velünk! Viszontlátásra!

A. B. F. R. A.

Dr h.c. Botos Elemér
püspök