Kezdőlap hírek WHO CA+, az ún. Pandémiás megállapodás

WHO CA+, az ún. Pandémiás megállapodás

638
0

A WHO világkormány-összeesküvése: A konspiráció előlép az árnyékból.    WHO CA+, az ún. Pandémiás megállapodás. Az állami szuverenitás maradványainak a felszámolása. Az irányító politbüró, mint az oligarcha – hatalom prototípusa. A közjóért.

Igor Psenicnikov figyelmeztet arra a folyamatra, amelynek során a nyilvánosság megkerülésével  titkos megállapodás készül az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tagállamai között, amely egyetlen suhintással megfosztja a kormányokat és a nemzeteket attól a joguktól, hogy legalább minimális mértékben dönthessenek saját sorsukról.  

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a nyilvánosság tájékoztatása nélkül és gyakorlatilag titokban dolgozik az ún. Pandémiás megállapodáson. Az emberi egészségről való gondoskodás ürügyén, éppen ennek a  kötelező erejű dokumentumnak a segítségével erőltetik majd rá a világra azt a globális  irányító  struktúrát, amelynek hatásköre fölötte áll majd az egyes államok és a nemzeti kormányok hatáskörének.

Konspirációs szerv

 December 5-7. között a Kormányközi Tárgyalótestület (Intergovernmental Negotiating Body – INB) gyakorlatilag titokban dolgozta ki az egész  világra vonatkozó Pandémiás megállapodást. A WHO a weboldalain ugyan közzétette az ezen dokumentumra vonatkozó dokumentumjavaslatot, amivel formálisan teljesítette a munkájára vonatkozó közzétételi kötelezettségét, csakhogy azt a dokumentumot, amely a bolygón élő összes ember életét hivatott megváltoztatni, csak nagyon nehezen lehet megtalálni. Erre mutat rá mindenki, aki igyekszik áttanulmányozni a megállapodási javaslatot még azelőtt, hogy a világot kész tények elé állítják. 

Ezzel függ össze két fontos körülmény. Az első gyakorlatilag mindenkit érint, de főleg azokat, akik felelősek lesznek a dokumentum továbbfejlesztéséért és elfogadásáért, amely dokumentum állítólag az egész emberiség egészségét fogja  biztosítani  a valamiféle  „jövőbeni pandémiák“ esetén .

A megállapodásban számos olyan fogalom fordul elő, amelyeknek a pontos és konkrét jelentése nincs megmagyarázva. A szavak önmagukban világosak, de vajon mi rejtőzik mögöttük, a zárójelben és kizárólag az ezen dokumentum megalkotóinak fejében.      

Az említett kifejezések és a rugalmas formulációk számtalan magyarázatra nyújtanak lehetőséget. Éppen ez jelenti a veszélyt mindannyiunk számára. A  Pandémiás megállapodás, a 194 WHO-tagállam által történő   elfogadását követően, jogilag kötelező erejűvé válik és „jogalapul“ szolgál majd egy olyan nemzetközi szerv létrehozásához, amely hatáskörénél fogva kiiktatja   a játékból  a nemzeti kormányokat.

Érdekes, hogy a Pandémiás megállapodás előkészítésében közvetetten részt vesz Oroszország is. A revidiált nemzetközi előírások (IHR) állítólag abból a célból készülnek, hogy hatékonyan lehessen reagálni azokra a „kihívásokra“, amelyeket a  koronavírus „pandémia“ hozott. A revidiált IHR és a Pandémiás megállapodás összekapcsolódik.  Az új IHR előírások  erre a dokumentumra lettek „szabva“. 

Orwelli semmitmondó elnevezés

Magát a Pandémiás megállapodást (eredetileg „Nemzetközi megállapodás a pandémia megelőzéséről, a felkészültségről és a  reagálásról“) a közzétett javaslatban új „terminus technicus“-szal jelölik: „ WHO CA+ “.  Ez, az áttekinthetetlen  rövidítés  megfejtését követően, annyit jelent: „A WHO konvenciója, megállapodása vagy egyéb nemzetközi dokumentuma a pandémia megelőzéséről, a felkészültségről és a reagálásról“.

Mindenkinek, aki ezzel a rövidítéssel találkozik, tudnia kell, hogy mi rejtőzik mögötte.

Miért került sor az elnevezés módosítására? A globalisták, akiket a vezető, nemzetek fölötti korporációk és a Wall Street „pénz urai“ képviselnek, leplezni akarják a dokumentum valódi jelentőségét és célját : Ennek a  dokumentumnak az aláírásával (ford. megj.: a nemzetállamok) beleegyezésüket adják ahhoz, hogy (békésen, háború nélkül) átadják szuverenitásukat és állampolgáraik életét a globalista elit kezébe.

