Kezdőlap írások A béna halászok

A béna halászok

996
0

Monda nékik Simon Péter: Elmegyek halászni. Mondának néki: Elmegyünk mi is te veled. Elmenének és azonnal a hajóba szállának; és azon az éjszakán nem fogtak semmit. János 21:3

Simon Péter eldönti, elmegyek halászni, és követik a bizonytalanba. Mennyit jelent egy indulat?  – „Az érzés mindig megelőzi az észt. És az indulat az értelmet. Ezért egy okos ember, ha gyűlöl, hülye lesz. Minél okosabb, annál hülyébb.” (Müller Péter) Életeket irányít vagy vezet, sokszor emberileg helyesnek vélt irányba. Egy kis idő Jézus nélkül, és már is a „régi én” visszakiált, tedd azt, amit magad is meg tudsz tenni. Milyen különös, emberek tömegei élnek e gondolattal, nem figyelve és ügyelve arra, hogy mi is lehet a végkimenetel. „Azért jobb, ha teszünk valamit, mint, hogy tétlenségbe zárkóznánk”. A hétköznapok nyomasztó vagy semmit nem mondó esemény-nélküli szakaszában elfogadható, már csak azért is, hogy elvonja figyelmét a cselekvés a semmittevés gondolatainak örvényéből.

Alap, vagyis cél nélküli indulat felesleges köröket járattat meg velünk, mely sok erő és sokszor idegek tűrőképességének erőpróbái is lehetnek. Az igei idézetre gondolva, a karrier – foglalkozás – hivatás (hiszen Simon Péter és több társa halász) vonzóbb, mint a várakozás, az ígéretek beteljesedésének kivárása.

Vagy akár Jézus kérésének való engedelmesség: „Majd azt mondta nekik: Felette igen szomorú az én lelkem mindhalálig, maradjatok itt, és virrasszatok velem! Egy kissé előrement, arcra borult, és e szavakkal könyörgött: Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Majd visszament a tanítványokhoz, alva találta őket, és azt mondta Péternek: Ennyire nem tudtok vigyázni velem még egy órát sem? Vigyázzatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, mert jóllehet a lélek kész, de a test erőtlen. Ismét elment másodszor is, és könyörgött: Atyám, ha nem múlhat el tőlem ez a pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod. Amikor visszatért, ismét alva találta őket, mert szemük megnehezedett. És otthagyva őket ismét elment, és harmadszor is ugyanazokkal a szavakkal imádkozott. Majd a tanítványaihoz ment, és azt mondta nekik: Aludjatok immár és nyugodjatok. Íme, elközelgett az óra, és az Emberfiát a bűnösök kezébe adják.” Máté 26:38-45

Most akkor valójában, mely állapot a megfelelő? Őszintén, mindenki maga dönti el, és választja, hogy vezető vagy követő netán „semmittevő” – nem cselekvő lesz.

Egyházunk életében azért nem ilyen egyszerű volt a választás, hiszen annak állapotai keveredtek, és mint a csernobili robbanás következményeként a környező vizekben „torszülött – deformált” (de nem reformált) halak fajai születtek és élnek, nem találkozva az egyházi reformáció mellett a lelki reformációval, mindenki úszkál tovább, olykor panaszkodik, hogy hideg a víz, vagy netán, ha elfogytak a kis halak, éhesek.

Viszont a cipő kezd szűkös lenni, szorítani, és ha Jézus nem jelent volna meg a tó partján, ahol a tanítványok egész éjszaka csak húzták a hálókat – mert ehhez értettek, akkor nem lett volna semmi eredmény. De Jézus nem csak megjelent váratlanul a parton, hanem meg is szólítja őket: „Jézus akkor megkérdezte tőlük: Fiaim, van valami ennivalótok? Azt felelték neki: Nincsen”. János 21:5, hanem azért kérdőre is von, rákérdez, ha már tudjátok, hogy mit csináltok, csináljatok, van is eredménye? „Fiaim, van valami ennivalótok” Mondhatná, hogy hát ti jól tudtátok, mit akartok cselekedni és van valami értelme? Ilyen az egyén, de szomorú, hogy Református Egyházunk is itt a déli végeken, amikor halászok és karrieristák 2009-ben is jól tudták, mit is akarnak. Vajon ma tele a hálójuk, vagy besorakoznak a szórványság kifejezése mögé.

A tehetetlenség állapota ma már kezd zavaró lenni, majd azért akadnak új titánok, világmegváltók is a sorban, de az áldozatnál, „bocsánat én nem így akartam” talán számukra – lelkiismeretüknek talán sok mindent megold. De ez még csak a kezdet.

Milyen jó, hogy Jézus újra szólt: Ő pedig azt mondta nekik: Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették hát, de kivonni már nem bírták a halak sokasága miatt.” János 21:6 Hiszem és vallom, hogy Jézus ma is szól Egyházunkhoz és népünkhöz is, csak még az indulat lefoglal.

Meg vagyok győződve, hogy a nagy halászat – olykor halászok nélkül is bekövetkezik, csak halljuk meg Jézus szavát. „Ő pedig azt mondta nekik: Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették hát, de kivonni már nem bírták a halak sokasága miatt.” János 21:9

Most akkor reformátusságunk hova is menjen, a határon túlra, cselekedje azt, amihez legjobban ért, vagy amit parancsolnak neki, rúgja fel a régi hagyományokat, melyeket Isten kegyelméből hitvalló őseink cselekedetei és áldozatai erősítettek meg számunkra?

Egy-két halász jobban tudja, mint a Krisztust hívők és követők serege, mit is kell tenni? Tudjuk az idézett Máté evangéliumi részlet alapján, hogy úgy is Isten akarata érvényesül, velünk és általunk vagy nélkülünk. Mindazonáltal az Ő akarata legyen meg!

„Ahol gyűlölet, pusztító indulat van, ott lehet ugyan, hogy igazság is van – de abból az igazságból én nem kérek. Az az igazság ugyanis olyan, mint az a leves, amely nagyon ízletes ugyan, de döglött legyek vannak benne.” (Böjte Csaba)

Zsinatra készül a Református Keresztyén Egyház. Itt Vajdaságban is, de a kárpát-medencei reformátusság is azt javasolta, mit Simon Péter: Elmegyek halászni – azaz a többség akarata kell, hogy érvényesüljön az Egyházi törvények felett. Sokan el is mentek halászni a halászokkal, de nem fogtak semmit. Ez történik, mikor halászokat teszünk az Egyház ZSINATA fölé, és csak nekik lehet igazuk, vagy ha kell, Alkotmányt módosítunk, ha kell, elítélünk, ha kell, megbocsájtunk

Adja a Mindenható, hogy meghalljuk utasításait, majd a boldog felismerés után örüljünk vendégszeretetének. Amikor partra szálltak, látták, hogy parázs van ott, és azon hal és kenyér.” János 21:9.

Sokszor várt ránk a kegyelem terített asztalával. Keressük, várjuk és fogadjuk meg Jézus tanácsát!

Nagy halászatra vár bennünket, csak legyen elég erős a háló, hit és gazdag türelem életünkben.

Újvidék, 2016. november 18.

Botos Elemér
a Református Keresztyén Egyház püspöke

Sola Fide * Sola Scriptura * Solus Christus * Sola Gratia * Soli Deo Gloria