Home Rólunk

Rólunk

Református Keresztyén Egyház

püspök

Botos Elemér   – 1961. január 26. Eszéken (Horvátország) született.

A délvidéki Baranya Várdarócz nevű falujában végezte az elemi iskola első négy osztályát, majd Laskón a további négy osztályt. Középiskolát az eszéki „Elektromos és Műszaki Szakközépiskolában” mint távközlési szakember szakképzetséget szerzett. Öt hónapig a teherkikötő rakodó munkása, majd az Eszéki Műszaki Egyetem rendes hallgatója 1982-1983.

1983-1988-ig az akkor még Budapesti Református Theológiai Akadémián végezte tanulmányait, ahol lelkipásztori oklevelet szerzett, 1989-ben a második lelkészképesítő vizsga letételével.

Felszentelésére 1993. októberében került sor.

Lelkészi szolgálat a Jugoszláviai Református Keresztyén Egyházban:

1988.       kinevezett lelkipásztor Piroson
1989.       Újvidék megválasztott és kinevezett lelkipásztora
1990.       a Lelkészegyesület elnöke
1991.       Zsinati jegyző

Lelkészi szolgálat ai Református Keresztyén Egyházban:

1990-től 2009-ig a Református Élet havilap és a Református Évkönyv szerkesztője.
2005.-2009-ig a Bácskai Egyházmegye esperese
2014- a Református Keresztyén Egyház püspöke

Több mint tíz évig volt az Újvidéki Rádióban sugárzott „Örömhír” vallási műsorának szerkesztője, készítője (a Református Keresztyén Egyház műsora volt).

Szabálytalan fegyelmi eljárás és zsinati választások miatt, mivel a Református Keresztyén Egyház kötelékéből szabálytalanságaik miatt önként kilépett a gyülekezetek többsége, Szerbiai Református Keresztyén Egyház névre módosított közösségbe léptek.

2014. október 26. beiktatták a püspöki tisztségébe Újvidéken, a Köztársasági elnök, számos lelkész és a gyülekezet tagjainak jelenlétében.

2018. 06. 05. a “Szent Timóteus” Teológiai Akadémia dékánhelyettese (Latimer Hall School of Divinity) Canada – Belgrád

2018. 09. 01. a “Szent Timóteus” Teológiai Akadémia tiszteletbeli doktori címet adományozta (Latimer Hall School of Divinity) Canada – Belgrád

Elérhetőség:

Református Egyházközség Újvidék
Pap Pál utca 5,
21000 Újvidék, Szerbia
Tel.: +381-60-472-0808


Magyar Nyelvű Esperesség

Botos Andrea

Botos született Osváth Andrea – Csenger (Magyarország),  1965. 04. 23.

Jelenleg a Református Keresztyén Egyház Piros (Rumenka) gyülekezetének lelkipásztora

A csengeri Petőfi Sándor Általános Iskolában végezte általános iskolai tanulmányait. Majd a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának tanulója volt 1979-83 között. 1988-ban  az akkor még Budapesti Református Theológiai Akadémián letette az első lelkészképesítő vizsgát, majd 1989-ben a másodikat, amikor is  lelkipásztori oklevelet szerzett.

Lelkészi szolgálat:

1988. október 1. lett kinevezve Piros gyülekezetébe férjével lelkipásztornak majd a gyülekezet közgyűlése meghívta, ahol azóta is a gyülekezet lelkipásztora.

1990-től 2009-ig a Református Élet havilap és a Református Évkönyv szerkesztője.

2014-től a “Magyar nyelvű Esperesség” esperese

Elérhetőségei:

Gyülekezet:

Református Egyházközség Piros
Vajdasági utca 65
21201 Rumenka, Szerbia
Tel. +381-21-6216-092Sergej Beuk

Szerb Nyelvű Esperesség

Szergej Beuk, 1972. március 08. született Belgrádban.

A Szerb Ortodox Egyház  fakultásán pedagógiát és andragógiát (felnőtt képzés), majd Kelet Szarajevóban filozófiát, 2005-ben az Újvidéki Protestáns Fakultáson teológiai tudományokból szerzett diplomát, magiszteri címet 2007-ben szerzett.

2009-től társszervezője Teológiai párbeszédeknek.


Miroslav Crvenka

Missziói Elóadó

Crvenka Miroszláv Új Szlankamenen született 1966.10. 25.-én. Teológiai tanulmányait Eszéken, majd Újvidéken a “Sola Fide” valamint a “Sz. Timóteus”  Fakultáson fejezte be 2018.-ban. Kitűnő missziói érzékkel több szerb nyelvű gyülekezetet alapított.


Gál Szilárd

Diaspóra esperese

Gál Szilárd Sajószentpéteren született 1974. 03. 18.


Diaspórai lelkipásztor

Zsámbok Piroska

Zsámbok Piroska 1962. 12. 18. született.

Ing.Mgr. Zsámbok Piroska – 1962. december 18-án született Tornalján (Csehszlovákia);
–okleveles építőmérnök, felszentelt lelkipásztor, tolmács/hiteles fordító, a Felvidéki Református Missziós Gyülekezet – Tornalja és Vidéke gyülekezet gyülekezetalapító lelkipásztora, az RKE Vajdaság felvidéki misszióval megbízott lelkipásztora.
Építőmérnöki tanulmányait Brünnben és Pozsonyban /VUT Brno ill. SVŠT Bratislava/, teológiai tanulmányait a komáromi Selye János Egyetemen végezte kitűnő minősítéssel. Szakfordítói vizsgát tett az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszékén. Posztgraduális tanulmányokat végzett a KGRE-BTK Pszichológiai Intézet- Pszichológiai Továbbképző Központja „Mentálhigiénés segítő szakember” Szakirányú Továbbképzési Szakán. Tizenegy évig volt a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház lelkipásztora. 2017. október 31-én a Gicei Református Egyházközség presbitériumával együtt kilépett a SZRKE-ból, majd 2018 februárjában megalapította a Felvidéki Református Missziós Gyülekezet – Tornalja és Vidéke gyülekezetet.


Elérhetőség:
Mobil: +421 908 543 409
E-mail: piroska.zsambok@gmail.com