Kezdőlap igehirdetések Erőt venni ellenségeinken

Erőt venni ellenségeinken

853
0

Bodnár Noémi lelkipásztor

1. Istenre bízom magamat, Magamban nem bízhatom. Ő formált, s tudja dolgomat, Lelkem ezzel biztatom. E világ szép formája Az ő keze munkája. Mit félek? mondom merészen: Istenem és Atyám lészen.
2. Öröktől fogva ismerte, Hogy mire lesz szükségem, Éltem határát kimérte, Szükségem s elégségem, Lelkem hát mit süllyedezsz, A hitben mit csüggedezsz? Egy kis bajt nem győznél-e meg? Hogy tántorítana ez meg?
3. Tudja Isten kívánságod, Ád is, mert csak ő adhat, De bölcs, Uram, te jóságod, Tudod: sok elmaradhat. Tudom: gondod reám nagy, Mivel édes Atyám vagy. Mit akarod, hát úgy légyen! Másként hinnem volna szégyen.
4. Gyakran még a boldogság is Egész teher nyakunkon. És túladnánk még azon is, Hogy könnyítenénk magunkon. Terhes a nyomorúság, De halál itt orvosság, Rang, becsület, mit hasznot szül. Mihelyt testünk egyszer kihűl?
5. A valóságos, igaz jót Az Úr meg nem tagadja, Nagy gazdagság és rakott bolt Nem fő jó, ritkán adja. Vagyon egy jó Istened, Ez tenéked mindened, Van jó lelkiismereted: Elég, ezzel beérheted.
Igehirdetés. Elhangzott Kassán, 2021. augusztus 1-én.
1. Tebenned bíztunk eleitől fogva, Uram, téged tartottunk hajlékunknak! Mikor még semmi hegyek nem voltanak, Hogy még sem ég sem föld nem volt formálva, Te voltál és te vagy, erős Isten, És te megmaradsz minden időben.
9. Szolgáidon láttassad dolgaidat, Dicsőségedet ezeknek fiain! Add értenünk fölséges hatalmadat, Mi kegyes Urunk, ó, irgalmas Isten, Minden dolgunkat bírjad, forgassad, Kezeink munkáit igazgassad!