Kezdőlap igehirdetések Ne nyugtalankodjék a te szíved!

Ne nyugtalankodjék a te szíved!

847
0
Zsámbok Piroska lelkipásztor

1. Jézus, vígasságom, Esdekelve várom Áldó szavadat! :/: A te jelenléted Megvidámít, éltet, Bátor szívet ad. Légy velem, Ó, mindenem! Nálad nélkül nem is élek: Te vagy örök élet.
2. Jézus, Menedékem! Hű oltalmam nékem Te vagy egyedül! :/: Lelkem a viharból, Bűnből, minden bajból Hozzád menekül. Bár a föld Mind romba dőlt, S ha a pokol hada hány tőrt: Jézus maga áll őrt!
3. Jézus, Üdvösségem! Te vagy földön-égen Örök örömem! :/: Kik szeretjük Istent, Zengjünk neki itt lent S otthon: odafenn! Lelkem esd,
Hogy Te vezesd! S hazahívó szavad várom, Jézus, Vígasságom!
Nt. Zsámbok Piroska lkp. feltámadásnapi igehirdetése, amely elhangzott a Felvidéki Református Missziós gyülekezetben 2021.április 4-én
1. Ki Istenének átad mindent, Bizalmát csak belé veti. :/: Azt csudaképen őrzi itt lent, Ínség, baj közt is élteti. Ki mindent szent kezébe tett, Az nem fövényre épített.
2. A súlyos gondok mit használnak, A sóhaj, sok jajszó mit ér, :/: Ha sebeink még jobban fájnak, S mindennap kínunk visszatér? Így terhünk egyre súlyosabb, Ha lelkünk búnak helyet ad.
3. Csak légy egy kissé áldott csendben: Magadban békességre lelsz, :/: Az Úr rendelte kegyelemben Örök, bölcs célnak megfelelsz. Ki elválasztá életünk, Jól tudja, hogy mi kell nekünk.
4. Zengj hát az Úrnak, s járd az utat, Mit éppen néked Ő adott; :/: A mennyből gazdag áldást juttat S majd Jézus ád szép, új napot. Ki Benne bízik és remél, Az mindörökre Véle él.