Kezdőlap hírek Tanúivá kell lennetek Jézusnak mindenfelé az egész Földön

Tanúivá kell lennetek Jézusnak mindenfelé az egész Földön

864
0
Botos Elemér, püspök

„Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig.” Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme, két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta: „Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe.” Ezután visszatértek Jeruzsálembe az Olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van egy szombat napi járóföldre.” ApCsel 1,8-12

Áldozó csütörtök van, ünnepeljünk! Már nem is láttak semmit, csak meresztették a szemüket a mennyei világ más dimenziós létformájába felmenő Jézus után.

Valamiféle kijózanító mennyei figyelmeztetés hangzott feléjük: „Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve?”. Mintha azt mondaná nekik a szózat: ne vesztegessétek az időt céltalan mennybenézéssel, van nektek más dolgotok is, most hallottátok éppen: tanúivá kell lennetek Jézusnak mindenfelé az egész Földön.

Pont ez a nagyszerű, hogy túlemelhetem a tekintetemet a bajokon, a nehézségeken, a földi élet gondjain, sáros, göröngyös útjain, – föl, föl Valakihez, Aki segíthet, föl Jézushoz, Aki nemcsak az üdvösségemnek a forrása minden olyan erőnek is, ami az idelent való küzdelmekhez szükséges!

Minden Krisztusban hívő embernek szüksége van arra, hogy rendszeresen följárjon arra a bizonyos Olajfák hegyére, hogy kiemelkedjék a földi élet zajá­ból, és belenézzen a láthatatlanba, a végtelenbe, a mennyei világba! Nem egyszer s mindenkorra kapunk egy olyan erő-tőkét, ami egy egész életre elegendő az élet keresztjeinek a hordozására, az élet küzdelmeinek a meg­vívására, a bűnök és kísértések ellen való küzdelemre…

Az Istennel való kö­zösség, a mennybenézés nem arra való, hogy kikapcsolódjunk a világból, sőt éppen arra, hogy helyesen tudjunk bekapcsolódni a mindennapi élet nehézségeibe, dolgaiba…

Mit állótok nézve a mennybe?” – kérdezik Igénkben az angyalok. Jó és szükséges dolog a mennybe nézni. Ne mulaszd el semmiképpen! De éppen azért jó, hogy általa annál erőteljesebben ragadhasd meg, és annál áldottabban végezhesd el a földi munkát.

Áldott ünnepeket!

Botos Elemér, püspök