Kezdőlap bibliatanulmány Kis apokaliptika 3. rész – Ki vezet? (Mk 13:14-23)

Kis apokaliptika 3. rész – Ki vezet? (Mk 13:14-23)

1111
0
Biblia tanulmány
Bodnár Noémi lelkipásztor
Fohászkodom hozzád, Uram, Istenem!
Kérlek, kegyelmesen hallgass meg engem,
Mert tebenned soha nem volt kétségem,
Azért most is tehozzád esedezem.
Látod, Uram, igen megnyomorodtam,
Előtted nagy nyavalyára jutottam,
De míg te szent istenségedben bíztam,
Soha semmiben el nem hagyattattam.
Reménységem míg el nem fogyatkozott,
A te ígéreted nálam nyilván volt,
Hogy énnékem mind megadod azokat,
Melyeket én szívem tőled óhajtott.
Azért téged hívlak csak segítségre
És magamat nem is bízom senkire;
Én lelkemet vigyed hálaadásra,
És szívemet juttasd nagy vígasságra.
Irgalmasságodat mikor hallhatom,
Legott elfelejtem minden bánatom;
Abban vagyon nékem nagy vígasságom,
Bűneimnek bocsánatját hogy bírom.
Jelentsd nékem a te akaratodat,
Fordítsd hozzám szent irgalmasságodat;
Add meg nékem most, amit tőled várok,
Melyért dícséretet örökké mondok.
Elhangzott Kassán 2021.2.24-én.
Jézus, vígasságom,
Esdekelve várom
Áldó szavadat! :/:
A te jelenléted
Megvidámít, éltet,
Bátor szívet ad.
Légy velem,
Ó, mindenem!
Nálad nélkül nem is élek:
Te vagy örök élet.
Jézus, Menedékem!
Hű oltalmam nékem
Te vagy egyedül! :/:
Lelkem a viharból,
Bűnből, minden bajból
Hozzád menekül.
Bár a föld
Mind romba dőlt,
S ha a pokol hada hány tőrt:
Jézus maga áll őrt!
Jézus, Üdvösségem!
Te vagy földön-égen
Örök örömem! :/:
Kik szeretjük Istent,
Zengjünk neki itt lent
S otthon: odafenn!
Lelkem esd,
Hogy Te vezesd!
S hazahívó szavad várom,
Jézus, Vígasságom!