Kezdőlap írások Az égbolt vegyi szennyezése

Az égbolt vegyi szennyezése

250
0
Prof. Tanka Endre

Dr. Tanka Endre emeritus professzor a magyarországi tudományos élet kiemelkedő alakja, az MTA doktora, akit a nagyközönség elsősorban az anyaföld jogi védelmében kifejtett munkássága alapján ismer. Ám a professzor úr a rá jellemző pontossággal és elmélyültséggel több más kritikus kérdéskört is megvizsgált, olyanokat, mint az 5G illetve a Hazánk égboltját is barázdázó vegyi csíkokat, a CHEMTRAILS-t. Ez utóbbiaknak egy 40 oldalas, gazdagon lábjegyzetelt tanulmányt szentelt, amelyet már tavaly novemberben közzétett a Varga Domokos György által szerkesztett szilajcsiko.hu. Tekintettel a tanulmány jelentőségére, valamint arra, hogy e vegyi csíkok kihatnak bolygónk életének szinte minden vetületére, úgy döntöttünk, hogy illeszkedve világháló olvasói szokásaihoz, 25 részletben, öt hét alatt az MVSZ Sajtószolgálat is közzéteszi azt.

Mindenkinek felelős és figyelmes olvasást kívánunk Prof. Tanka Endre döbbenetes feltárásához.

1/25

Az égbolt vegyi szennyezése


A repülők kerozin kibocsátásának kondenz-csíkjait – amelyek vízgőzként percek alatt felszívódnak és eltűnnek a légtérben – évtizedek óta mindenki megszokta. A laikus legfeljebb az időjárás egyik jelzőjének véli: ha az elnyelésük túl gyors, az a légköri változásra, a „rossz idő” közeledtére utal. Néhány éve viszont nálunk is nem az utasszállítók, hanem különleges (de szemmel sokáig nyomon követhető) repülők barázdálják az eget, sőt, a gép hátsó részén a két párhuzamos füstcsóva (valójában aerosol – permetszerű, ismeretlen vegyi anyag) kibocsátásával szinte felszántják az égboltot. Aki a szabadban jár, jól megfigyelheti, hogy ez a vegyi emisszió a nap 24 órájában – változó ütemezésben – szakadatlan, még éjszaka sem szünetel. Az utóbbi 2 évben pedig a főváros fölött is (de a jelzések szerint országszerte) olyan mértékű lett, hogy sokszor az ég harmadát, felét is beborítja a permetanyag, amit – a kondenzcsíkkal ellentétben – többé nem nyel el a légkör, hanem attól elkülönülve megmarad.

Az állaguk és alakzatuk változatos – a napsugárzástól és a széljárástól függően –, de a felhőktől mindig jól megkülönböztethetőek: sokszor lilás-sötétszürke (vagy fekete) tömbökké olvadnak össze. Máskor fehéren átszűrt, nagy kiterjedésű fátyolfelhők látszatát keltik, de valójában vegyi felhők. (Leggyakoribb az „alumínium-felhők” opálos derengése, amit a napsugár nem tör át, csak mögöttük tompa fényt ad.) Gyakran még a felhőtlen kék égen is – idő múltával – a horizont szélére sodródnak. Bizonytalan, hogy a csapadékkal mennyi idő alatt érik el a talajt, a vizeket, mikor és hogyan hatol az anyaguk (belélegzéssel vagy a nano-részecskék terjedésével) az emberi szervezetbe, ill. ugyanígy láthatatlan az állat- és növényvilágra a közvetlen és közvetett hatásuk. Egyedül az biztos, hogy ez az érintkezés – valójában az élőlények és a környezet szennyező anyagokkal való fertőzése – szükségképp bekövetkezik. Mivel a szennyezők az emberek elől titkolják a légkörbe szándékosan kibocsátott (akár mérgező vagy életpusztító) vegyi anyagok és más elemek összetételét és hatásmechanizmusát, mindenki számára kétséges, hogy az égbolt vegyi szennyezésének melyek a valós élettani következményei.