A Pandémiás megállapodás első célja a totális elektronikus kontroll rendszerének  kialakítása az összes ország lakossága fölött. Ennek semmi köze az egészséghez.

Mi a megállapodási javaslatban a legfontosabb?

Ki fog bennünket kormányozni?

A WHO a világ lakosságát a  fenyegető világjárványokkal ijesztgeti, amelyek a WHO képviselői szerint bizonyosan bekövetkeznek, és amelyek elől pandémiás megállapodás nélkül nincs menekvés.

A szöveg legérdekesebb része valahol középtájon kezdődik. A 19. cikkely a Megállapodás „irányító szervére“ vonatkozik. A struktúrája három részből áll:      (1) A szerződő felek konferenciája, amely az „irányító szerv“ legfőbb instanciája;  (2) Delegált hivatalnokok csoportja, akik adminisztrációs egységet alkotnak majd; (3) A szerződő felek kiszélesített konferenciája, „ahol az illető érdekelt felek üléseznek majd, és amely hozzájárul majd a Szerződő felek konferenciája által elfogadott folyamatokhoz”, amely az 1. bekezdésben szerepel. 

Mi körvonalazódik a 19. cikkelyben? Egyszerűen egy nemzetek fölötti szerv, amely koordinálja majd a „pandémiára“ való felkészültséget (vagyis azt, amit a WHO ekként megjelöl), és a világviszonylatban történő reagálást az egyes régiókra és a nemzeti jogszabályokra vonatkozóan.

Tekintettel arra, hogy a WHO garantálja a világnak, hogy biztos jönnek „új világjárványok“, és az oltáson és a globális karantén kihirdetésén kívül  nincs  más eszköze a járványok féken tartásához, ez a „koordináció“   néhány dolgot jelenthet:

a kötelező oltások elrendelését, karantén kihirdetését bármely országban vagy országcsoportokban, vagy globális méretű karantént az „irányító szerv“ belátása szerint és további, különböző mértékű korlátozásokat. Tekintettel arra, hogy mivel szembesült a világ az utolsó WHO által kihirdetett „pandémia“ alkalmával,  a képzelőerő szabad teret kap.

Kemény cenzúra és börtön

A Pandémiás megállapodás 16. cikkelye „ a pandémiára és a közegészségre vonatkozó ismeretek növelése“ ürügyén szigorú cenzúrát vezet be minden olyan információforrásra vonatkozóan, amely kétségbevonja a WHO-tól és az „irányító szervtől“ származó adatokat és instrukciókat.  

A dokumentum megköveteli, hogy minden ország „ javítsa a tudományos ismeretszerzést  … és a pandémiákról szóló információkhoz és azok hatékonyságához való hozzáférést, és küzdjön a valótlan és megtévesztő információk vagy dezinformációk ellen, akár nemzetközi együttműködés által is.“ Azaz közösen, nemzetközi szinten kell küzdeni a „dezinformációk“ (az oltásterror valódi lényegének leleplezése) ellen.

Mindeközben minden ország kötelezi magát arra, hogy: tájékoztatja a nyilvánosságot, figyelmeztet a kockázatokra, irányítja az infodemikát (a pandémiáról szóló információkat)  hatékony csatornák segítségével, ideértve a szociális hálót is; rendszeresen elemzi a szociális hálót azzal a céllal, hogy leleplezze a dezinformációt és megértesse annak mibenlétét, és fejleszti a kommunikációt és a nyilvános megosztásokat a dezinformációk és a hamis hírek elleni küzdelem céljából.“ Az irányító szerv döntése helyességének megkérdőjelezése bűncselekménynek lesz nyilvánítva. 

„A dezinformációk elleni küzdelmet“ a „vakcinákba, a tudományba és a közintézményekbe  vetett bizalom  növelésével“ kell folytatni.“ Különleges hangsúlyt fektetnek éppen a vakcinákra. Más szóval, ha valamely ország aláírja a pandémiás megállapodást, az embereket ismét oltásra kéenyszerítik. A független epidemiológusok és virológusok véleményét „hazugnak és tévesnek“, ill. büntetendőnek nyilvánítják.

Pénzügyi források

A pandémiás megállapodás 18. cikkelye az aláíró országokat kötelezi arra, hogy „biztosítsák a meglevő és/vagy új mechanizmusok útján a fenntartható és kiszámítható finanszírozást, és egyúttal növeljék az átláthatóságot és a felelősségtudatot arra nézve, hogy a WHO CA+ céljai megvalósításra kerüljenek.“

Honnan szerzik ehhez a pénzt? „Minden szerződő fél kötelezi magát arra, hogy Megerősíti és előnyben részesíti a világjárványok megelőzésének hazai finanszírozását, …, még az egészségügyi, pénzügyi és a magánszektor kiszélesített együttműködése által is. Más szóval, minden ország saját költségére és a helyi magánvállalatok költségére, akik erre kényszerítve lesznek,  teljesíti majd a megállapodásból eredő  kötelezettségeit.  

