Kezdőlap igehirdetések Megváltva ítélet által

Megváltva ítélet által

1545
0
Bodnár Noémi lelkipásztor
67. Zsoltár
1. Úristen, áldj meg jóvoltodból, És kegyesen fordulj hozzánk, Oltalmazz meg minden gonosztól, Szent színedet fordítsd reánk, Hogy e földön minden Megismerje szépen A te utadat, És a pogány népek Téged tiszteljenek Megtartójokat!
2. És akkoron dicsérnek téged, Dicsérnek téged a népek, Nagy tisztességet tesznek néked, A pogányok is örülnek, Midőn mindeneket, és a pogány népet Szent igazsággal Bírod és ítéled, És jóra vezérled Nagy hatalmaddal.
3. Dicsérjen téged minden nemzet, Úristen, téged dicsérjen! A föld teremjen bő gyümölcsöt, Áldjon meg minket az Isten! Adja szent malasztját, Nyújtsa áldomását, És ő Fölségét Félje és rettegje E föld kereksége, Mint ő Istenét.
Elhangzott Kassán, 2020. május 10-én
Ó, irgalmas Isten, Én könyörgésemben Füledet hozzám hajtsad; Ó, igen jó Isten, Minden szükségemben Áldásod szaporítsad.
Ó, hatalmas Isten, Keserűségemben Szívemet vidámítsad: Ó, nagy és szent Isten, Minden félelmemben Elmémet bátorítsad.
Ó, örök Úr Isten, A veszedelmekben Segedelmedet nyújtsad: Ó, igaz Úr Isten, Kételkedésemben Hitemet gyámolítsad.
Ó, áldott Úr Isten, Rossz testiségemben Lelkem hozzád hódítsad; Ó, erős Úr Isten, A világ fényében Szemem világosítsad.
Ó, teremtő Isten, A kísértetekben A Sátánt elfordítsad; Ó, megváltó Isten, Sok vétkezésimben Irgalmad bizonyítsad.
Ó, szentelő Isten, Erőtlenségimben Kegyelmedet újítsad; Ó, kegyelmes Isten, Éltemnek végében Lelkemet boldogítsad.