Kezdőlap igehirdetések Leomlanak a hazugság kőfalai

Leomlanak a hazugság kőfalai

743
0
Bodnár Noémi lelkipásztor
Téged, ó Isten, dícsérünk, Téged Urunknak vallunk, :/: Fő királyunknak esmérünk, Áldunk és magasztalunk: Véghetetlen felséged, Felséged, dicsőséged, Angyal, ember nem foghatja, Mindenik csak csudálhatja.

Királyi széked kerítik Kérubok és szeráfok, :/: Magukat arcra terítik Sok százezer angyalok, Minden boldog seregek, Kikkel az egek zengnek, Lerakván koronájukat, Téged imádnak, Urukat.

És ezt kiáltják szüntelen: Szent, szent, szent a Jehova! :/: Dicsősége földön, mennyen Elterjed mindenhova! Mindenütt jelenvaló, Mindent látó és halló, Királya az angyaloknak, Ura földi királyoknak.

Téged dicsér, Atya Isten, Szent egyházadnak népe, :/: Mind ott fenn, mind alant itten, Mint szent felséged képe. A megszerzett idvesség, A hit és a kegyesség, Mind nagy kegyelmed munkája, Dicsőséged prédikálja.

Istennek egyszülött Fia, Ki bűn nélkül testünket :/: Felvőd és lől atyánkfia, Hogy megváltsál bennünket, Ó, dicsőség királya, Minden keresztyén szája Szívből származott énekkel Dícséretedre énekel.

Ó, Szentlélek, egy Istenség Az Atyával s Fiúval, :/: Téged egész keresztyénség Megszentelőjének vall. Ó, dicső Szentháromság, Legfőbb szentség és jóság, Egy idvezítő Istenünk, Téged örökké dícsérünk.
Elhangzott Kassán, 2022. 2.6-án.
Ó, győzedelmes királya Jézus megváltottidnak! :/: Feje s irgalmas bírája Véren vett szolgáidnak! Jöjj, vezéreljed néped, És áldd meg örökséged; Tápláljad lelkünk igéddel, Szent testeddel, szent véreddel.

Hitünket, reménységünket Szentlelkeddel erősítsd, :/: Istenhez szeretetünket S feleinkhez öregbítsd. Vígy előbb a szentségben, Adj részt a dicsőségben Testi halálkor lelkünknek, Feltámadáskor testünknek.

E végre még ez életben Bocsásd meg bűneinket, :/: Hogy a jövő ítéletben Ne vádoljanak minket. Bízunk is szent véredben, Kezesi érdemedben; A halálban is remélünk, Hisszük, meg nem szégyenülünk.