Home Blog Page 3

Tisztelgés a HARCOSTÁRS emlékezete előtt

Bellai Zoltán

Nagytiszteletű Bellai Zoltán lelkipásztor urat nem volt könnyű szeretni.
Az én szívemben volt helye mindig.
Elmegyek a temetésére.
Pedig nem jött el se a feleségem sem az apósom temetésére, mindkettőn ott lett volna a helye, mint lelkésznek a lelkészek temetésén, és ő ezt tudta (csak hát a pártfegyelem…).
Bellai Zoltán sohasem értett a francia pengéhez, ő világ életében bárddal harcolt. Ezt általában nem jól tolerálták a környezetében élők. Én ezért is kedveltem, na persze kellő távolságból.
A rá való emlékezésem mélysége több mint egy emberöltő, leszámítva az utolsó évtizedet mikor már nem találkoztunk a rajtam lévő honi egyházi átok miatt.

A por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta

Szomorú szívvel értesültünk, hogy lelkipásztor testvérünk, barátunk Bellai Zoltán aki 1950. május 28. született, ma haza tért Teremtőjéhez.

Református Keresztyén Egyházunk vezetősége és tagjai a 488. dicséretünk szavával búcsúzunk:

1.Isten velünk, viszontlátásra! Boldog útjain kegyesen, Hű kezével Ő vezessen, Isten velünk, viszontlátásra! Hogyha már itt a földön nem, de találkozunk odafenn. Isten velünk! Viszontlátásra! Isten velünk! Viszontlátásra!

A. B. F. R. A.

Dr h.c. Botos Elemér
püspök

Elhúnyt Bóka András lelkipásztor

Életének 82. esztendejében ma reggel hazatért teremtőjéhez Bóka András lelkipásztor testvérünk.

Jeremiás próféta adventje

Jeremiás könyve 1-6 fejezetek

Abiblia olvasó kalauz ószövetségi része Jeremiás prófétakönyvét adja elénkbe Magyarországon.

 Szeretem Jeremiás történetét.

Elhúnyt Furman Mária

A mai napon az Újvidéki Egyházközség volt presbitere, vasárnapi iskola vezetője Furman Mária életének 95. esztendejében elhunyt.

1924 – 2018

Elhunyt D. dr. Pap Géza, az Erdélyi Református Egyházkerület 45. püspöke

“De az Úr mellém állt, és megerősített engem, hogy teljesen elvégezzem az ige hirdetését, …” 2 Tim 4,17

Az Erdélyi Református Egyházkerület szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy 2018. november 13-án D. dr. Pap Géza, az Erdélyi Református Egyházkerület 45. püspöke, hirtelen elhunyt. 

Köszöntés

Köszöntjük az ünnepet, és sok keresztyéni hittel jó hazaszeretettel bíró testvért kívánok az eljövendő időkben gondolva az 1956. október 23. és utána életüket adókra, akik küzdöttek szabadságukért, és tudták és hitték a próféta szavát:

Harcolni fognak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek: megsegítlek és megmentelek – így szól az Úr” (Jer 15,20).

Ing.Mgr. Zsámbok Piroska nyílt levele

Ing.Mgr. Zsámbok Piroska,  Tornaľa

Kelt: Tornalján, 2018.9.25-én

T.

SZRKE EGYHÁZ

Kálvinista Szemle Főszerkesztősége

Fazekas László – püspök,
a KSZ főszerkesztője

Tárgy: Válasz a Tt. 167/2008 sz. törvénye (Sajtótörvény) 8. §-a (1) és köv. bek. értelmében A Tt. 167/2008 sz. törvénye (Sajtótörvény) 8. §-a (1) és köv. bek. értelmében kérem megjelentetni alábbi válaszomat, mindennemű változtatás nélkül, a KSZ következő számában:

Nt. Zsámbok Piroska volt gicei lelkipásztor (jelenleg a Felvidéki Református Missziós Gyülekezet – Tornalja és Vidéke , RKE Vajdaság lelkipásztora) válasza Máté István „ A gicei gyülekezet öröme” c. cikkére, amely megjelent a Kálvinista Szemle ( a SZRKE hivatalos havilapja) 2018 szeptemberében Komáromban kiadott LXXXIX. évfolyamának 9. számában a „TUDÓSÍTÁS” c. rovatban.

Vajdaságban jártunk Felvidékről

A Felvidéki Református Missziós Gyülekezet-Tornalja és Vidéke látogatása a Vajdasági „Református Keresztyén Egyházban

Mielőtt rátérnék a Vajdaságban tett látogatásunkra s annak jelentőségére, szükségesnek tartom röviden visszanyúlni a kezdetekhez, azaz gyülekezetünk keletkezéséről szólni.

2017. október 31-én, a reformáció 500. évfordulóján a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház ( SZRKE) kebelébe tartozó Gicei Református Egyházközség Presbitériuma, a SZRKE vezetőinek sorozatos gyülekezetellenes fellépései, joggal való visszaélései miatt testületileg lemondott. Ezzel nem kevesebb történt, mint az, hogy az Úristen viharban elvetett egy magot, amelyből 2018 februárjában új kezdet sarjadt: a Felvidéki Református Missziós Gyülekezet-Tornalja és Vidéke gyülekezet. Az ÉLŐ ISTEN ezzel nyomatékosította, hogy a történelem irányítói nem a földi hatalmasságok (legyenek azok akár világi , akár egyházi hatalmasságok), hanem egyedül Ő, a Szentháromság Egy, Igaz, Örök Isten, s hogy egyetlen egyházszervezetnek sem lehet következmények nélkül letérni a keskeny útról.

A vigasztaló reformátusok

Immáron egy esztendeje, hogy a Mindenható hazaszólította szolgálatából Császár-Bíró Zoltánné Bóka Emese Ildikó lelkipásztor asszonytestvérünk
életének 52. esztendejében aki elhunyt 2017. július 31.-én.

Szeretettel kérem Egyházunk híveit, valamint tisztelettel kérem keresztyén testvéreinket, imádkozzunk a gyászoló családokért!

Soli Deo Gloria!

Botos Elemér, püspök

A.B.F.R.A.