Kezdőlap igehirdetések Mert méltók rá!

Mert méltók rá!

1161
0
Zsámbok Piroska lelkipásztor

1. Ím béjöttünk nagy örömben, Felséges Isten, A te szentidnek gyülekezetébe, A te templomodba, Felséges Atya Isten.
2. Itt megállunk te előtted, Felséges Isten! És igaz hitből áldozunk előtted, Vallást teszünk rólad, Felséges Atya Isten!
3. Úgy kívánkozik mi lelkünk Te szent igédhez, Mint a szomjúhozó szarvas a vízhez, A hideg kútfőhöz, Felséges Atya Isten!
4. Örvendezünk mi szívünkben, Felséges Isten! Mert bejutottunk immár te elődbe, A te templomodba, Felséges Atya Isten!
5. Csak ez nékünk vígasságunk, Felséges Isten! Hogy lakozik a te neved közöttünk, Dícsértetel tőlünk, Felséges Atya Isten!
6. Tarts meg azért békességben, Felséges Isten, E kicsiny seregecsként igaz hitben, Te tiszteletedben, Felséges Atya Isten!
7. Prédikáltasd szent igédet, Felséges Isten! Ne hagyd szomjúhozni a mi lelkünket, Áldd meg életünket, Felséges Atya Isten!
8. Zengedeznek mi ajakink, Felséges Isten! Örvendetes szókban, dícséretekben, Ékes énekekben, Felséges Atya Isten!
9. Áldott vagy te magas mennyben, Felséges Isten! Kit illet dícséret a szent templomban, Anyaszentegyházban, Felséges Atya Isten!
Mert méltók rá! Levél a szárdiszi gyülekezethez
Nt. Zsámbok Piroska lelkipásztor igehirdetése, amely elhangzott 2020.11.22-én a felvidéki Református Missziós Gyülekezetben Gicén
1. Úr lesz a Jézus mindenütt, Hol csak a napnak fénye süt. Úr lesz a messze tengerig, Hol a hold nem fogy s nem telik.
2. Őneki mondjunk hő imát, Díszítsük azzal homlokát, Jó illat légyen szent neve, Minden napon dicsérete.
3. Országok, népek és nyelvek, Ő dicsőségét zengjétek, Gyermekek hangja hirdesse: Áldott a Jézus szent neve!
4. Ő királysága bő áldás, Ott van a felszabadulás, Fáradtak ott megnyugszanak, Ínségesek megáldatnak.
5. Minden teremtés dicsérje, A Király Krisztust tisztelje; Angyali ének zenjen fenn, S mind e föld mondja rá: Ámen!