Botos Elemér

1961. január 26. Eszéken (Horvátország) született.

A délvidéki Baranya Várdarócz nevű falujában végezte az elemi iskola első négy osztályát, majd Laskón a további négy osztályt. Középiskolát az eszéki „Elektromos és Műszaki Szakközépiskolában” mint távközlési szakember szakképzetséget szerzett. Öt hónapig a teherkikötő rakodó munkása, majd az Eszéki Műszaki Egyetem rendes hallgatója 1982-1983.

1983-1988-ig az akkor még Budapesti Református Theológiai Akadémián végezte tanulmányait, ahol lelkipásztori oklevelet szerzett, 1989-ben a második lelkészképesítő vizsga letételével.

Felszentelésére 1993. októberében került sor.

Lelkészi szolgálat a Jugoszláviai Református Keresztyén Egyházban:

1988.       kinevezett lelkipásztor Piroson
1989.       Újvidék megválasztott és kinevezett lelkipásztora
1990.       a Lelkészegyesület elnöke
1991.       Zsinati jegyző

Lelkészi szolgálat ai Református Keresztyén Egyházban:

1990-től 2009-ig a Református Élet havilap és a Református Évkönyv szerkesztője.
2005.-2009-ig a Bácskai Egyházmegye esperese
2014- a Református Keresztyén Egyház püspöke

Több mint tíz évig volt az Újvidéki Rádióban sugárzott „Örömhír” vallási műsorának szerkesztője, készítője (a Református Keresztyén Egyház műsora volt).

Szabálytalan fegyelmi eljárás és zsinati választások miatt, mivel a Református Keresztyén Egyház kötelékéből szabálytalanságaik miatt önként kilépett a gyülekezetek többsége, Szerbiai Református Keresztyén Egyház névre módosított közösségbe léptek.

2014. október 26. beiktatták a püspöki tisztségébe Újvidéke, a Köztársasági elnök, számos lelkész és a gyülekezet tagjainak jelenlétében.

Botos született Osváth Andrea

(Csenger, 1965. 04. 23.)

Jelenleg a Református Keresztyén Egyház Piros (Rumenka) gyülekezetének lelkipásztora

A csengeri Petőfi Sándor Általános Iskolában végezte általános iskolai tanulmányait. Majd a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának tanulója volt 1979-83 között. 1988-ban  az akkor még Budapesti Református Theológiai Akadémián letette az első lelkészképesítő vizsgát, majd 1989-ben a másodikat, amikor is  lelkipásztori oklevelet szerzett.

 

Lelkészi szolgálat:

1988. október 1. lett kinevezve Piros gyülekezetébe férjével lelkipásztornak majd a gyülekezet közgyűlése meghívta, ahol azóta is a gyülekezet lelkipásztora.

1990-től 2009-ig a Református Élet havilap és a Református Évkönyv szerkesztője.

2014-től a “Magyar nyelvű Esperesség” esperese

Elérhetőségei:

Gyülekezet:

Református Egyházközség Piros
Vajdasági utca 65
21201 Rumenka, Szerbia
Tel. +381-21-6216-092