Kezdőlap írások Fellebbezésre nincs lehetőség, jogerős ítélet

Fellebbezésre nincs lehetőség, jogerős ítélet

466
0

Fellebbezésre nincs lehetőség, jogerős ítélet a két horvátországi református egyház jogutódlással kapcsolatos vitájában 18 év után!!!

A Horvát Köztársaság Legfelsőbb Kereskedelmi Bírósága a Tanács 2021. június 29 -i ülésszakán elhatározta a következőket:

A fellebbezéseket mint megalapozatlant elutasítják, és az Eszéki Kereskedelmi Bíróság P-151 / 2019-41. Számú, 2019. november 29-i ítéletét megerősítik.

A Kereskedelmi Bíróság eszéki, P-151 / 2019-41. Számú, 2019. november 29-i ítélete megállapította, hogy a Jugoszláviai Református Keresztény Egyház jogutódja a felperes HORVÁTORSZÁGI MAGYAR REFORMÁTUS KERESZTÉNY EGYHÁZ, – Kopačevo, Š. Petefija 4.

A Kálvini Egyháznak tilos a felperes jogi személyiségét jogügyletekben kisajátítani, és a 0245453 azonosítószámú azonosító adatokat felhasználni, vagyis azokat, amelyeket a felperes nyilvántartásba vett az Állami Statisztikai Hivatalnál és az 50542093088 személyi azonosító számot, amely alatt a felperest a Horvát Köztársaság illetékes Pénzügyminisztériumában nyilvántartásba vették, valamint mindkét azonosító számot az illetékes minisztérium vallási közösségeinek nyilvántartásában bejegyezték a Horvát Köztársaság Közigazgatásának (2. pont), polgári eljárás (a közlemény 3. pontja) szerint.

Az ítélet indoklásában az áll, hogy az 1993. január 30 -án tartott zsinaton a felperes a Horvátországi Református Keresztény Egyház néven megalakult, és a Központi Statisztikai Hivatal 1993. február 24 -én nyilvántartásba vett (nyilvántartási száma 0245453, a bejelentő Langh Endre lelkipásztor volt). A Laskói Zsinaton 1998. november 7 -én megválasztották az egyház új vezetőségét, és eltávolították Langh Endre volt püspököt, aki mivel nem tudta befolyásolni a héttagú bizottság döntéseit, amelynek tagja lett, kifejezetten megtagadta a zsinat határozatának elismerését. 1999. január 15-én kilépett ebből az egyházról, és püspöki hivatalt alapított Vinkovciban HORVÁTORSZÁGI REFORMÁTUS KERESZTÉNY EGYHÁZ  Püspöki Hivatala néven, és annak  1999. február 19 -én és 1999. március 4 -én regisztrálta megalakulását a Központi Statisztikai Hivatalnál, Püspöki Hivatal név és 1427814 lajstromszám alatt.

Megállapította a zsinat, hogy Langh Endre püspök aki a HORVÁTORSZÁGI REFORMÁTUS KERESZTÉNY EGYHÁZ képviselője volt, annak ellenére, hogy az egyház zsinata 1998. november 7 -én eltávolította őt, továbbra is az egyház képviselőjeként mutatkozott be egy újonnan alapított egyház részéről (amelyet 1999. február 19 -én alapítottak 1427814 lajstromszámmal) és a HORVÁTORSZÁGI REFORMÁTUS KERESZTÉNY EGYHÁZ utódjaként mutatkozott be, azt állítva, hogy az új egyház a HORVÁTORSZÁGI REFORMÁTUS KERESZTÉNY EGYHÁZ utódja volt, amely csak később változtatta meg a nevét. Ez azonban nem igaz, mert az elsőfokú bíróság megállapítása szerint a felperes a Jugoszláviai Református Keresztény Egyház jogutódja, nem pedig a Langh püspök által vezetett újonnan alapított egyház… Ezért a bíróság Horvátországban megtiltotta az alperesnek a felperes jogi személyiségének kisajátítását és a felperes azonosító adatainak felhasználását.

A fellebbezések megalapozatlanok.

Az alperes nem vitatta a felperes azon állítását, amely szerint a felperes azonosító jeleit használta jogi ügyletekben…

Mivel nem vitatott, hogy a felperes 1993. február 24-én MB 0245453 szám alatt bejegyezte a HORVÁTORSZÁGI REFORMÁTUS KERESZTÉNY EGYHÁZat a Központi Statisztikai Hivatal Vállalkozás-nyilvántartásába, és 1999. február 24-én alperes ugyanabban a nyilvántartásban szerepelt mint a HORVÁTORSZÁGI REFORMÁTUS KERESZTÉNY EGYHÁZ-Püspöki Hivatal, mint új jogi személy az MB 1427814 szám alatt, egyértelmű, hogy a felperes nem vette át a már kiosztott MB és OIB számokat, amelyek másoké (alperesé), és nem a felpereshez tartoznak, hanem az a felperes személyi azonosító száma.

A leírt tények alapján az elsőfokú bíróság helyesen értékelte, hogy a felperes azon kérelme, hogy megtiltja az alperesnek jogi ügyletekben, hogy a felperes jogi személyiségét kisajátítsa és azonosító jeleit használja, megalapozott és a 368. cikk (1) bekezdésének és az  ítéletet a rendelkező első rész (2) bekezdése szerint helybenhagyta.

Az említett határozat csak azt tette lehetővé, hogy a Vinkovci székhelyű alperes, a HORVÁTORSZÁGI REFORMÁTUS KERESZTÉNY EGYHÁZ, nevét a Horvátországi Református Keresztény Kálvinista Egyházra változtassa, ami nem jelenti azt, hogy az alperes a volt Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház jogutódja volt, ahogy az alperes állítja…

A fentiek alapján az LCP 368. cikkének (1) bekezdése értelmében a fellebbezéseket mint megalapozatlant elutasították, és az elsőfokú ítéletet helybenhagyták.

Zágráb, 2021. június 29.

A Tanács elnöke

Lidija Tomljenović

(Kivonat, Ref. Sajtóoszt,ály, HMRKE, 2021)