Kezdőlap igehirdetések A nagy fordulat

A nagy fordulat

881
0
Zsámbok Piroska lelkipásztor

E pünkösd ünnepében, E pünkösd ünnepében Zeng nyelvünk dicséreti, Mert az Úr Szentlelkében, Mert az Úr Szentlelkében Híveit részelteti: Melynek ereje Minden ismeretnek kútfeje, Világosságot ő gyújt Szívünkben, Erőt, bátorságot nyújt Éltünkben. Áldott Lélek, te légy mellettünk, S újjá születtetünk.
Nt. Zsámbok Piroska lelkipásztor pünkösdi igehirdetése a Felvidéki Református Missziós Gyülekezetben 2021. 5. 23.-án
Szólj, szólj hozzám uram, mert szolgád hallja szódat