Home Blog Page 3

Elhunyt Tóth Árpád Zoltánné szül. Boldizsár Margit

A Református Keresztyén Egyház vezetősége i hívei nevében a feltámadás reménységében gazdag vigasztalás szavaival szomorkodunk a gyászoló családokkal Pál apostol szavaival: Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek. Róma 12:15-16a.

Megemlítve, hogy fia, Nt. Tóth Árpád lelkipásztor testvérünk nagy segítséget nyujtott itt Vajdaságban éő reformátusaink számára a balkáni háborús időkben.

Nyugodjék békében!

Botos Elemér,
püspök

A.B.F.R.A.

Elhunyt Jacsman István

Jacsman István
Született 1937. 1. 6. Gicén, elhunyt 2019. 10. 25. Rőcén, rövid betegség után 83. évében.
Gyászolják:
gyászolja felesége, leánya, rokonai, barátai és a Felvidéki Református Missziós Gyülekezet Tornalja és Vidéke.
Temetése október 27. 13.00 órakor. Virrasztás szombaton 18.00 órától

Ő és felesége adtak otthont a gyülekezetünknek. Nagy szeretettel fogadtak bennünket és adtak helyet a püspöki vizitáció alkalmára.

A boldog feltámadás reménységében búcsúzik tőle a Református Keresztyén Egyház vezetősége lelkészeivel, és híveivel Vajdaságból, valamint a Missziós Egyházmegye esperese az Egyházmegye tagjainak nevében.

Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. Máté 7:24

Sodoma

Gašparovič Hlbina, Pavel

 Gašparovič Hlbina, Pavel

Gašparovič Hlbina, Pavel

Zem krvou presiakla
a bude úrodnejšia
z rozkladu ľudských sŕdc a kostí.
Bolestné plamene,
zhltly ste katedrály,
paláce,
chudobné chatrče.
Kto bude vládnuť nad zúfalstvom,
kto bude vládnuť bez lásky?
Starý svet prepadá sa
prekliaty.
Z chaosu narodia sa iba tí,
čo mali silu
Sodomu zanechať
a neobzrieť sa zpiatky
na túto hnilobu ľudských sŕdc a mozgov.

Látszat és valóság

Bodnár Noémi lelkipásztor igehirdetése, 2019. október 13.

Kié a dicsőség?

Zsámbok Piroska lelkipásztor igehirdetése, Tornalja, 2019. szeptember 29.

Hívd meg a papodat egy sörre

Hívd meg a papodat egy sörre

Vidd el sörözni a papodat
Fotó: Pixabay
2013-ban egy amerikai katolikus blogger szeptember 9-ét kikiáltotta a nemzetközi „hívd meg a papodat egy sörre” világnappá. A kedvezményezés több közösségben hamar elterjedt, hazai körökben is.

A világnap rámutat arra, hogy a papok is emberek, egy-egy kedves gesztus nekik is sokat tud jelenteni. Emellett nekünk is remek lehetőséget nyújt, hogy lelki vezetőnket kicsit közvetlenebb oldalukról is megismerjük.

Ahogy a blogger is írja:
„Nehéz és bonyolult munkájuk van, amiért gyakran nem kapnak köszönetet, úgyhogy megérdemlik, hogy meghívjuk őket egy korsó sörre vagy pohár borra.”

Ha nem is feltétlenül ezen a módon, de valóban rászolgálnak, hogy valamilyen formában kifejezzük feléjük hálánkat – legalább évente egy napon.

Forrás

Felvidéki találkozás

A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt! Az Úr közel! (Filippi 4:5)

2019. július 26-28

Gicén (Hucín) – Felvidéken jártunk!

A történelmi Református Keresztyén Egyház egy örömteli, testvéri szeretetben és hitben ragyogó csodás találkozást írhat be a történelmébe.

A régi idők buzgóságos alkalma fogadott bennünket a Felvidéki Missziós Gyülekezetünk püspöki vizitációja alkalmával.

Újvidékről és Pirosról indulva 6 presbiterrel és egy presbiterasszony férjével kicsit hosszabb út, alig 500 km megtétele után, már integetett a távolból a Tátra. Először a „Tarczal” hegyünkhöz hasonlítgattuk, de amikor az első istentiszteleti alkalmon egy 810 méteren levő szállodában voltunk és körülöttünk büszke bércek törtek az ég felé, kiderült, hogy a Vajdaságban található „hegyek” mindehhez képest csak dombok.

Elhunyt dr. Bustya Dezső nyugalmazott lelkipásztor

„Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is; és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya.” (Jn 12,26)

Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva adjuk hírül mindazoknak, akik ismerték és szerették, hogy dr. Bustya Dezső nyugalmazott lelkipásztor, az Erdélyi Református Egyházkerület volt püspökhelyettese életének 85. esztendejében, 2019. július 29-én hazatért Gazdájához.

Lenni vagy nem lenni…

Zsámbok Piroska lelkipásztor igehirdetése, 2019. 07. 07.

Elhunyt Andel Károly lelkipásztor

De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.
Ézsaiás 40,31

2019. június 26. elhunyt Andel Károly nyugalmazott lelkipásztor életének 74. esztendejében.

Andel Károly 1945.-ben született Ókéren (Zmajevo). a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház lelkipásztora volt. Teológiai tanulmányait Debrecenben fejezte be, majd segédlelkészként 1972-ben Pacséron szolgált, majd 1973-tól Szentlászlói Egyházközség lelkipásztoraként. Onnét 1981-től az Eszéki Egyházközség lelkipásztora (Rétfalú) és Haraszti Egyházközségben szolgált.

Secured By miniOrange