Kezdőlap írások A mi Urunk, Jézus Krisztus nem virtuálisan, hanem valóságosan ment keresztre értünk!

A mi Urunk, Jézus Krisztus nem virtuálisan, hanem valóságosan ment keresztre értünk!

1397
0

Mikor hirdeti már a bejegyzett (államilag támogatott) egyház valóságosan az egyház igazi Urát, Jézus Krisztust?

Hiszen Jézus Krisztus ezt mondja minden hívőnek:

„Ha valaki én utánam akar jőni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét minden nap, és kövessen engem. /Mát 16,24;/

„És valaki nem hordozza az ő keresztjét, és én utánam jő, nem lehet az én tanítványom. /Mát 10,38 /

Ehelyett sajnos azt láttam és látom, hogy elsődlegesen saját hierarchiája (székleosztás) foglalkoztatja ezekben a vészterhes időkben és a „Nem szól szám, nem fáj fejem” nagy népi játékot űzi. Az emberek tanácstalanok, védtelenek, félnek, segítséget vártak és várnak lelkészeiktől, egyházuktól, akiknek „alkalmas és alkalmatlan időben” Jézust kell hirdetniük, és nem más úrnak szolgálniuk, különben küldetésüket vesztették. Vajon, megkapták-e, megkapják-e a segítséget az emberek ? Nem látom!!!! Küldetésénél fogva a keresztyén egyház is felelős a megtévesztett vagy félelemben tartott emberek megalázásáért, akikkel némely erők nem átallottak elhitetni, hogy méltóságuk és szabadságuk bármikor és bármilyen módon felfüggeszthető vagy korlátozható és hogy egy kék fecni majd feljogosítja őket a minden józan észnek ellentmondó „majdnemszabadságra”. Majdnem élni ugyanis nem lehet, ahogy majdnem meghalni sem. Egy buszra sem lehet „majdnemfelszállni”. Vagy felszállt valaki vagy lemaradt. Vagyis „majdnemszabadság” nincs!!!! Méltóságunk és szabadságunk nem valakiknek a kénye-kedvén, hanem Isten törvényén alapul, demokratikus alkotmányunk és törvényeink által garantált. Akik ezt a tényt semmibe veszik, azok egyszerűen mondva szétdobálók, aminek a görög elnevezése diabolos, vagyis ördög (sátán). Márpedig nekünk, keresztyén embereknek nem a diabolos, hanem Jézus az Urunk. Tehát a nyafogás és a kivárás, a hajbókolás és a cserbenhagyás semmiképpen nem a Jézus hirdetése az emberek között! Emlékezzetek már végre arra, amit szószékről oly gyakran hirdettek: „És ne féljetek azoktól, a kik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik; hanem attól féljetek inkább, a ki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennában.” Mt 10,28 Bizonyára tudjátok, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus nem virtuálisan, hanem valóságosan ment keresztre értünk, és hogy valóságosan támadt fel és hogy az Atya jobbjára ültette. Tehát élő Urunk van! Ne féljetek!!!!! Aki hisz, annak mindenre van és lesz ereje a Krisztusban!

Ezért hát „Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.” /Jakab 4,7/

” Az egyház küldetéséhez hozzátartozik hogy a világban végbemenő folyamatokat figyelemmel kísérje és akár prófétai kritikával leleplezze a visszásságokat.”

Gerhard Ludwig Müller bíboros, Carlo Maria Viganò érsek és más katolikus személyiségek aláírásával május 7-én felhívás jelent meg a koronavírus politikai kihasználásának megakadályozására. (Már novemberben tartunk. Egyértelmű, hogy ezek a papok valós veszélyre figyelmeztettek, amelyek megvalósulásának vagyunk tanúi a mában.)

A keresztyén hívő ember Isten Lelkével felruházva bátor arra,hogy Krisztusnak szolgáljon és ellentmondjon minden sötét erőnek és hatalomnak , amely Isten szeretett teremtményének, az ember méltóságának eltiprását, szabadságától való teljes megfosztását tűzte ki céljául.

Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. (Ef 5,14)

Zsámbok Piroska,
a Felvidéki Református Missziós Gyülekezet (Református Keresztyén Egyház, Vajdaság) lelkipásztora