Ugyanakkor a világszerte folyó ilyen légszennyezések alapténye és lényegi hatása nem szorul találgatásra, mert azt a szakirodalom évtizedek óta ismeri, néhány kutató pedig behatóan elemzi. Így a fogalmi tisztázás elsősorban elhatárolja a légi jármű üzemanyag kibocsátásának anyagát (a kerozin kondenzcsíkját) a kémiai anyagok légkörbe juttatásától. Az előbbi a contrail, ami a párakicsapódást és annak vonalát jelenti. Az utóbbiak gyűjtőneve a chemtrails, újabban ezeknek egy sajátos változata, az SRM (Solar Radiation Management). Ez a sztratoszférikus aeroszolok olyan szórását jelenti, ami a permetezéssel főként alumíniumot juttat a légkörbe. A program végrehajtói az USA nemzetbiztonsági és hadügyi ügynökségei, köztük a CIA (Central Intelligence Agency: Központi Hírszerző Ügynökség) és a NASA (National Aeronautics and Space Administration: Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatal), ezek segédjeiként pedig az ENSZ egyes megbízottjai.

Az égbolt „vegyi csíkjainak” megismeréséhez megkerülhetetlen Dane Wigington két évtizedes munkássága, aki alapítója és vezető kutatója a GeoEngineering Watch Intézetnek. Az elemzésem logikai láncolata csak később ér az „időjárás-gyárhoz”, de az összefüggések miatt itt meg kell előlegezni az „időjárás-csinálás” technikai lényegét. Lyndon B. Johnson 1962-ben mondott, elhíresült kijelentése: „Aki irányítja az időjárást, az irányítja a világot.” Ő, aki az USA későbbi elnöke, arra utalt, hogy „…egy időjárási műhold kifejlesztése … lehetővé teszi az ember számára, hogy meghatározza a világ felhőrétegét, és végül irányítsa az időjárást”.[1]

Wigington leírja a chemtrails-technológiát. E szerint a repülők először különféle fémek (alumínium, bárium, stroncium stb.) nano-részecskéit permetezik az égboltra. (A „bolygómérnökség”célja évente 10-20 millió tonna ilyen részecske légkörbe juttatása.) Ezek, mint a nagy vulkánokból származó finom hamu, el tudják takarni a napot. A részecskék – hasonlóan a mesterséges esőzésekhez használt jodidokhoz – felhőtakaróvá bővülnek. Ezután rendkívül erős rádiófrekvenciás mikrohullámokkal (EMF) manipulálják a nano-részecskékkel terhelt felhőtakarót. A hatás lényege: az EMF rádióhullámok óriási energiája felmelegíti a permetből létrejött felhőtakarót, ugyanez az energia nyomászónákat hoz létre a légkör felső szintjein. Ezek a zónák a széláramlatokat a légtömegek mozgatására és az időjárási rendszerek manőverezésére irányítják. Az alacsonyabb rezgésszámú EMF lehűti és nyugalmi állapotba hozza a légkört. A módszer másik hatása: a vegyi művelet fényszóró részecskékkel is telíti a légkört, amelyek megváltoztatják a fény spektrumát, minőségét és intenzitását. Ez jelentősen befolyásolja a fotoszintézist és a növények egészségét. Mivel az ózonréteg a chemtrails beavatkozások miatt megsérül, a Földet és lakóit magas szintű – UVA, UVB és UVC – sugárzás ártalmai érhetik.[2]

