Kezdőlap írások A gonosszal nem lehet kiegyezni soha

A gonosszal nem lehet kiegyezni soha

582
0

A közelgő eufóriában (a c-fasizmus látszólagos „visszavonulása” miatt), ami nagy valószínűséggel szintén tervezett (elterelő) pszichológiai hadművelet, nagyon résen kell lennünk. Túl sok pénz és hatalomvágy van a népnyomorító intézkedések mögött ahhoz, hogy a sötét erők csak egyszerűen lemondjanak terveikről. Immáron véglegesen választani kell: Vagy ők vagy az emberiség! R. Fuellmich ügyvéd és munkatársai igyekezete óriási jelentőségű a gaztettek leleplezésében és számonkérésében. Meg kell tisztítani a társadalmakat azoktól az elemektől (minden szférában!), akik részt vettek bármilyen módon is az emberiség megnyomorításában, legyenek azok bárkik is. Ideje van a tisztulásnak, ami fájdalmas lesz mindenki számára, de meg kell tisztulni az emberi közösségeknek ahhoz, hogy méltón, emberhez méltón élhessünk. Figyeljünk minden rezdülésre, hogy nehogy az öröm hamar ürömre változzék!

A gonosszal nem lehet kiegyezni soha! Hogyan tovább? Istennel, Istenre figyelve! Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?

(U.i. A klerofasisztákkal sem egyezhetünk ki, akik elnyerik büntetésüket nemcsak a földi bíróságok által, hanem a mennyei Bíró ítélete által is, még akkor is, ha ők maguk már rég hitehagyottak lettek és Isten szolgálata helyett a sátán szolgálatába szegődtek. Ők Szentlélek elleni bűnt követtek el, mert a gonoszság lelkével paktáltak le, hirdették az antievangéliumot, káromolva ezzel Isten Lelkét, sőt ennek jeléül felvették a sátáni antikeresztséget is és ennek felvételére kényszerítettek sokakat! Meg vannak jegyezve a fenevad bélyegével, azaz elpecsételtettek a kárhozatra.)

Zsámbok Piroska

SDG! Felvidéki Református Missziós Gyülekezet, RKE Vajdaság