Pénzhiány esetén  az országoknak biztosítaniuk kell „ a finanszírozást a  regionális és a globális potenciál növelését célzó már meglevő vagy újonnan kialakított nemzetközi mechanizmusok által …“. Hogyan lehet ezt a potenciált növelni, ha már semmire – az energiától kezdve az élelmiszerig – nincs pénz? A nemzeti költségvetésben törölni kell egyes tételeket, majd átirányítani azokat a megállapodásból eredő kötelezettségek teljesítésére.  Egyszerű, nem?

Kiutazási engedélyek a koncentrációs táborba

A Pandémiás megállapodás a WHO-t olyan hatáskörrel ruházza föl, hogy oltáskényszert –  és ezzel elektronikus „oltás útlevél“ beszerzését – írhat elő  a világ összes országának állampolgára számára. Ezek ún. „kiutazási engedélyként“ szolgálnak majd a világ elnevezésű koncentrációs táborba és a „normális életbe“. Enélkül az útlevél nélkül számkivetettek lesznek az emberek. A „kiutazási engedély az életbe“ próbaállamául Biden Egyesült Államát választották ki.  

A javaslatban ugyan eddig még nem szerepel, hogy ez a dokumentum kötelezi az összes államot a QR-kódon alapuló „oltási útlevelek“ kiadására, amely nélkül az emberek a társadalom számkivetettjeivé válnak. Az amerikai nem mainstream médiában azonban már tudják, hogy konkrét társaságok dolgoznak azon a módszeren, hogy hogyan terjesszék el  ezt az undorító gyakorlatot az egész világon.

A Reuters Hírügynökség közölte, hogy a WHO aláírt egy szerződést a Deutsche Telekommal „ az oltásigazolások világméretű elektronikus ellenőrzésére szolgáló softwar fejlesztésére  vonatkozóan“. 

A Gonosz Tengelye feketelistát alakít ki

A Pandémiás megállapodás kidolgozásának ütemterve feltételezi, hogy                    2023 májusában már a WHO főigazgatójának asztalán lesz a Pandémiás megállapodás  általánosan elfogadott javaslata. 2024 májusában az Egészségügyi Világközgyűlésen,   amely a WHO legfőbb szerve, el kell fogadni a Pandémiás megállapodást. A WHO számos nyugati kritikusa és a Megállapodási javaslat opponensei azonban attól tartanak, hogy a dokumentumot már 2023 májusában elfogadják.

Felkeltette a figyelmet a már föntebb említett Nemzetközi Tárgyalótestület (INB) munkájának átláthatatlansága, amely jelenleg a dokumentumjavaslaton „laborál“. Jogos a félelem amiatt, hogy a Megállapodás elfogadását, a tervezettől eltérően, meggyorsítják. Ezzel összefüggésben pedig nagyon valószínű, hogy világ nagyon rövid időn belül ismét hallani fog a  koronavírus „epidémiáról“ vagy olyan új „betegségről“, amelyet halálosnak kiáltanak ki, ami miatt oltásra, majd   QR -kódos elektronikus kontrollok bevezetésére lesz szükség.  

Hogy összefoglaljuk a  terjedelmes és homályos Pandémiás dokumentum jelentőségét, hangsúlyozni szükséges a következőket: a WHO nyújtotta fedezékben és az emberiség egészségéről való gondoskodás ürügyén a globalista elit jogilag kötelező erejű dokumentumot készít elő, amelynek az aláírásával minden ország átadja a szuverenitását valamiféle „irányító szervnek”.

Ennek az „irányító szervnek“ az összetétele az utolsó pillanatig nem lesz ismert – sőt még azt követően sem, hogy mindenki aláírta a megállapodást. Azonban már most világos, hogy ennek az „irányító szervnek“ a döntését nagyon nehéz lesz megtámadni, mert állandóan hangsúlyozzák az országok jogi felelősségét a Pandémiás megállapodás betartására vonatkozóan.

És mi történik majd azokkal, akik elutasítják a Megállapodás aláírását? Semmirekellő országoknak lesznek kikiáltva és feketelistára kerülnek?

Hogy mit tesz velük ezután a „Gonosz tengelye“, erről már természetesen semmilyen  Megállapodás nem kerül aláírásra.

 Forrás:https://protiproud.info/politika/6881-svetovladne-spiknuti-who-konspirace-vychazi-ze-stinu-who-ca-takzvana-pandemicka-dohoda-likvidace-zbytku-statni-suverenity-ridici-politbyro-jako-prototyp-moci-oligarchie-pro-nase-dobro-to-budemepanecku-zdravi.htm

Fordítás: Zsámbok Piroska – református lelkipásztor, vajdasági RKE