A szakirodalomból kiemelkedik Luc Vervliet francia villamosmérnök és molekuláris biológus munkássága azzal, hogy kritikai tényfeltáró alaptanulmánya egyrészt a kérdéskör átfogó, holisztikus elemzésére törekszik, így teret ad nemcsak a természettudományos összefüggések feltárásának, hanem az intézményi megvalósítás társadalmi-politikai elemeinek is. Másrészt a tömör tanulmány – ami minden megállapítását hiteles forrásokkal dokumentálja – tudományos- népszerűsítő, ami azt célozza, hogy ez – az Új Világrend (NWO) urai által gondosan titkolt életpusztító tevékenység – mindenki tudomására jusson.[3] Ezt a munkát – aki csak az égboltra tekint és fizikai észleléssel tetten érheti a jet repülők chemtrails permetező ténykedését – minden embernek ismernie kellene. Amint azonban a szűkebb főváros közeli környezetemben erről személyesen meggyőződtem, szinte senki nem akad, akinek csak fogalma is lenne a vegyi anyagok permetszórásáról, még kevésbé annak következményeiről, ill. a légkört és az időjárást alakító hatásukról. Tehát az NWO figyelemelterelő médiahatalma kitűnően működik.

———————————————————————-

[1] Ld. Johnson beszédét a Texas State University-n, 1962-ben. (in: Janet Levy: Is the climate being engineered? /Megtervezik a klímát?/ American Thinker. com és 18/10/2022 weatherterorism.com) Később elnökként ő engedélyezte a Popeye hadműveletet, ami ezüst- és ólom-jodid permetezését jelenti a monszun viharfelhőkbe Kambodzsa, Laosz és Vietnam felett, hogy megkönnyítse az USA hadműveleteit földcsuszamlások előidézésével és folyók átkelőhelyeinek kimosásával. Ugyanez a vegyi permet a célzott helyeken megsemmisítette a monszunerdők növényzetét, hogy a csupasz terep „átlátható” legyen az USA katonai támadásaihoz.

[2] Wigington és kutató társai a vegyi permetezést és a légkörbe kibocsátott anyag tartalmát évek óta konkrét észleléssel és vegyelemzéssel dokumentálják. Már maguk az alumínium részecskék erősen visszaverik és csökkentik a közvetlen napfényt. Ezen kívül szárítószerek, amelyek csökkentik a légköri nedvességet és a relatív páratartalmat, megzavarva a hidrológiai ciklust. Mind erről egy dokumentumfilmjük is szól (The Dimming: Exposing the Global Engineering Cover-up), ami figyelmeztet a brutális légköri beavatkozás súlyos ökológiai és egészség-romboló következményeire. (Pl. a chemtrails-technika miatt az intenzív UV-sugárzás szinte bombázza az erdőket, vagyis felülről lefelé megölik a bolygó flóráját. A levegő elektromos vezetése is fokozott veszéllyé válik, mert a légkör beavatkozásos ionizációja több villámlást és több tüzet gyújt. A felsőbb szintű széláramlatok megváltoztatása az óceáni áramlatok megváltoztatására vezet, stb.) Wigington az NWO-diktátum életpusztító hadjáratát is a „klímazsarolási technikájából” vezeti le. Figyelmeztet: az „időjárás-gyártás” új hadi fegyver, amit rendszer-szinten a bioszféra globális rombolására, a mezőgazdaság megsemmisítésére, az élelmezési láncok felszámolására és a világméretű éhínség előidézésére alkalmaznak. Ha az emberiség ezeket a támadásokat nem tudja megállítani, úgy a végső megsemmisüléssel kell szembesülnie. (A szerző megfogalmazásában ez „Extinction Level Event” /ELE/, vagyis a kihalási színt eseménye, a bibliai Armageddon. Ld. Weather weapons are targeting human infrastructure, aiming for Extinction Level Event. /Az időjárás-fegyverek az emberi infrastruktúrát támadják, céljuk a kihalási színt elérése./ Podcast, Brighteon. com. 08/2022)

[3] Ld. Luc Vervliet: Understanding the dangers of 5G and Chemtrails – 22/2/2019 . PDF. Az 58 oldalnyi anyag – Kincsesné Salca Mária fordítása jóvoltából – mindenki számára magyarul is elérhető. (Ld. a téma három szakaszolását: I. rész. Az 5G veszélyei; II. rész. A chemtrails veszélyeinek megértése; III. rész. Technikák a multik céljainak megértéséhez.)

(folytatjuk)

MVSZ Sajtószolgálat

11258/230619