Kezdőlap bibliatanulmány Kis apokaliptika 1. rész – Nem marad itt kő kövön (Mk 13,1-2)

Kis apokaliptika 1. rész – Nem marad itt kő kövön (Mk 13,1-2)

1231
0
Biblia tanulmány
Bodnár Noémi lelkipásztor
A Sionnak hegyén, Úr Isten, Tied a dícséret, :/: Fogadást tésznek néked itten, Tisztelvén tégedet, Mert kérésüket a híveknek Meghallod kegyesen, Azért tehozzád az emberek Jönnek mindenünnen.
Rajtam a bűn elhatalmazék, Terhelvén engemet, :/: De nagy volta kegyességednek Eltörli vétkünket. Boldog, akit te elválasztál, Fogadván házadba, Hogy előtted nagy buzgósággal Járjon tornácodba.
Javaival a te házadnak Megelégíttetünk, :/: Szép dolgain te templomodnak Gyönyörködik szívünk. A te csuda igazságodból Megfelelsz minekünk; Hallgass meg, Isten, velünk tégy jól, Ó, mi segedelmünk!
(65. Zsoltár)
Elhangzott Kassán 2021.1.31-én.
Az Úr Isten az én reménységem, Erősségem Mindenféle ínségben; Csak tőle várom Igaz boldogságom: S meg is találom.
Benne élek, haláltól nem félek: Jót reménylek, Hogy tőle el nem térek; El nem enyészem A sírban egészen: Mennyben lesz részem.
Semmi engem tőle el nem választ, Jól tudván azt, Hogy sok jóval eláraszt; Erősít engem Erőtlenségemben És szükségemben.