Kezdőlap igehirdetések Ne féljetek

Ne féljetek

1396
0
Botos Elemér
püspök
Dicsőült helyeken, mennyei paradicsomban,
Az kik vigadoztok véghetetlen boldogságban,
Vagytok megújult állapotban:
Az Úr nevét szép énekszóban,
No, dicsérjétek vigasságban!
Lectio
Ébredj, bizonyságtévő lélek! A várfalakra őrök álljanak! Kik bátran szólnak, s harcra készek, Ha éj borul le, vagy ha kél a nap. Hívásuk zengjen messze szerteszét Az Úrhoz gyűjtve népek seregét!
igehirdetés
1. Az egyháznak a Jézus a fundámentoma,
A szent Ígére épült fel lelki temploma.
Leszállt a mennyből hívni és eljegyezni őt,
Megváltva drága vérén a váltságban hívőt.

2. Kihívott minden népből egy lelki népet itt,
Kit egy Úr, egy keresztség és egy hit egyesít.
Csak egy nevet magasztal, csak egy cél vonja őt,
És egy terített asztal ád néki új erőt.

3. A világ fejedelme feltámad ellene,
Vagy hamis tudománytól gyaláztatik neve,
S míg egykor felderül majd az Úrnak hajnala,
Csak virrasztói kérdik: „Meddig az éjszaka?”

4. Sok bajban, küzdelemben meghajszolt, megvetett,
De szent megújulásért és békéért eped,
Míg látomása egykor dicsőn beteljesül,
S a győzedelmes egyház Urával egyesül.

5. A három-egy Istennel már itt e földön egy,
S az üdvözült sereggel egy nép és egy sereg.
Ó, mily áldott reménység: ha itt időnk lejár,
Te boldog szenteiddel fenn Nálad béke vár!